Tööjõuvool Ida-Euroopast jäi olemata

14. veebruar 2006, 12:32

Euroopa Komisjoni värskelt avalikustatud aruande järgi jäi töötajate vool Kesk-ja Ida-Euroopast nn vanadesse Euroopa riikidesse oodatust väiksemaks.

Võrreldes kahe eelneva aastaga ei ole töötajate arv ega sotsiaalkulutused pärast laienemist oluliselt suurenenud. Uute liikmesriikide kodanikud moodustasid alla 1% tööjõust kõikides riikides, v.a. Austrias ja Iirimaal, kus nende osa oli 2005. aastal vastavalt 1,4% ja 3,8%. Mitmetes riikides (Austria, Saksamaa, Holland, Itaalia, Prantsusmaa) on oluline osa elamis- ja töölubadest antud ajutisteks ja hooajatöödeks.

Uuringu kohaselt ei ole otsest seost töötajate liikumise ja piirangute vahel, pigem mõjutavad töötajate liikumist nõudmine ja pakkumine. Sisserännanute tööhõive määr on sarnane kohalikule elanikkonnale, mõnes riigis (Iirimaa, Hispaania, Suurbritannia) isegi kõrgem. Seega on migratsioon mõjunud sihtriikide majandusele positiivselt – uute liikmesriikide kodanikud ei koorma sotsiaalsüsteeme, vaid aitavad kaasa majanduskasvule. Tuuakse ka välja, et paljudes riikides on väljastpoolt Euroopa Liitu pärit inimeste arv suurem kui uute liikmesriikide kodanike hulk.

Pärast laienemist on nii uutes kui vanades liikmesriikides tööhõive määr tõusnud. Selle põhjuseks on varimajanduse ja ebaseadusliku töötamise vähenemine, ettevõtlusega alustamise lihtsustumine ja informatsiooni parem kättesaadavus.

Sektorite lõikes ei ole sihtriikide töötajate jaotumine viimastel aastatel oluliselt muutunud, seega ei ole uute riikide kodanikud vanade riikide kohalikke töötajaid välja tõrjunud. Teatud erinevusi sektorite lõikes siiski on – sihtriigi oma inimesed on rohkem (32%), esindatud avalikus sektoris, hariduses ja tervishoiusektoris, uute riikide kodanikke on neis valdkondades 23%. Uutest riikidest pärit töötajaid on võrreldes vanade riikide kodanikega rohkem ehitussektoris (vastavalt 15% ja 8%).

Kõigis vanades liikmesriikides kokku on uutest liikmesriikidest pärit tööealise elanikkonna hulgas rohkem naisi kui mehi (vastavalt u 58% ja 42%) ning enamus neist on 25-54 aastased (73%).


Otsuse tööjõuturu avamise või piirangute jätkamise kohta peavad 12 vana liikmesriiki tegema enne käesoleva aasta 1. maid. Suurbritannia, Iirimaa ja Rootsi avasid oma tööturu uutele riikidele juba 1. mail 2004.

Komisjon soovitab piirangute kaotamise või jätkamise otsuse langetamisel arvestada nii faktide ja statistikaga kui ka sellega, et töötajate vaba liikumine kogu Euroopa Liidus on üks Euroopa Liidu põhivabadusi. Komisjon leiab, et piirangud tuleks kaotada nii kiiresti kui võimalik ning riigid, kes seda sel aastal veel ei tee, peaksid tõsiselt tegelema oma valmisoleku tõstmisega tööturu avamiseks.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing