Eesti prioriteediks WTOs on Venemaa

12. aprill 2001, 00:00

Välisministeeriumi hinnangul on Eesti aktiivselt osalenud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) igapäevatöös ? kaitsnud oma huvisid komiteedes, täitnud liitumistingimustest tulenevaid kohustusi jms.

Üks olulisematest töösuundadest on WTOga liitujate toimkondades osalemine. Väärib märkimist, et mitmed WTOga ühinemisprotsessis olevad riigid on Eestile olulised kaubanduspartnerid (näiteks Venemaa, Ukraina).

Hetkel on Eesti jaoks prioriteediks Venemaa toimkonna töös osalemine. Venemaaga on Eesti alustanud ka kahepoolseid läbirääkimisi teenuste vallas. Turulepääsu tingimuste üle peetavate kahepoolsete kõneluste osas on Eesti teatanud vastavast huvist, kuid neid läbirääkimisi ei alustata enne, kui Eesti ja Venemaa vahel jõustub enamsoodustusre?iimi (MFN) leping ehk kaovad siiani Eesti suhtes kehtivad nn topelttollid. Selline praktika on otseses vastuolus WTO normidega.

http://www.vm.ee/eesti/valispol/organisatsioonid/wto.htm

_________________________________________________________

Maailma Kaubandusorganisatsioon jätkab GATTi otsuste tegemise praktikat ehk otsustatakse konsensuse alusel, mida peetakse saavutatuks, kui ükski liige ametlikult ei protesteeri. Kui otsustada ei saa konsensuse alusel, siis institutsionaliseeritakse hääletamise allikas. Otsused võetakse vastu ikka veel häälteenamuse printsiibil, seejuures ühel riigil on üks hääl. Euroopa Liidul kui kollektiivliikmel on 15 häält ? iga riigi eest üks.

Kahel juhul ? lepingu sätete interpretatsioon ja loobumine liikmete kohustustest ? on kokkulepet kehtestavad tingimused karmimad. Siis nõutakse kolme neljandiku liikmete nõusolekut, kusjuures hääletusel peavad osalema vähemalt pooled riigid. Loobumisõiguste andmist hakatakse rangemalt kontrollima.

Iga WTO liige võib esitada ettepaneku teha parandusi ministrite konverentsi lepingu või üldkogu sätetesse. Muutuste tegemiseks vajalik kvoorum sõltub paranduse sisust: üldisi printsiipe hõlmavad parandused, nagu enamsoodustusprintsiip (MFN), peavad heaks kiitma kõik liikmed; kõigi teiste paranduste puhul on nõutav vaid kahe kolmandiku liikmete heakskiit.

http://www.mineco.ee/wto/wto_organisatsioon/

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:22
Otsi:

Ava täpsem otsing