Siirdehinnad - maksuameti uus rahapada?

05. oktoober 2009, 15:43

Ernst amp; Youngi uuring koostöös ligi 50-ne riigi maksuameti esindajaga näitas, et siirdehinnad on maksuametitele prioriteetne valdkond. See kinnitab ka eelmisel aastal ligi 1000 kontserni hulgas läbiviidud rahvusvahelise uuringu tulemusi, mille põhjal selgus, et siirdehinnad on kontserniettevõtjatele kõige olulisem maksuteema.

Kirjutab Ernst&Youngi maksuekspert Kersti Kull

Alljärgnevalt on välja toodud mõned olulisemad tähelepanekud 2009. aasta uuringu tulemustest seoses maksuametnike praktikaga siirdehindade kontrollimisel, seda eelkõige Eesti ja naaberriikide näitel.

Viimaste aastate jooksul on enamuses riikides oluliselt suurendatud maksuametnike hulka, kelle tööülesandeks on siirdehindade revisjon. Näiteks naaberriigis Soomes on 45 maksuametnikku, kes tegelevad siirdehindade kontrollimisega, Rootsis seevastu on spetsialiseerunud 25 revidenti, kes igapäevaselt tegelevad siirdehindadega seotud maksuprobleemidega. Eestis on 10 – 12 liikmeline maksuspetsialistide grupp, kes kontrollivad muuhulgas maksumaksjate poolt seotud isikutega tehtud tehingutes rakendatud hindu. Kui nimetatud revidentide arv panna suhtesse riikide SKP suurusega, siis on Eestis kontrollgrupp pea 7 korda suurem kui Rootsis ning üle 2 korra suurem kui Soomes.

Tänaseks on paljudes riikides kehtestatud äriühingutele ranged sanktsioonid, kui maksurevisjoni tulemusel selgub, et siirdehindadega on äriühingu kasumit vähendatud või puudub siirdehinna dokumentatsioon. Maksuametite poolt viiakse läbi üha rohkem siirdehindade maksurevisjone ning samas on maksuametnike poolt täheldatud sanktsioonide kehtestamise ning maksuvaidluste kasvavat trendi.

Majandusharude lõikes on kõige rohkem siirdehindade kontrolle läbiviidud finantsteenuste, autotööstuse, jaekaupade, nafta- ja gaasitööstuse ning ravimitööstuses tegutsevate äriühingute hulgas. Soome näitel on maksuametnike fookuses tehnoloogia-, masina- ja metsatööstuses tegutsevad kontserniettevõtjad. Leedu maksuamet seevastu määrab iga teatud perioodi tagant prioriteetsed majandusvaldkonnad. Hetkel on Leedu maksuameti prioriteediks kontrollida turuväärtuses hinnastamise põhimõtete järgimist nende äriühingute osas, kes tegutsevad jaekaupadega ning ravimitööstuses.

Kuigi Eesti maksuametil ei ole kindlat majandusharu fookust siirdehindade maksurevisjonide läbiviimise osas, siis praktikas on kontrollitud kaupade ning teenuste (nt juhtimisteenuste) ja laenutehingute siirdehindasid. Soomes on viimaste aastate osas kõige enam kontrollitud intellektuaalomandi, kontsernisiseste teenuste, materiaalsete hüvede ja finantsteenuste siirdehindasid, kuid ka kulude jagamise kokkuleppeid. Leedu maksuamet määrab konkreetsed tehingute liigid, mille siirdehindade kontroll on hetkel prioriteetne ning viimaste andmete järgi olid nendeks kontsernisisesed teenused, kaupade ost- müük ning finantsteenused (nt laenud).

Kontsernisisesed tehingud äriühingutega, kus üks osapool asub “maksuparadiisis”, on maksuametnike huviorbiidis enamuse riikide maksuametite jaoks.

Eestis ja teistes riikides tegeletakse aktiivselt maksuametnike koolitamise ja täiendamisega siirdehindade kontrollimiseks.

Siirdehinnad on viimaste aastate jooksul tekitanud palju kõneainet äriühingute tasemel. Samas võib tõdeda, et siirdehindadega manipuleerimine on tekitanud rohket peavalu ka maksuametnike jaoks. Sellest tingituna pööravad maksuametnikud üha rohkem tähelepanu kontsernisiseste tehingute kontrollimisele. Kuna kontsernisisesed tehingud hõlmavad reeglina rohkem kui ühte riiki, siis siirdehindade maksurevisjoni võidakse algatada ka tehingupartneri riigis, kusjuures maksuametid teevad tihedat koostööd piiriüleste tehingute kontrollimisel.

Eelmainitu ei puuduta üksnes kontserniettevõtjaid, vaid kõiki Eesti äriühinguid, kuivõrd tulumaksuseaduse muutmise eelnõu kohaselt tuleb rakendada turuväärtuses hinnastamise põhimõtteid ka omavahel mitteseotud isikute vahel, kui osapooltel on tehingu osas ühine majanduslik huvi. Planeeritav seadusemuudatuse jõustumine on 1. jaanuar 2010.

Maksuametnike hulgas 2009. aastal läbiviidud uuringu leiab Ernst & Young kodulehelt, täpse aadressiga: http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/2009-Global-Transfer-Pricing-survey

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. June 2010, 16:49
Otsi:

Ava täpsem otsing