Börs määras Faktole 100 000 krooni trahvi

21. august 2001, 13:20

Tallinna Väärtpaberibörsi ülevõtmiskomisjon määras Faktole ülevõtmispakkumise adressaadiks olevatele väärtpaberite valitsejatele ülevõtmispakkumise kaalumiseks vajaliku olulise ebaõige ja eksitava teabe avaldamise eest leppetrahv 100 000 krooni suuruses summas.

Tallinna Väärtpaberibörsi (TVB) ülevõtmiskomisjon vaatas 17. augustil 2001. a. läbi materjalid AS-i Fakto käitumise kohta sihtemitendina Autoinvesteeringute OÜ poolt AS-i Fakto aktsionäridele suunatud ülevõtmispakkumise käigus.

Väärtpaberituru seaduse (VTS) § 242 lg. 2 ja Ülevõtmispakkumise Reeglite (edaspidi Reeglid) p. 2.4.1 kohaselt peab sihtemitent andma ülevõtmispakkumise adressaadiks olevatele väärtpaberite valitsejatele ülevõtmispakkumise kaalumiseks vajalikku olulist õiget, täpset, täielikku ja ühesugust teavet.

Pakkumise ajal avaldas Fakto kohustusliku sihtemitendi arvamuse ülevõtmispakkumise kohta, milles sisaldus teave, mille kohaselt kavatsesid Fakto juhatuse ja nõukogu liikmed ülevõtmispakkumise aktseptida, kuid tegelikkuses ükski nimetatud isikutest pakkumist ei aktseptinud. TVB ülevõtmiskomisjon leidis, et teavet nõukogu ja juhatuse liikmete poolt kavatsetavast ülevõtmispakkumise aktseptimisest või aktseptimata jätmisest võib pidada ülevõtmispakkumise kaalumisel vajalikuks ja äärmiselt oluliseks, kuna nimetatud isikud omavad parimat ülevaadet sihtemitendi äritegevusest, majanduslikust seisust ning seega väärtpaberite, s.o. aktsionäridele kuuluva vara tegelikust väärtusest.

Nimetatud teavet võib lugeda sihtemitendi tegelikust olukorrast teadlike isikute hinnanguks sellele, kas ülevõtmispakkumise esemeks oleva väärtpaberi eest tasutav ostuhind on õiglane ning nimetatud hinnang võib mõjutada aktsionäre ülevõtmispakkumise kaalumisel otsuse tegemisel. Seega ei andnud Fakto sihtemitendina ülevõtmispakkumise adressaadiks olevatele väärtpaberite valitsejatele pakkumise kaalumiseks vajalikku olulist, õiget ja täpset teavet.

Eeltoodu põhjal ning juhindudes ÄS § 6; VTS § 24 1 , 24 3 p.1 ja Reeglite p. 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 6., 6.1.1., 6.1.2.5., ja 7 ning TVB Reglemendi osa 'Börsi liikmete ja Börsil noteeritud väärtpaberite emitentide suhtes kohaldatavate leppetrahvide määrad' alajaotise 'Leppetrahv pakkujatele või sihtemitendile esitatavate nõuete rikkumise eest' p. 2.1.2 TVB ülevõtmiskomisjon o t s u s t a s: Määrata Faktole Reeglite p. 2.4.1. sätestatud kohustuse rikkumise eest, s.o. ülevõtmispakkumise adressaadiks olevatele väärtpaberite valitsejatele ülevõtmispakkumise kaalumiseks vajaliku olulise ebaõige ja eksitava teabe avaldamise eest leppetrahv 100,000 krooni suuruses summas.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing