Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas järgmise aasta eelarveks 51,6 mln kr

Inno Tähismaa 02. november 2001, 14:38

Loodava finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas tänasel istungil juhatuse poolt esitatud 2002. aasta eelarveprojekti ja järelevalvetasu määrad turuosalistele.

Otsusest tulenevalt moodustab järelevalve alla kuuluvate finantssektori turuosaliste poolt tasutav osa finantsinspektsiooni eelarvest 33,6 miljonit krooni. Lisaks võttis nõukogu teadmiseks, et 2002.a. katab Eesti Pank inspektsiooni tugiteenuste kulu täies ulatuses, mis hinnanguliselt moodustab 18 miljonit krooni.

Peale juhatuse vastava projekti heakskiitmist otsustas nõukogu teha rahandusministrile ettepaneku järelevalvetasu mahuosade määrade kehtestamiseks, mille alusel arvutatakse järelevalvetasu mahuosa summa.

Turuosaliste poolt makstavad järelevalve tasud koosnevad fikseeritud kapitaliosast, mis moodustab 1% seadusega kehtestatud omavahendite miinimummäärast ning mahuosast. Näiteks krediidiasutuste puhul moodustab järelevalvetasu kapitaliosa 1% 5 miljonist eurost.

Järelevalve mahuosa määra arvestamisel pidas juhatus silmas, et järelevalve tasud ei oleks finantssektori arengut pärssivad ning teisalt oleks järelevalve toimimine tõhus.

Näiteks krediidiasutustele või välismaa äriühingu krediidiasutusena tegutsevatele Eesti filiaalidele on mahuosa määr 0,03% ettevõtte varadest. Investeerimisühingutele või välismaa äriühingute investeerimisühinguna tegutsevate Eesti filiaalidele on määr 0,55%, fondivalitsejatele või välismaa äriühingute fondivalitsejana tegutsevatele Eesti filiaalidele 0,08%, kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega tegelevad kindlustusandjatele ja vastavatele välismaa äriühingute Eesti filiaalidele 0,25%, elukindlustuse või selle edasikindlustusega tegelevatele -kindlustusandjatele ja vastavatele välismaa äriühingu Eesti filiaalidele 0,1% ning kindlustusmaakleritele või vastava välismaa äriühingu Eesti filiaalidele 2%.

Finantsinspektsiooni missiooniks on tõhusa järelevalvetegevuse kaudu toetada finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust ning aidata tõkestada finantssektori ärakasutamist kuritegelikel eesmärkidel ning aidata kaasa finantssektori toimimise efektiivsuse suurenemisele.

Panga-, kindlustus- ja väärtpaberiinspektsiooni liitmise tulemusena loodav finantsinspektsioon on autonoomse pädevusega ja oma eelarvega Eesti Panga juures asuv asutus, mis tegutseb finantsjärelevalve teostamisel riigi nimel. Inspektsioon alustab tegevust 1. jaanuaril 2002.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing