Tulumaksuseaduse järellainetus välismaal

Andris Jegers 08. jaanuar 2001, 00:00

Eesti tulumaksuseaduse mõju raamatupidamisele on nüüdseks jõudnud ka rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 12 Tulumaks (Income Taxes) konteksti. Nimelt kinnitas IASC juhatus 2000. aasta oktoobris muudatused mitmesse standardisse, millest Eesti ettevõtetele peaks olulisemaks kujunema käsitlus dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksu kajastamisest.

Kuigi mitmed autoriteetsed IASi spetsialistid ning maailma juhtivad audiitorfirmad olid seni pooldanud dividendide tulumaksu kajastamist otse omakapitali vähendava tehinguna, otsustas IASC juhatus dividendide tulumaksu kajastada kasumiaruandes, välja arvatud juhtudel kui:

  • dividendi väljamaksmisel peetakse tulumaks kinni ning makstakse riigile dividendi saaja eest
  • tulumaks tuleneb tehingutest, mis kas samal või erineval perioodil kajastati otse omakapitalis
  • tulumaks tuleneb äriühingute soetamisest

Lähtudes kehtiva tulumaksuseaduse autori Lasse Lehise kommentaaridest seaduse § 50 lg 1 kohta, kaasneb dividendide väljamaksmisega kaks erinevat maksu:

  • antud paragrahvi alusel tasumisele kuuluv nn dividendimaks, mis asendab varasemat ettevõtte tulumaksu
  • mitteresidendilt kinnipeetav tulumaks, kui mitteresidendi osalus on alla 25% dividende maksva residendist äriühingu aktsia- või osakapitalist või häältest

Seega tuleb nüüdsest IAS 12 käsitlust rakendades suuraktsionäridele (residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele) dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastada kasumiaruandes ning mitteresidendist väikeaktsionäridele (osalus alla 25%) dividendide väljamaksmisel kinnipeetav tulumaks vähendab otse omakapitali.

IAS 12 muudetud käsitluse puhul lähtuti seisukohast, et dividendide maksmisel maksutagajärjed tulenevad pigem mineviku tehingutest või sündmustest kui kasumi jaotamisest omanikele. Ilmselt leidis IASC juhatus, et omanikele kasumi jaotamisega kaasnev tulumaks asendab tavapärast ettevõtte tulumaksu ning on seega dividendi väljamaksmisel aruandeperioodi kulu, mis lähtuvalt IASis 8 toodud põhimõtetest kajastatakse kasumiaruandes.

Uute põhimõtete rakendamine võib põhjustada omapärase olukorra nendele Eesti ettevõtetele, kes on mõnda aega nautinud tulumaksu soodustust ning usinasti kasvatanud jaotamata kasumit bilansis. Kuna eelnevatel perioodidel on kasum kas üldse maksustamata või minimaalselt maksustatud, siis nt mitteresidentidele kasumi jaotamisel olulises mahus võib tulumaksu summa olla küllalt suur ning aruandeperioodi kasum muutuda kahjumiks.

IAS 12 täiendused kehtivad 01.01.2001 või hiljem algavaid arvestusperioode hõlmavate aruannete kohta. Samas oleks IAS aruannete koostajatel juba 2000. aasta aruandes mõistlik dividendide tulumaksu kajastada eelpool kirjeldatud põhimõtete kohaselt, kuna nüüdseks on selles küsimuses teada IASC lõplik seisukoht.

Raamatupidamise Toimkonna (RT) otsuse PRO-5 ?Tulumaksuseaduse mõju raamatupidamisarvestusele ja -aruandlusele? kohaselt tuleb dividendi tulumaks kajastada omakapitali kirjel ?Eelmiste perioodide jaotamata kasum?. Sellise käsitluse puhul on RT lähtunud järgnevatest aspektidest:

  • dividendi tulumaks ei ole äriühingu kulu, vaid väljaminek, mis on tingitud aktsiast või osast tulenevatest õigustest
  • IAS 12 põhimõtetest juhindumine on välistatud, kuna standard ei käsitle dividendide maksmisega seonduvate maksude kajastamist
  • IAS 12 ei laiene 1. jaanuaril 2000. a. jõustunud tulumaksuseadusega kehtestatud tulumaksu arvestuspõhimõtetele

Pärast IAS 12 muutmist on ilmselt lähiajal oodata ka RT otsuses PRO-5 toodud seisukohtade korrigeerimist, kuna vastasel korral ei ole võimalik väita, et Eesti hea raamatupidamistava antud küsimuses on vastavuses IASC põhimõtete, standardite ja soovitustega.

Arvan, et niikaua kui Raamatupidamise Toimkond ei ole avaldanud oma seisukohta IAS 12 muutuste mõju kohta PRO-5 toodud käsitlusele, oleks ettevõtetel (v.a IAS-aruandeid koostavad ettevõtted) mõistlik 2000. aasta aruandeid koostades lähtuda dividendi tulumaksu kajastamisel kehtivatest Raamatupidamise Toimkonna seisukohtadest.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 10:59
Otsi:

Ava täpsem otsing