PCT kasutamine

Mart- Enn Koppel 22. jaanuar 2001, 00:00

Patendikoostööleping ehk PCT on rahvusvaheline kokkulepe leiutise patendikaitse taotlemise lihtsustamiseks juhul, kui leiutaja soovib leiutisele kaitset mitmes riigis. Patendikoostöölepingu kohaselt saab Eesti leiutaja või firma esitada patendiametile spetsiaalse, nn rahvusvahelise patenditaotluse, mis loetakse samaaegselt esitatuks kõigis taotluses märgitud patendikoostöölepingu liikmesriikides.

Patendikoostööleping ei näe ette rahvusvaheliste patentide saamise võimalust, st leiutise kaitstavuse üle otsustab lõppkokkuvõttes iga riik eraldi. Patendikoostöölepingu eelised taotleja jaoks on taotluste esitamisega seotud toimingute lihtsustamine ning kulutuste vähendamine, samuti näeb leping ette täiendava aja eri riikide esitatavate nõuete täitmise jaoks.

Kõigile rahvusvahelistele taotlustele tehakse otsing, et määrata, kas leiutis vastab uudsuse nõudele. Tavaliselt saab rahvusvahelise patenditaotluse esitanud isik 15 kuu jooksul patendiotsingu aruande, mis võimaldab täpsemalt hinnata patendi saamise tõenäosust.

Kui rahvusvahelise otsingu aruanne on leiutajale meelepärane, võib ta valida kahe variandi vahel.

Esiteks võib taotleja jätkata patendikaitse taotlemist rahvusvahelise patenditaotluse alusel, esitades 20 kuu jooksul leiutise prioriteedikuupäevast vastavad teated rahvusvahelises taotluses märgitud riikide vastavatele ametitele. Sel peab taotleja täitma liikmesriikide seadustes sätestatud nõuded, näiteks tasuma riigilõivud, tõlkima taotluse selle riigi poolt nõutavasse keelde ning volitama selles riigis patendiasjades esindamisõigust omava isiku.

Teise võimalusena võib taotleja esitada nõude, et rahvusvahelisele taotlusele tehtaks ka ekspertiis uudsuse nõudele vastavuse kohta. Taolist ekspertiisi nimetatakse rahvusvaheliseks eelekspertiisiks, mis ei ole liikmesriikidele küll siduv, võimaldab aga taotlejal täiendavalt hinnata leiutise kaitstavust ning tugevust.

Alles pärast rahvusvahelise eelekspertiisi aruande saamist peab taotleja alustama asjaajamist nende riikide ametkondadega, kus ta endiselt patendikaitset soovib ? tasuma vastavad riigilõivud, esitama avalduse patendikaitse saamiseks koos leiutiskirjelduse jm nõutavate dokumentide tõlgetega vastava riigi poolt nõutavasse keelde ning volitama patendivoliniku või muu isiku, kes on õigustatud esindama kliente selle riigi ametiasutustes. Vastav avaldus tuleb esitada 30?31 kuu möödudes prioriteedikuupäevast võrreldes tavapäraselt nõutava 12 kuuga. Seega võimaldab PCT patendikaitsega seotud kulutuste edasilükkamist kuni 1,5 aastat, kusjuures taotleja saab rahvusvahelise otsingu ning eelekspertiisi aruannete abil tunduvalt täpsemalt leiutise kaitstavust hinnata.

PCT taotluse esitamine ei ole väga kulukas ning seega soovitatav kõigile Eesti leiutajatele.

  • leiutisele õiguskaitset mitmes riigis

  • analüüsida leiutise kaitstavust enne põhikulutuste tegemist leiutise kaitseks välisriikides

  • täiendavat aega nt finantseerimisläbirääkimisi pidada, jättes siiski avatuks võimalused leiutise kaitsmiseks välisriikides

  • saada leiutisele välisriikides võimalikult tugevat õiguskaitset

riigilõiv 1500 kr

PCT taotluse tasu 650 ?veitsi franki

kui kõik taotlejad on Eesti kodanikud, on tasu vähendatud 75% võrra

märkimistasu 140 ?veitsi franki/riik

maksimaalselt 6 riigi eest 840 ?veitsi franki

tasudes 01.01.2001 või hiljem

kui kõik taotlejad on Eesti kodanikud, on tasu vähendatud 75% võrra

otsingutasu 945 eurot

kui taotleja on Eesti kodanik või ettevõtja, on tasu vähendatud 75% võrra

eelekspertiisitasu 1533 eurot

kui taotleja on Eesti kodanik või ettevõtja, on tasu vähendatud 75% võrra, tasutakse 19 kuu jooksul taotluse prioriteedikuupäevast

käsitlemistasu 233 ?veitsi franki

kui kõik taotlejad on Eesti kodanikud, on tasu vähendatud 75% võrra

tasutakse 19 kuu jooksul taotluse prioriteedikuupäevast

Allikas: Mart-Enn Koppel

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing