Eesti ettevõtjad saavad tasuta kasutada Euroopa Komisjoni andmebaasi

20. jaanuar 2004, 16:38

Eesti ettevõtjale on avatud Euroopa Komisjoni 'Turule juurdepääsu andmebaas', teatas Välisministeerium.

Alates jaanuarist on Eesti ettevõtjale avatud Euroopa Komisjoni 'Turule juurdepääsu andmebaas' <#Market Access Database=http://mkaccdb.eu.int/>. Andmebaas on ingliskeelne ja selle kasutamine on tasuta.

Nimetatud andmebaas sisaldab infot turule juurdepääsu tingimuste kohta, mis kehtivad Euroopa Liidu päritoluga kaupade eksportimisel väljapoole Euroopa Liitu. Eesti päritoluga kaupadele hakkavad andmebaasis esitatud tingimused kehtima Eesti liitumisel Euroopa Liiduga, st 1. maist 2004. Andmebaasi abiga on Eesti eksportijatel võimalik tutvuda 1. maist 2004 rakenduvate eksporditingimustega juba praegu. Vaatamata sellele, et andmebaas sisaldab väga detailset infot, on see siiski kasutajasõbralik ning seetõttu suurepäraseks abi- ja töövahendiks ka Eesti eksportöörile ja investeerijale.


Andmebaasis sisalduv informatsioon on jagatud viide alagruppi:
- tehnilised kaubandustõkked;
- eksportija käsiraamat (sh sisaldab väga detailseid
kirjeldusi impordiformaalsustest);
- kaubandusstatistika;
- rakendatavad tollitariifid ning
- uurimused.

Teostades otsinguid erinevates alakataloogides on võimalik saada konkreetse riigi üldine profiil ehk milline on tema kaubandus- ja investeerimispoliitika, üldine kaubandusstatistika Euroopa Liiduga, milliseid tariife ja makse rakendatakse, millised mittetariifsed meetmed on kasutusel, kuidas kaitstakse selles riigis intellektuaalse omandi õigusi jne. Olles huvitatud mingi konkreetse toote eksportimisest, piisab kui teatakse 4-kohalist toote klassifitseerimiskoodi või kirjeldust. Sisestades andmebaasi toote koodi või kirjelduse, on kättesaadav kogu info selle toote eksporditingimuste kohta konkreetsesse riiki, sh sellele tootele rakendatav tollimaks, impordiformaalsuste üksikasjalik kirjeldus (ka nõutavate dokumentide näidised ja täitmisjuhised), kehtivad soodustingimused jne.

'Turule juurdepääsu andmebaas' on üks olulisemaid töövahendeid Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitika kujundamisel, kuna selle abil tagatakse pidev infovahetus Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide ja ettevõtjate vahel. Infovahetuse eesmärgiks on kaubandustõkete vähendamine kaupade ja teenuste eksportimisel väljapoole Euroopa Liitu. Lisaks sellele, et andmebaasi vahendusel pakutakse ettevõtjatele pidevalt täiendatud infot ekspordi- ja investeerimistingimuste kohta kolmandates riikides, annab see Euroopa Komisjonile võimaluse tegeleda süstemaatiliselt ettevõtjate poolt teavitatud uute kaubandustõketega. Andmebaasi abil jälgitakse ka, et Euroopa Liidu liikmesriikide kaubanduspartnerid täidaksid oma rahvusvahelisi kohustusi.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing