Kulude analüüs leiab logistikapartneri

Ervin Siitas 27. märts 2001, 00:00

Ettevõtted on tihenevate konkurentsitingimuste tõttu sunnitud põhjalikumalt analüüsima oma logistikakulusid.

Logistikakulude analüüs on vajalik, et:

 • väheneks tarneahela kulu;
 • vabastada logistikaga seotud põhikapital suurema kasumlikkusega investeeringuks;
 • vähendada ettevõtte majandusliku intensiivsuse kõikumisest tingitud personalikulu;
 • vähendada haldamisega seotud kulusid.

Kulude vähendamise tavapäraseim moodus on logistikateenuste sisseostmine. Spetsialiseerunud teenuseosutaja kaasamine võimaldab ettevõttel:

 • paigutada maksimaalsed ressursid ärivaldkonda, kus ollakse kõige konkurentsivõimelisem;
 • kaasata oskusi, tehnoloogiat jt ressursse, mida ettevõttel endal pole rentaabel omada;
 • arendada lisaväärtust andvaid tegevusi;
 • parandada klienditeeninduse taset.

Potentsiaalse logistikapartneriga läbirääkimise alustamine eeldab, et ettevõte teab:

 • kas soovitakse osta sisse kogu tarneahela logistika või selle konkreetne osa;
 • kui suured on sisseostetavate logistiliste tegevuste muutuv- ja püsikulud;
 • milline on teenindustase, mida soovitakse oma klientidele pakkuda ning milline on teenindustase, mis tagaks ettevõttele konkurentsieelise;
 • millised ootused on logistikapartneri teenusele ning kuidas mõõta koostöö tulemust;
 • kui hästi teenindab potentsiaalne logistikapartner oma seniseid kliente/lahendab probleeme.

Ettevõte peab omama selget ülevaadet logistiliste tegevuste kuludest, struktuurist, tekkepõhjustest ja strateegilisest klienditeeninduse tasemest. Kulude ja oma klienditeeninduse vajaduste täpne analüüs vastab küsimusele, kuivõrd majanduslikult otstarbekas on logistikapartneri kaasamine. Logistikaparneri valik taandub paljuski küsimusele, milliste kuludega on logistikaettevõtte suuteline tagama ettevõte soovitud klienditeeninduse taseme.

Olulisemad valikukriteeriumid

 • teenuse hind
 • teenuse kvaliteet
 • partneri stabiilsus
 • partneri potentsiaal
 • IT tase logistikaettevõttes

Toodud kriteeriumid ei ole tähtsuse järjekorras ning on üksteisega sõltuvuses. Iga kriteeriumi osakaal sõltub ettevõtte konkreetsetest eesmärkidest, ostetavatest teenustest jms.

Teenuse hind

 • milline on pakutavate logistikateenuste hind?
 • kaua pakutud hinnad kehtivad?
 • millest lähtudes toimub hindade korrektsioon?
 • millised on maksetingimused?

Teenuse hind omab valiku tegemisel seda suuremat osakaalu, mida lihtsam on ostetav logistikateenus.

Teenuse kvaliteet

 • millised on partneri kogemused antud ärivaldkonnas, milliste probleemidega on kokku puututud?
 • kui paindlikult suudab partner eriolukordades käituda?
 • milliste kriteeriumide alusel mõõdetakse teenuse kvaliteeti?
 • millistest parameetritest lähtudes valib partner allhankijad?

Teenuse kvaliteedil ja hinnal on otsene seos. Kvaliteetse teenuse pakkuja hinnad ei saa olla kõige odavamad.

Suund laovarude vähenemisele ja lattu tootmise asendumine tootmisega tellimuste alusel on tõstnud nõuded tarnekindlusele endisest kõrgemale tasemele. Ettevõtete logistiliste skeemide komplitseerudes suureneb teenuse kvaliteedi tähtsus otsustusalusena.

Partneri stabiilsus

 • milline on teenusepakkuja majanduslik olukord?
 • kes on omanikud?
 • kas partner on orienteeritud pikaajalisele koostööle?

Iga koostöö alguses kulub teatav aeg, mille jooksul logistikapartner õpib tundma ettevõtte väärtushinnanguid, vajadusi ja tema äritegevuses varitsevaid ohtusid. Koostöö algfaasis lihvib logistikafirma oma sisemisi protseduure saavutavamaks maksimaalset efektiivsust ja teenuse kvaliteeti.

Partneri potentsiaal

 • kui suures geograafilises ulatuses on partner suuteline teenuseid pakkuma?
 • kas teistes riikides pakutavate teenuste skaala on võrreldav asukohariigi omaga?
 • kuidas toimub koostöö teenusepakkuja võrgustiku-partneritega teistes riikides?
 • kas partneril on piisavalt ressursse tulemaks toime ettevõtte logistiliste vajaduste hüppelise kasvuga?

Majandustegevuse globaliseerumine on logistikafirmasid sundinud osutama ühtlase kvaliteediga teenuseid järjest laiemal geograafilisel alal. Firmadel, kes on vallutanud uusi turge ja/või omandanud ettevõtteid teistes regioonides, on reeglina otstarbekam erinevates riikides kasutada ühe partneri teenuseid.

Elujõuliste ettevõtete struktuuride ülesehitus peab võimaldama operatiivset reageerimist turu nõudmistele - alati tuleb olla valmis tegevusmahtusid kas kiiresti vähendama või suurendama. Seetõttu nõuab kaasaegne ärikeskkond ka logistikapartnerilt piisavate ressursside olemasolu, et kiiresti välja töötada ja tööle rakendada logistikasüsteem, mis kohanduks ettevõtte järsult muutunud vajadustega.

IT tase

 • kas partneri kasutatavad IT-lahendused tagavad piisava infovahetuse?
 • kas partneri poolt teenuste osutamise protsess on reaalajas jälgitav?
 • kas partner on võimeline pakkuma statistikat ettevõtte logistiliste otsuste õigsuse analüüsimiseks?

Logistikas on kaubaga seotud infovood muutunud sama oluliseks kui kauba füüsiline liikumine. Suurenevad nõuded tarnekindlusele on püstitanud logistikafirmade IT lahendustele uue ülesande ? tarne täitmise kulg peab olema reaalajas pidevalt jälgitav. See annab kõrvalekalde korral võimaluse operatiivselt sekkuda ja leida vajadusel alternatiivseid lahendusi.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing