Balti elektrijaamas lõppes korstna lammutamine

02.12.2005, 13:59 Lisa kommentaar

Balti Elektrijaamas lõppesid oktoobri teises pooles alanud korstna lammutamistööd. Demonteerimistööd viis läbi hanke võitnud AS Irbistero.

Endine 150 meetri kõrgune elektrijaama korsten lammutati 40 meetri kõrguseni maapinnast.

Korstna lammutamise vajaduseni viis asjaolu, et endisest keskkonnasõbralikuma ja ka efektiivsema tehnoloogiaga töötav Balti elektrijaama 11. renoveeritud plokk võimaldas täielikult loobuda sooja ja elektri tootmisest käesoleva aasta mais lõplikult seisatud Balti elektrijaama I?III järjekorra seadmetel. Need seadmed olid käidus juba alates 1959.aastast ning oma ressursid ammendanud. Kuna korstna seisukord oli ebakindel, tuli ehitis turvalisuse kaalutlustel ohutu kõrguseni lammutada.

Lammutustöid teostasid spetsialistid AS-ist Irbistero ja lammutuseks vajalikku robotseadet haldavast Saksa firmast MB-Schornstein Betonabbruch Gmbh Co. Demontaa?iks kasutati spetsiaalset Saksamaalt kohale toodud robotseadet. Masin paigaldati korstnaava servale, kus see korstna servast tükke ära lõikama hakkas. Äralõigatud tükid suunati korstnaavasse ning seade ise liikus allapoole. Korstna ümber olid selleks puhuks ehitatud spetsiaalsed kaitserajatised, mis väldivad allakukkumisi ning tagavad lammutustööde juures turvalisuse. Lammutamist opereerivad ja teostavad töötajad pääsesid korstna tippu korstna külge monteeritud liftiseadme abil. Projekti maksumuseks oli ligikaudu 4,8 miljonit krooni.