Pankrotis Astarta töötajad saavad valitsuselt palgaraha

04. juuni 2001, 15:24

Valitsus peab homme kinnitama ettepaneku, millega antakse spetsiaalselt selleks loodud tagatisfondist pankrotistunud ASi Astarta töötajatele saamata jäänud töötasu 2,46 miljonit krooni.

Valitsus peab otsustama, kas eraldada tagatisfondist pankrotistunud ASi Astarta töötajatele 2 457 017 krooni enne pankroti väljakuulutamist saamata jäänud palga, puhkusetasu ja töölepingu lõpetamisel saamata jäänud hüvitise väljamaksmiseks. Tallinna Linnakohtu 2.03.2001.aasta otsusega kuulutati välja AS Astarta pankrot. Kohtus leidis tõendamist, et AS Astarta oli püsivalt maksejõuetu, sest võlgnik ei ole suutnud rahuldada võlausaldajate nõudeid.

Bilansi järgi on võlgnikul vara kokku 31 100 000 krooni väärtuses. Võlgnikul on kohustusi summas 124 400 000 krooni. Esialgselt pankrotihalduri poolt riigilt taotletav summa oli 2 496 804 krooni.

Kuna keskmise kuupalga arvutustes esines vigu, siis sellest tulenevalt muutus
riigi poolt eraldatava hüvitise suurus. Seega kuulub hüvitamisele 2 457 017
krooni, mille kohta pankrotihalduril vastuväiteid ei olnud. Valitsuse 25.
septembri 1998.a määrusega nr 213 kinnitatud ?Vabariigi Valitsuse
tagatisfondist väljamaksete tegemise korra? punkti 4 alapunkti 2 kohaselt
otsustab tagatisfondist raha eraldamise Vabariigi Valitsus kui vahendeid
taotletakse üle 1 000 000 krooni.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing