Omaabi ei tohi ületada hädakaitse piire

05. veebruar 2001, 00:00

Tallinnas Leete 5 kadus seal elava perekonna vara. Meedia kandis sõnumi üle vabariigi. Siinkohal on põhjust rääkida asjade oma valdusesse omavolilise haaramise ja omaabi õiguslikust reguleerimisest.

Valdus vastavalt asjaõigusele on tegelik võim asja üle. Sellele kaasneb tavaliselt õiguslik võim. Enamasti on valdaja omanik. Tegelik võim tähendab võimalust asja mõjutada. Asjade valdus tähendab reeglina nende asumist isiku faktilise võimu all. Kui asjad on valdajast kaugel, siis selliste asjade valdajaks loetakse reeglina omanik. Ruumiline seos peab teatud aja püsima. Pargipingil istuja ei ole veel pingi valdaja. Valdaja võib asjadele teatud mõju avaldada, kasutada asju nende eesmärgil. Ja lõpuks on vajalik, et valdaja oleks väljendanud kuidagi oma tahet selle asja valdamiseks.

Valdus on seadusega kaitstud omavoli vastu. Omavoli on seadusevastaselt asja valduse rikkumine või valduse äravõtmine valdaja nõusolekuta. Sel viisil saadud valdus on omavoliline. Omavoliline valdus on reeglina ebaseaduslik. Valduse rikkumine on valdaja takistamine teostada asja üle tegelikku võimu. Valdaja võib oma valdust omavoli vastu jõuga kaitsta, ületamata hädakaitse piire.

Kui vallasasi võetakse ära omavoliliselt salaja või vägivallaga, on valdajal õigus teolt tabatu valdusest vallasasi kohe ära võtta. Tagasivõtmise võib teostada vaid viivitamatult peale omavoli tarvitamist, mitte aga pärast teost teada saamist. Kui kinnisasja valdus võetakse valdajalt ära omavoliliselt salaja või vägivallaga, on valdajal õigus omavoli tarvitaja kinnisasjalt eemaldada ja kinnisasi oma võimu alla võtta. Ka siin peab eemaldamine toimuma reeglina kohe, kuid samas ei kao omaabi võimalus, kui esmalt kutsutakse appi naabrid või peetakse omavoli tarvitajaga läbirääkimisi.

Kui valdust on omavoliliselt rikutud või valdus on omavoliliselt ära võetud, siis on valdajal õigus nõuda valduse kohtulikku kaitset. Omaabi kui nn rusikaõiguse kõrval kuulub valdajale õigus esitada valduse kaitseks hagi kohtusse ? seda nii valduse omavolilise rikkumise kui selle omavolilise äravõtmise korral. Selle olulisem roll on omaabi osa vähendamine valduse kaitses ja sellega ühiskondlike suhete inimlikustamine. Lisaks võib valdaja esitada täiendava nõude omavolitseja vastu teistel alustel (alusetu rikastumine või kahju tekitamine). Meie suhteliselt madala õiguskultuuri juures on muidugi oht, et omaabi võidakse kuritarvitada.

Toodu on lühike juriidiline kommentaar omavolile ja omaabile. Püütud ei ole anda õiguslikku hinnangut sellele, mis toimus Tallinnas Leete tänaval.

Omaabi ei tohi üle kasvada õigusvastaseks tegevuseks, mida kriminaalkoodeksi järgi võib kvalifitseerida omavoliks. Kõige üldisemalt võib öelda, et omaabi ei tohi ületada hädakaitse piire. Kui on tegemist eluruumidega, siis tuleb täiendavalt arvestada põhiseaduses toodud eluaseme kaitse printsiipe ja elamuseaduses esitatud seisukohti. Ka asjade teiste liikide puhul on vaja arvestada reguleerivaid normatiivakte. Politsei osalemine on omaette probleem.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:06
Otsi:

Ava täpsem otsing