Mootorikütuse turg ja tarbijakaitse

12. jaanuar 2001, 00:00

Avalikkus tundub olevat ebapiisavalt informeeritud tarbijakaitseameti tegevusest või tegevusetusest vedelkütuse turul valitseva olukorra parandamiseks.

Tarbijakaitseameti pädevuses on teha turujärelevalvet ja vajadusel valikulist kontrolli tarbijaturul müüdavate kaupade ja teenuste kohustuslikele nõuetele vastavuse üle. Seega on meie kontrolliala jaemüügivõrk ning vedelkütuse puhul tanklad. Nagu teame, saab jaemüüja kauba kas hulgimüüjalt, importijalt või otse tootjalt. Neil turgudel toimuv tegevus kuulub teiste järelevalveasutuste pädevusse.

Energiaseaduse (RT I, 1997) järgi on riikliku järelevalve kohustus kütuse- ja energiaturu üle pandud Energiaturu Inspektsioonile, kellel on pädevus kogu turu ulatuses.

Tarbijakaitseamet kontrollis 2000. a kokku 283 tanklat, õiguserikkumisi fikseeriti 126 korral ning trahviti 70 firmat kogusummas 400 000 krooni.

Kontrollimistel võeti 255 proovi vedelkütuse kvaliteedi määramiseks tunnustatud laborites. Kontrollimiseks võetud bensiin 95 proovidest ei vastanud 33% kehtestatud kvaliteedinõuetele ning diislikütuse puhul 23% proovidest. Kontrollitulemuste analüüsi alusel võib väita, et kevad-suvel oli halvem olukord bensiini 95 kvaliteediga ja sügisel oli halvem diislikütuse kvaliteet.

Selgituseks lisan, et vedelkütuse kvaliteedi kontrollimine on väga kallis tegevus, sest ühe proovi täisanalüüsi tellimine tunnustatud laborist maksab 6000 kuni 7000 krooni.

Kontrollitud bensiin 95 proovide analüüsimisel selgus, et mittekvaliteetse kütuse puhul ei vastanud kehtestatud normidele üldine väävlisisaldus, oktaaniarv, fraktsioonikoostis (aurustumine); diislikütuse proovide puhul ei vastanud normidele samuti üldine väävlisisaldus, tsetaanindeks, kinemaatiline viskoossus, leekpunkt.

Tarbijakaitseamet sai läbi viia sellises mahus kvaliteedikontrolli, kui palju oli talle selleks eraldatud raha.

Tarbijakaitseametil on õigus kontrollida vaid jaemüüki, kuid meie reidide tulemused nii 2000. a kui varemgi näitavad, et hulgimüüjad realiseerivad tanklatele vedelkütust, mille sertifikaadiga antud näitajad ja tegelik kvaliteet ei ole vastavuses. Tarbijakaitseamet on edastanud aasta jooksul kõik andmed hulgifirmade kohta kütuseturu riiklikule järelevalvajale Energiaturu Inspektsioonile.

Tarbijakaitseamet on seisukohal, et kontrolli tegemine ainult jaemüügis ei paranda oluliselt olukorda turul, kuna väiksematel jaemüüjatel puuduvad ressursid üle kontrollida hulgimüüja poolt tarnitava kütuse kvaliteeti (iga proov ca 6000 krooni). Ta peab usaldama hulgimüüja poolt kaasaantavat kvaliteedisertifikaati.

Ameti arvates on oluliselt vaja tõhustada kontrolli hulgilülis ja tollis ning sellele lisaks kindlasti jätkata kontrollreide jaemüügis. Sel viisil suudame korrastada vedelkütuseturu ja tagada tarbija usalduse tankida ükskõik millisest tanklast. Meie arvates peaks kütuseturul säilima terve konkurents, see tähendab, et suurte firmade, nagu Statoil, Neste, Shell, kõrval tegutseb turul ka teisi firmasid. Terve konkurents on majanduse mootor ja kasulik ka tarbija rahakotile.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing