Turundusplaan aitab firma riske hajutada

10. november 1998, 00:00

Turundusplaani koostamine klassikalisel kujul on Eesti ettevõtete puhul haruldane.

Tavaliselt koostatakse plaan, mis on tegelikult turukommunikatsiooniplaan (taktikaline plaan), kus pannakse paika järgmise poolaasta või aasta meediaplaan, müügitoetusüritused, otsepostituskampaaniad jms.

Sellisel juhul ei lähtuta strateegilistest eesmärkidest, sest need kas puuduvad või ei osata neid püstitada. Kuna kahe-kolme aasta peale planeerimise kogemus puudub, ei osata seda tahtagi, sest ei teata, mis kasu on pikaajalistele eesmärkidele toetuvast plaanist.

Planeerimine on riskide hajutamine. Konkurentsi tihenedes saavutavad eelisseisundi ettevõtted, kes oskavad võimalikult täpselt rahuldada kliendi ootusi ning tegutsevad efektiivsemalt. Kuna mänguruum aheneb, siis võidavad need, kes oskavad prognoosida klientide vajaduste muutumist; õigesti planeerides võimalikult täpselt püstitada eesmärke ja teid nende saavutamiseks.

Ettevõtte turundusplaan on turunduse planeerimisprotsessi väljund, mis kirjeldab ettevõtte kohta turul, tema eesmärke ja vajaminevaid ressursse eesmärkideni jõudmiseks. Turundusplaani osad on:

 • lühikokkuvõte -- lühiülevaade plaani sisust;
 • situatsioonikirjeldus -- perioodi statistilised andmed ja ülevaade turust (potentsiaal ja ettevõtte osa): toodete müügist ja kuludest, konkurentidest, jaotuskanalitest, makromajandusolukorrast;
 • SWOT-analüüs ja järeldused -- ettevõtte tugevate/nõrkade külgede ja võimaluste/ohtude analüüsist tulenevad järeldused, mis peaksid korrigeerima olemasolevat turundusstrateegiat;
 • eesmärgid -- püstitatakse perioodiks ning esitatakse finantseesmärgina (käibe, puhaskasumi, rentaabluse kasv jne) ja turunduseesmärgina (turuosa kasv, toodete müügikasv ühikutes, kaubamärgi tuntuse kasv, maine muutus jne);
 • turundusstrateegia -- kuulub turunduse planeerimisprotsessi, mis koosneb strateegilisest ja taktikalisest planeerimisest;
 • tegevusplaanid -- üldjuhul puudutavad müügitoetust ning vastavad küsimustele: Mida tuleb teha? Kes teeb? Millal peab tegema? Kui palju see maksma läheb?
 • eelarve -- näidatakse eeldatav müük käibes/mahus ja kulud. Kinnitatud eelarve on aluseks kõigi tegevusplaanide elluviimisel;
 • kontrollimine -- näidatakse, kuidas turundusplaani täitmist hakatakse kontrollima (millist teavet kogutakse, kellelt, kui tihti, kellele info on vajalik). Võib olla lisatud ka kriisiolukorra tegevusplaan.
 • Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  06. December 2011, 19:34
  Otsi:

  Ava täpsem otsing