Kas teha Brüsselile tõsiseid järeleandmisi?

20. veebruar 2001, 00:00

Saavutamaks murre läbirääkimistel, kaaluvad Poola läbirääkijad Brüsselile tõsiseid järeleandmisi teha. Usaldusväärne dokument, mis sattus ?Gazeta? käsutusse, on läbirääkimiste uue strateegia üks esialgne versiooni, dokument on välja töötatud pealäbirääkija J. Kulakowski ekspertide poolt. Dokumendi kohaselt oleks Poola valmis järeleandmisteks isegi kuni 20 (kokku 41) üleminekuaja osas, mida Poola läbirääkimistel Brüsseliga taotlenud on. Töö kestab, viimane sõna on peaministril.

Meie läbirääkijad soovivad 2001.a esimesel poolel, mil ELi eesistujaks on meie suhtes heatahtlik Rootsi, sulgeda järgmised 11 peatükki. Siiani oleme suutnud sulgeda vaid 13 ptk. (Kokku on 29).Kui tahame, et läbirääkimised edeneksid kiiresti, peame ka kiiremini kohaldama Poola seadusandluse ELi omaga, see aga võib venitada mõnedest üleminekuaegadest loobumist.

Poola kinnitab oma valmisolekut, liitumaks ELiga 2003.a jaanuaris. Kui me juba praegu näitaksime, et oleme valmis teatud järeleandmisteks, oleks see ELile signaal, et nimetatud tähtaeg ei ole mitte fantaasiaunelm, vaid poliitiline eesmärk.

Uue strateegia kohaselt jääks Poola jätkuvalt kindlaks põllumeestele rahaliste toetuste taotlemise küsimuses. Valitsus taotleb lisamakseid põllumajandustoodetele (2-3 mld eurot aastas) samadel alustel, mis on kehtivad praeguses ELis. Sama kindlad oleme ettepanekute puhul, mis puudutavad nn kvootide (limiitide) suurust piima-, suhkru- jt toodetele. Järeleandmisi ei tee me ka fütosanitaarsete eeskirjade osas. Soovime säilitada 2-3 aastaks alates ELiga liitumise kuupäevast topeltre?iimi piima-, lihatoodetele. Selle aja jooksul ekspordiksime ELi turule vaid tooteid, mis vastaksid ELi veterinaarnormidele- ja standarditele. Siseturul ning kolmandate riikide turgudel (nt SRÜ) oleksid saadaval firmade toodang, kes ei ole võimelised kohe kohaldama EL?i norme.

Meie läbirääkijad ei kavatse ka loobuda 18aastasest üleminekuajast maa ja metsa müümisel välismaalastele.

Sama lugu on ravimi patendikaitse pikendamise küsimusega. Poola ei kavatse siin järeleandmisi teha, kuna ELi normide kohaldamine tähendaks märkimisväärset ravimihinna tõusu Poolas.

Paljudes küsimustes, milles oleme olnud enesele kindlad, võime siiski järeleandmisi teha. Nii kaalutakse konkurentsipoliitikas teha järeleandmisi erimajandustsoonide vallas. Siiani on valitsus nõudnud, et EL nõustuks tsoonide, mis ei vasta ELi omadele, rakendamisega kuni 2017.a lõpuni. Taotledes üleminekuaega erimajandustsoonidele, kaitses Poola investorite õigusi, kellele 90. aastatel lubati 20 aastaks soodustusi.

Kõne allavõivad tulla järeleandmised gaasituru liberaliseerimise vallas. Seoses riigi monopoliga Poola Gaasi restruktureerimise vajadusega soovis valitsus pikendada protsessi 2005.aastani. Euroopa Komisjon väitis kindlalt, et gaasituru liberaliseerimine alates liikmelisuse esimesest päevast on lõpptingimus läbirääkimiste lõpetamiseks energia vallas. Sama järeleandlikud võime olla 90päevase kütusevaru omamise küsimuses, milles palusime üleminekuaega kuni 2010.a lõpuni.

Kõne alla võib tulla ka loobumine 3aastasest üleminekuajast, mis kaitseks LOTi (rahvuslik lennufirma), PKP (riigiraudtee) ja PKSi (riiklik transpordifirma) ELi konkurentsi eest. See-eest võitleb Poola jätkuvalt üleminekuaja eest nn ?raskeveokite teljekoormuse? direktiivide küsimuses. Meie teed on liig pehmed, laskmaks neile ELi 11,5tonnise teljekoormusega veokid.

Läbirääkimistel maksude küsimuses võiks ekspertide sõnul teha järeleandmisi, loobudes 0protsendilisest käibemaksust. Eksperdid ei näe siin võimalusi edule läbirääkimistel, kuigi paljud EL?i liikmesriigid on säilitanud ajalehtedele ja raamatutele madalamad käibemaksud, kui ELi siseselt sätestatud 5%-line käibemaks. Poola taotleb jätkuvalt 5-aastast üleminekuaega Euroopa 57% aktsiisi kehtestamise osas sigarettidele. Praegu on meie Klubowy?l 41% aktsiis. Järsk aktsiisi tõus võib põhjustada ahelreaktsiooni: drastiline sigarettide hinna tõus (näit Klubowy?l 106 %), suurem inflantsioon, salakauba laine, väiksemad maksude laekumised eelarvesse.

Eksperdid peavad võimalikuks loobumist üleminekuaegadest, mis puudutavad ELi normide rakendamist tööhügieeni- ja ohutusnõuete küsimuses. Edasi tahame võidelda üleminekuaja eest masinatele kulukate kaitsevarjude paigaldamises. Euroopa Komisjoni sõnul järeleandmine võimaldaks lõpetada läbirääkimised ühiskonna- ja tööhõivepoliitika vallas.

Põllumajanduse osas kaaluvad meie eksperdid võimalust loobumaks nõudmisest luua ELi raames eraldi turg kartulite jaoks. Võiksime ka loobuda nõuetest, mis puudutavad banaanide importi. EL eelistab kallemaid banaane EL?i liikmesriikide endistest kolooniatest, need ei ole aga Poola tarbija jaoks soodsad.

Jacek Pawlicki
Brüssel
(Gazeta Wyborcza 05.02.2001)

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing