Pühapäev 4. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Intresside tulust maha arvestamine muutub

Kalle Kägi 03. september 2001, 00:00

Rahandusministeeriumis valminud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu sisaldab täiendust paragrahvi 25 lõikes kaks. Muudatuse sisu on selles, et eluaseme ehitamiseks võetud laenu intresside mahaarvamine on lubatud ainult tingimusel, et järgitakse planeerimis- ja ehitamisseadusest tulenevaid kohustusi.

Hetkel kehtiva seaduse järgi võib maksustatavast tulust maha arvata endale, oma vanematele või lastele eluaseme soetamiseks või ehitamiseks võetud laenu intressid. Ehitustegevus peab reaalselt aset leidma. Sama nõudega seondub asjaolu, et pangast laenu võtmisel ei pea laenu nimi olema ilmtingimata eluasemelaen, vaid ta võib olla ükskõik millist liiki laen. Intresside tulust mahaarvamiseks on olulised kaks fakti: et toimuks ehitustegevus ja et laenu intresse tasutaks kohalikule pangale, siinsele välismaise panga filiaalile või finantseerimisasutusele.

Kehtiva seaduse järgi ei oma mingit tähtsust asjaolu, kas ehitistegevus omab ka kooskõla planeerimis- ja ehitusseadusest tulenevate nõuetega.

Ehitamine tähendab antud kontekstis vähemalt ehitise konstruktsioonide, ruumijaotuse või välisilmse konstruktsioonilist muutmist. See tähendab, et tavapärane remonditegevus (akende ja põranda vahetamine, seinte värvimine, sanitaartehnika vahetamine jms) siia alla ei kuulu.

Senine praktika näitab, et remonditegevusega seoses tekib sagedasti probleeme. Inimesed kalduvad arvama, et kui nad võtavad pangast laenu nimetusega eluasemelaen, mida nad kasutavad enda korteri või maja remontimiseks, siis tekib ka automaatselt sellelt laenult pangale tasutavate intresside mahaarvamise õigus maksustatavast tulust. Nii see ei ole. Küll aga võib mahaarvamist teha, kui laenuga teostatakse kasvõi osaliselt ehitustöid planeerimis- ja ehitusseaduse mõistes. Tüüpiliseks näiteks on olukord, kus eluruumides lammutatakse osa seinu või rajatakse juurde uusi. Sellisel juhul on tegemist juba ruumijaotuse muutusega. Ja kui samast laenust finantseeritakse ka remonditegevust, siis tuleb intressi mahaarvamisel kohaldada proportsiooni ? maha saab arvata ainult ehitustegevuse kulunud laenu osa intressid.

Siiani on maksuametil olnud kombeks füüsilise isiku poolt deklareeritud võetud laenu intressid tulust maha arvamise korral nõuda täiendavaid tõendeid. Eluaseme soetamise puhul ei ole tõendamisega reeglina probleemi. Ehitustegevuse puhul on aga maksuamet nõudnud deklareerijalt ehitusloa ja projekti esitamist. Nõutavate dokumentide mitteesitamisel pole intresside tulust mahaarvamist võimalikuks peetud.

Sellist käitumist ei saa maksuameti poolt õigustatuks pidada. Seda kinnitab ka käesoleva aasta esimesel poolel lõppenud kohtuvaidlus, kus riigikohus ei andnud menetlusluba maksuameti kassatsioonikaebusele, milles ta oma käitumist õigustas. Vaidluse tulemuseks oli, et kohus lubas maksumaksjal kohaldada intresside proportsionaalset mahaarvamist tulust võetud eluasemelaenult.

Maksumaksja kasutas laenu korteri remondiks, muutes seejuures ka ruumijaotust. Ehitusluba maksumaksjal ei olnud esitada. Maksuameti ettekirjutuse peale pöördus ta kohtusse, kus lõpuks jõustus otsus, et ehitusluba ehitamiseks laenu intresside mahaarvamisel ei olegi oluline, kuna tulumaksuseadusest sellist kohustust ei tulene. Samas lubati maksumaksjal intressid maha arvata ainult proportsionaalselt ehitustegevusega. Vastava proportsiooni määras kohus oma hinnanguga, vaadeldes korteri plaani enne ja pärast konstruktsioonimuudatusi. Ülejäänud, tavaliseks remondiks kulunud laenu osalt makstavaid intresse maksumaksjal maha arvata ei lubatud. Rahandusministeeriumi poolt kavandatav muudatus raskendab kõnealuse maksusoodustuse kasutamist maksumaksja poolt.

Praegu ehitatakse sageli nii, et ehitusloa vormistamine toimub ehitustegevusega paralleelselt, tagantjärgi, või ei toimu üldse ning see ei takista mingil moel tulumaksusoodustuse kasutamist. Muudatuse jõustumisel on sellistel juhtudel intresside tulust mahaarvamine välistatud.

Muudatus on formaalse iseloomuga ja sunnib inimesi järgima planeerimis- ja ehitusseadust. Maksustamise seisukohast on muudatus maksumaksjatele kahtlemata tülika iseloomuga, sest tulumaksusoodustuse kasutamine on seatud sõltuvusse sellest, kui kiiresti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ehitamisega alustavale inimesele vajalikud kooskõlastused ja load väljastab. Praegu toimub see protsess sageli mõistetamatult aeglaselt.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing