Siseveod toimuvad loa alusel

Tanel Raig 22. mai 2001, 00:00

Alates oktoobrist peab Eesti sisevedudel olema tegevusluba ja iga auto kohta sõidukikaart kõigil üle 3500 kilogrammise registrimassiga veoteenust osutavatel firmadel. Tegevusluba ja sõidukikaarti ei pea omama vaid oma tarbeks vedusid tegevad firmad ning teede- ja sideministeeriumi poolt tegevusloa ja sõidukikaardita lubatud vedude teostajad.

Tegevusloa saamiseks peab ettevõttes vedude eest vastutav isik olema läbinud vastava koolituse ja teinud eksami. Sõidukikaardi saamiseks peab ettevõttel olema omakapitali esimese veoki kohta 42 000 krooni ning iga järgmise sõiduki kohta 24 000 krooni. Need summad on siiski vaid 30% summast, mida nõuab seadus alates 2002. aasta oktoobrist.

Siseriikliku tegevusloa menetlemine võib võtta kuni 30 päeva, sõidukikaart vormistatakse 15 päevaga.

Rahvusvahelistel vedudel läheb tänavu oktoobrist elu kergemaks omavedusid teostavatel ettevõtetel. Rahvusvahelistel vedudel peavad seni kõik vedajad omama nii tegevusluba, sõidukikaarti kui ka 48 000 krooni omakapitali iga veoki kohta. Oktoobrist ei pea omavedusid teostavad firmad enam täitma omakapitali nõuet.

Tasulise riigisisese veo tegemine ilma tegevusloa või sõidukikaardita on karistatav 100?200 päevapalga suuruse trahviga. Kui tegevusluba ja sõidukikaart puuduvad rahvusvahelisel omaveol, on trahv 10?50 päevapalka.

Minu meelest on Eestis esitatavad omakapitali nõuded veofirmadele normaalsed. Soomes on veofirmadele esitatavad nõuete summad samas suurusjärgus, ainult et Soome markades. Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile on Soomes sisevedude teostamiseks omakapitali nõue 50 000 Soome marka ja iga järgmise veoki kohta 35 000 marka. Lisaks tuleb vastutaval isikul läbida kuuajaline kursus, mis maksab 12 000 marka. Kokku on seega minimaalne kulutus 62 000 krooni. Kui need nõuded 15 aastat tagasi Soomes kehtestati, siis ka kõik rääkisid, et need on liiga kõrged. Nüüd ei räägi enam keegi nii ja arvatakse, et need nõuded on õiged.

Vedude eest vastutavaks saab olla isik:

 • kes on lõpetanud Tallinna Kõrgemas Tehnikakoolis logistika eriala või

 • kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis autotehnika eriala või

 • kellel on vähemalt viieaastane autotranspordi tööstaa? ja kes on teinud vedude eest vastutava isiku eksami või

 • kes on läbinud vedude eest vastutava isiku kursuse Tallinna Kõrgemas Tehnikakoolis ja teinud vastava eksami.

___________________________________________________

 • lume ja jää vedu seoses lumekoristuse või libedatõrjega

 • veod seoses vallale kohustuslike puhastustöödega

 • avariilise sõiduki või sellel oleva veose vedu

 • põllumajandustootja põllumajandussaaduste, küttepuude või hakkepuidu vedu ostja või töötleja juurde ja jäätmete vedu sealt

 • põllumajandustootja korraldatav vedu naabriabi raames 75 km raadiuses kohast, kus põllumajandustootja paikneb

 • surnute vedu

 • jäätmete ja prügi vedu

 • medikamentide ja meditsiinivahendite vedu kiireloomu-liseks abiks suurõnnetuse korral

Allikas: teede- ja sideministeerium

___________________________________________________

 • avaldus

 • äriregistri B-kaardi kehtiv koopia

 • asutatava äriühingu asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakiri;

 • põhikiri või ühinguleping (v.a äriregistris oleva ettevõtte puhul)

 • rahalist seisu tõendavad dokumendid. Rahalise seisu hindamise aluseks on raamatupidamise aastaaruanne, selle puudumisel võetakse aluseks:

a) raha pangakontol ja muud rahalised vahendid ning võlad ja laenud

b) majandustegevuse stabiilsuse tagamiseks ettenähtud vara või muu vara

c) sõidukite, kinnistute, seadmete ja varustuse ostukulud või esimesed sissemaksed ning käibekapital ning muud kulud

 • maksuameti kohaliku asutuse õiend maksuvõlgade puudumise kohta

 • autoveo korraldamise eest vastutava isiku määramist ja tema ametialast pädevust tõendavad dokumendid:

a) vedude eest vastutava isiku määramist tõendav dokument

b) vedude eest vastutava isiku koolitustunnistus

___________________________________________________

 • avaldus

 • esimese sõidukikaardi taotlemisel äriregistri B-kaardi kehtiv koopia

 • tegevusluba

 • omavahendite olemasolu tõestavad dokumendid

a) juriidiline isik esitab oma vara ja kohustuste auditeeritud seisu, mille fikseerimisest ei tohi olla möödunud rohkem kui kuus kuud. Samal eesmargil võib esitada panga või muu asjakohaste volitustega asutuse tõendi või garantiikirja

b) füüsilisest isikust ettevõtja esitab panga või muu asjakohaste volitustega asutuse tõendi või garantiikirja (või vara ja kohustuste auditeeritud seisu)

 • mootorsõiduki registreerimistunnistus

 • renditud sõiduki puhul rendileping

 • maksuameti kohaliku asutuse õiend maksuvõlgade puudumise kohta

Allikas: Autoettevõtete Liit

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing