Heade töötajate puudus metallisektori ettevõtetes

25. september 2001, 00:00

Metallisektori ettevõtetele valmistab kõige enam muret heade töötajate puudus (seda kinnitavad ka Balti Laevaremonditehase hiljuti tehtud avaldused). Hea töötaja all mõeldakse inimest, kellel on arengupotentsiaal, tahtmine tööd teha, teoreetilised ja praktilised teadmised oma erialast ning seda täiendavad üldoskused-teadmised.

Tööjõu küsimus muutub lähiaastatel teravamaks seoses paljude spetsialistide pensionile minekuga, ettevõtetel säilib aga arvestatav vajadus täiendava tööjõu järele. Lähiaastatel oodatakse tööturule üle 1000 metallieriala spetsialisti. Need inimesed tulevad kutseõppeasutustest ja peaksid olema piisavalt kvalifitseeritud, et alustada erialast tööd ilma täiendkoolituseta. Metallisektori töötajate koolitust eelkõige iseloomustavad omadused ja probleemid on kirjas kõrvalolevas tabelis.

Eesmärgiga võimaldada ettevõtetel palgata sobivaid töötajaid Eesti koolidest on allpool toodud soovitused koolidele. Koolidel on vaja välja selgitada metallisektori tööturu tegelik tööjõunõudlus ehk milliste teadmiste ja omadustega kaadrit vajavad nimetatud sektori ettevõtted.

Objektiivse turuinformatsiooni olemasolul on koolidel vaja muuta ja täiendada õppekavasid sisuliselt eesmärgiga viia nad vastavusse tänapäeva nõuetega. Kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õpilaste ettevalmistus peab olema laiapõhjalisem rahuldamaks Eesti ettevõtete tegelikke vajadusi.

Õppekavade ettevalmistamisel peab tähelepanu pöörama eelkõige sellele, kuidas täiustada õpilaste praktilisi oskusi, teoreetilisi teadmisi, arendada isikuomadusi ja muuta töössesuhtumist.

Praktiliste oskuste täiustamiseks tuleb õpilastele tutvustada võimalikult rohkem erinevaid kaasaegseid seadmeid ja töövõtteid.

Teoreetilistest teadmistest peavad koolid lisaks olemasolevatele õppeainetele täiendavalt andma algteadmisi majandusest, ettevõtlusest, juhtimisest, müügist ja turundusest. Samuti peab rohkem rõhku panema võõrkeeltele.

Isikuomadustest tuleb suurt tähelepanu pöörata töödistsipliini, kohusetunde, initsiatiivi ja läbilöögivõime arendamisele.

Tõsta pedagoogilise kaadri professionaalsust. Pedagoogide professionaalsuse taset saab tõsta erinevate täienduskoolituste ja sta?eerimise abil Eestis ja/või välisriikides. Praktiliste oskuste täiendamiseks tuleb pedagoogid saata sta?eerima eeskätt oma regiooni ettevõtetesse.

Koolide pedagoogilise kaadri professionaalse taseme tõstmiseks on vaja tõhustada pedagoogide atesteerimise läbiviimise protseduuri koolide atesteerimiskomisjonides. Atesteerimiskomisjoni esimehe otseseks ülesandeks on jälgida, et igale pedagoogile omistatakse ametijärk vastavalt tegelike teadmiste ja oskuste tasemele.

Õpetajate teadmiste pideva arendamise seisukohast on koolil kasulik otsida endale sarnase profiiliga kool (koostööpartner) välismaalt. Taolise partneriga saab kool võrrelda omavahel õppekavasid, saata õpetajaid partnerkooli täienduskoolitusele, vahetada mõtteid ja hoida ennast jooksvalt kursis oma valdkonna arenguga mujal maailmas.

Vaja on rakendada ettevõtetelt tagasiside saamise süsteem kooli haridustaseme ja maine kohta. Turu nõudmistega kursis olekuks ja tagasiside saamiseks tuleb koolidel teha korrapärast ja senisest olulisemalt aktiivsemat koostööd eeskätt oma regiooni ettevõtetega.

Enamuse ülalnimetatud soovituste rakendamiseks praktikas ei vaja koolid olulisi rahalisi lisaressursse. Pakutud soovitused saab ellu viia olemasolev personal tingimusel, et tehakse efektiivsemalt tööd. Kokkuvõtlikult võib järeldada, et olulisel määral on vajalik tõsta metallierialade populaarsust avalikkuse silmis. Sektori vajadusi arvesse võttes on vaja parandada koolituse kvaliteeti, mille eelduseks on heal tasemel õppekavad ja õpetajad.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing