Valmimas on ühistranspordi arenguprogramm aastateks 2004 - 2010

06. mai 2004, 09:55

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium edastas oma partneritele ja huvigruppidele ettepanekute tegemiseks ühistranspordi arenguprogrammi esialgse versiooni.

Ühistranspordiprogramm on koostatud aastateks 2004 ? 2010 ning selle peamiseks ülesandeks on riigi ressursside efektiivsem kasutamine läbi ühtse ühistranspordi planeerimise ja koordineerimise süsteemi kujundamise.

Ühistranspordi arenguprogrammi peamiseks sihiks on seda korraldava tervikliku süsteemi loomine. Eesmärk on lahendada kompleksselt ühistranspordiga seotud küsimusi optimeerides liinivõrku ning integreerides erinevad transpordiliigid. See võimaldab olemasolevate vahenditega muuta ühistransport tarbijale igati mugavamaks.
Oluline on senisest efektiivsema ja läbipaistvama dotatsioonide arvestamise ja jagamise mudeli ning ühtsete hanketingimuste väljatöötamine, samuti tunduvalt tugevama kontrollimehhanismi sisseviimine avaliku teenindamise lepingu tingimuste täitmise üle.

Visiooni kohaselt põhineb ühistranspordi planeerimise süsteem kahel tasandil. Selleks on tehtud ettepanek luua valdade ja maavalitsuste poolt 15 maakondlikku ühistranspordikeskust. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile jääks eelkõige keskuste juhtimistasandi koordineeriv roll.

Teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatteri sõnul on tõsine probleem just ühistranspordivõrgu kui terviku koordineerimatus, seda nii ministeeriumi erinevate struktuuriüksuste, maakondade kui ka kohalike omavalitsuste vahel . Vastutus hajub erinevatel tasanditel ja lõppkokkuvõttes ei vastuta keegi. Haruldane ei ole olukord, kus maavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse poolt konkursi kaudu valitud vedajad dubleerivad teineteist kattuvatel marsruutidel või kommertsalustel töötavatele vedajatele on väljastatud liiniload samadele liinimarsruutidele, mida teenindavad ka dotatsiooni saavad vedajad jne.

Praeguse süsteemi killustatusest ja ebaefektiivsest liinivõrgust tingitud autode kasutamise oluline suurenemine viimasel kümnendil on endaga kaasa toonud mitmed olulised probleemid, nagu liiklusõnnetuste arvu kasv, teede kiirem lagunemine ning koormus looduskeskkonnale. Ühistranspordi osakaal sõitjate veos on langenud üheksakümnendate aastate algusega võrreldes ligi kaks korda. Kõik see väljendub riigi raha ebaefektiivses kasutamises ning inimeste ootustele mittevastaval tasemel olevas ühistranspordis.

Ministeerium ootab arvamusi ja ettepanekuid partneritelt 15. maini.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing