Turvalisuse kontseptsioon vähendab riske

17. veebruar 1998, 00:00

Firma turvalisuse tagamisele võib lähe-neda kahel moel. Ühel puhul küsib klient turvafirmalt konkreetset teenust, kirjutades omalt poolt ette kõik sellega seonduva. Teisel juhul koostab turvakontseptsiooni turvafirma. Sel juhul ei öelda turvafirmale, millist lahendust tahetakse, vaid mida tahetakse saavutada. Kui firma raha ei ole piiramatu, fikseeritakse lähteülesande püstitamise juures ka kasutatav piirsumma.

Turvalisuskontseptsiooni vajavad firmad, kus:

 • on suur territoorium, palju töötajaid ja pidev toodangu ja toormaterjali liikumine
 • toorme ja toodangu hind on kõrge
 • üksiku töötaja roll firma saatuses on suur
 • kasutusel on unikaalne tehnoloogia ning seadmed
 • pidevalt puututakse kokku klientidega ja arveldatakse sularahas.
 • Vajadus turvakontseptsiooni järele suureneb firma käibe kasvu suurenedes. Mida rikkam firma, seda mitmekülgsemat ebatervet huvi tema vastu tuntakse. Võimalusi selleks on palju ja seetõttu saab parimat turvalisust pakkuda nn rätsepa-, mitte liinitööga.

  Firma võib tellida turvalisuskontseptsiooni koostamise ka ainult olukorra hindamiseks. Kui selgub, et hetkel kasutatavad meetmed tagavad vajaliku turvalisuse astme, pole edasine töö vajalik.

  Kontseptsiooni koostamiseks:

 • fikseeritakse olukord kõikides firma tegevuse valdkondades
 • hinnatakse olemasoleva turvatehnika efektiivsust, sisekontrolli tegevust, erinevaid läbipääsure?iime ja nendega seotud dokumentatsiooni
 • kontrollitakse õnnetuste ennetamist tagavaid protseduure ja seadmeid, tule- ja tööohutuse ning kodanikukaitsega seotud küsimusi, territooriumi perimeetri spetsiifikat, territooriumil asetsevate spetsiifiliste objektide (nt toorme- ja valmistoodangulaod) ning tootmisprotsessi turvalisust
 • hinnatakse inkassatsiooniprotsessi, järelevalvet personali üle, operatiivabi võimalikkust (nii era- kui riiklikud operatiivteenistused), samuti selles valdkonnas teostatud ühisõppusi ja kokkuleppeid ning muid firmaga seotud küsimusi
 • koostatakse optimaalne tegevuskava firma soovitud turvalisuse astmeni jõudmiseks.
 • Korraliku analüüsi koostamine maksab sõltuvalt objekti keerukusest üldjuhul 50 000--200 000 krooni. Hind sõltub ka firmadevahelise koostöö iseloomust. Juhul kui koostatud uuringu ja ettepanekute elluviijaks saab sama firma, on tal võimalik katta osa uuringuga seotud kuludest tulevasest koostööst laekuvate tuludega.

  Kontseptsiooni rakendatakse ellu tavaliselt kaheastmelisena:

 • olukorra kontrolli alla võtmine ja turvalisuse vähenemise vältimine
 • lõppeesmärgi saavutamiseks vajalikud meetmed, mis on tavaliselt seotud uute valvesüsteemide järkjärgulise juurutamisega.
 • Turvalisuskontseptsiooni elluviimise etapid sõltuvad:

 • firma tegevusvaldkondadest (nt toodangu ja toorme liikumise kontrollimine ning läbipääsure?iim)
 • turvategevuse valdkondadest (mehitatud valve, elektrooniline valve),
 • kasutatavast tehnikast (videovalve, läbipääsure?iimi seadmed ja inkassatsioonivahendid).
 • Turvalisuskontseptsiooni kasuteguri määrab selle põhjalikkus. Heal tasemel kontseptsioon pakub riskide kompleksset maandamist ja loob eelduse planeerida turvalisuse tagamise kulusid kuni viieks aastaks.

  Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  28. November 2011, 18:12
  Otsi:

  Ava täpsem otsing