EUR/USD-0.69%
1.2830
1216.00
3273.25
Dow Jones +0.08%
17279.74

Heldur Tõnisson sai kohtus esimese võidu

28.10.1997

peeter raidla

Tallinna linnakohus tunnistas eile kehtetuks mõni aasta tagasi hukkunud kütuseärimehe Jüri Õiemetsa ja tema partneri Juhan Toeli allkirjastatud ASi Sovoil üldkoosoleku protokollilise otsuse, millega nad lugesid kehtetuks Sovoili aktsiate loovutamise Heldur Tõnissonile.

Kohtu poolt kehtetuks tunnistatud protokolliga lugesid Õiemets ja Toel kehtetuks enda allkirjastatud otsuse, millega loovutati kõik Sovoili aktsiad Liechtensteinis registreeritud firmale Frankenburg Establishment. Viimase omanik on Šveitsis elav multimiljonär Heldur Tõnisson.

Tallinna linnakohus tuvastas, et Sovoil asutati septembris 1991 ning registreeriti sama aasta 18. oktoobril, kusjuures omanikeks märgiti Õiemets ja Toel. Sama kuupäeva kannavad ka tagantjärele koostatud protokollilised otsused, mille kehtivuse või kehtetuse üle kohtus vaieldi. Tuginedes esitatud tõenditele ja tunnistajate ütlustele, leidis kohus, et Frankenburgi taotlus on põhjendatud ning Õiemets ja Toel ei olnud õigustatud Sovoili aktsiate juriidilist staatust määrama.

Kohtus leidis kinnitust ka asjaolu, et Frankenburg on finantseerinud Sovoili tegevust ja teinud väljamakseid nii Õiemetsale kui Toelile. Tunnistajate kinnitusel andis Frankenburgi omanik Heldur Tõnisson Õiemetsale korralduse nimetatud aktsiaselts Frankenburgi nimele registreerida. Kui Tõnisson sai teada, et Õiemets polnud nii toiminud, kirjutatigi alla protokoll, milles Õiemets ja Toel Sovoili aktsiatest loobusid. Juhan Toeli enda seletusi ei pidanud kohus usaldusväärseiks.

Multimiljonär Heldur Tõnissoni juhitav Frankenburg moodustas Sovoili selleks, et tegutseda Venemaal Siberi naftaväljade hõlvamisel. Sovoili kaudu liikusid aastail 1991--1993 kümned miljonid USDd. Sovoil oli ka üks Venemaa naftakontserni Lukoil Eesti tütarfirma asutajaid.

Äripäev Facebookis