Juhtimissüsteem aitab hinnata keskkonnariske

Anne Randmer 14. veebruar 2001, 00:00

Toimiva keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise aluseks on ettevõtte tippjuhtkonna motivatsioon ja tulemusele orienteeritus, kusjuures tulemuse all ei peaks mõistma vaid seinal rippuvat sertifikaati.

Organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteem on keskkonnakaitse korraldamiseks raamistik ja selle rakendamise eesmärk on kindlustada majanduslikult konkurentsivõimeline ning keskkonda minimaalselt kahjustav põhitegevus. Eriliselt jälgitakse ?varjatud? konkurentsieeliste kasutamist (nt järeleandmised tootmisprotsesside kontrollimises ja kvaliteedis).

Keskkonnajuhtimissüsteemi toimivus peab avalduma ettevõtte bilansis tootmiskulude ja keskkonnareostuse (heitmed ja jäätmed naturaalühikuis) vähenemise näol. Väga lihtsustades ? kvaliteedijuhtimissüsteem on suunatud tootega seotud protsesside juhtimisele, keskkonnajuhtimissüsteem aga probleemide (reostuse tekkepõhjused) selgitamisele, ennetamisele ja vähendamisele. Otstarbekas on keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist vaadata kui projekti, milles on kindel roll kõigil ettevõtte võtmeisikuil, ka nt finantsjuhil ja PR-töötajal, pidades meeles sedagi, et süsteemi järgi peavad töötama ka selle tegeliku edu kindlustavad ?sinikraed?.

Keskkonnajuhtimissüsteemi esmakordsel juurutamisel kulub arvatust enam aega ettevõtte esialgse ülevaatuse tulemuste kirjeldamisele ja põhjaliku keskkonnaaspektide registri koostamisele. Lihtne ei ole ka ettevõttele sobivate hindamiskriteeriumide väljatöötamine määratletud keskkonnaaspektide tähtsusjärjestamiseks. Meeles tuleb pidada, et ISO-14001 standardile järgi nõutakse keskkonnajuhtimissüsteemilt ?vaid?, et selle abil suudab ettevõte juhtida olulisi keskkonnaaspekte, mille muutmine on tema võimuses.

Levinud on müüt, nagu peaksid ettevõtte siseaudiitorid olema ?sertifitseeritud?, ?akrediteeritud? või kuskil ?registreeritud?. See ei ole kindlasti nii. Tõsi on see, et siseaudiitorid peavad saama ettevalmistuse, mis võimaldab neil auditeid planeerida, läbi viia, tähelepanekuid registreerida ja neist juhtidele selge aruande koostada.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:06
Otsi:

Ava täpsem otsing