Neljapäev 27. oktoober 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Katuseaken võib avaneda ka rõduks

Peeter Kärp 01. oktoober 2001, 00:00

Katuseakende kasutamine on muutunud Eestis eriti aktuaalseks viimase aastakümne jooksul. Eelkõige on selle tinginud majanduslikud põhjused: katusealuste täisehitamine ning lisakorruste pealeehitamine maa ökonoomsema kasutamise nimel kallimates piirkondades. Samuti võimaldab see alandada elamispinna ruutmeetri maksumust. Peale majanduslike põhjuste annavad katuseaknad uusi võimalusi hoonete arhitektuursel ning tehnilisel kavandamisel.

Eestis on Velux kujunenud katuseakna sünonüümiks nagu Rannila profiilpleki või Gyproc kipsplaadi puhul. Seda eelkõige Veluxi suure selgitustöö ja reklaami tõttu nii projekteerijate, ehitajate kui ka tarbijate seas. Tänaseks on Eesti turule jõudnud juba ka teised katuseakende tootjad Roto ja Fakro, kes avardavad katuseakende kasutamisvõimalusi, kasutades ära Veluxi senist tööd.

Laienenud katuseakende valik annab arhitektidele ja tarbijatele suuremad võimalused, kuid samas teeb ka valiku langetamise raskemaks. Samuti on küllaltki keeruline otsustada, kas kasutada katuseaknaid, katuseluuke ehk vintskappe või piirduda otsaseinas olevate tavaliste vertikaalsete akendega. Tehniliselt on katuseaknaid kiirem ning ökonoomsem paigaldada, kui katuseluuke välja ehitada.

Katuseaknast langeb ruumi ca 40 protsenti rohkem valgust kui sama klaasipinnaga vintskapi aknast, samuti valgustab katuseaken ruumi ühtlasemalt, sest vintskapi seinad takistavad valgusvoo hajumist. Samas ei saa alati otsustada ainult odavusest lähtudes. Katusekorruse ümberehitamisel tuleks erilise pieteeditundega suhtuda eelmise hoonekavandaja töösse. Siin otsustab tulemuse eelkõige arhitekti tunnetus ning projekti kooskõlastava ametniku silmaring. Paraku on meil selles osas veel tohutult arenguruumi.

Millele peaks katuseakende valikul tähelepanu pöörama? Tehnilistest näitajatest on tarbijale kõige olulisemad katuseakna soojapidavus, valguspinna suurus ning ruumi tuulutusvõimalused läbi akna.

Soojapidavust väljendab U-väärtus (varem ka k-arv). Mida väiksem on U-väärtus, seda soojapidavam on aken. Akende võrdlemisel tuleks alati täpsustada, kas antud on kogu katuseakna või ainult klaaspaketi U-väärtus. Peale akna soojapidavuse on kogu katusekonstruktsiooni soojapidavuse seisukohalt väga tähtis ka katuseakna paigaldus.

Kui katusematerjalina on kasutatud bituumensindleid, valtsplekki, rullmaterjale või teisi madala profiiliga katusematerjale, on soovitatav aken paigaldada sügavamale katusekonstruktsiooni, sest sel juhul on väiksem külmasildade tekke oht läbi katusepinnast ülespoole jääva aknalengi. Selleks kasutatakse spetsiaalseid hüdroisolatsioonikomplekte. Samuti on katusepinnast vähem väljaulatuv aken visuaalselt kenam.

Katuseakna valikul ei tohiks ära unustada, milleks seda eelkõige vajatakse ? katusealuse valgustamiseks. Mõnikord taandub katuseaken lihtsalt kujunduselemendiks. Akende klaasi- ehk valguspind sõltub valgustatava ruumi suurusest.

Rusikareegel on järgmine ? katuseakende valguspind peaks moodustama 10 protsenti valgustatava ruumi põrandapinnast. Loomulikult tuleb sellele reeglile läheneda loominguliselt: magamistoas või tualettruumis võib valgust olla vähem, bürooruumides või ateljeedes peaks aga valguspinda rusikareegliga võrreldes isegi suurendama.

Kui ruumi otsaseinas asuvad ka vertikaalsed aknad, saab katuseakende valguspinda nende arvel vähendada. Vajaliku valguspinna määramisel tuleb aluseks võtta mitte hinnakirjades ära märgitud akna välismõõdud, vaid puhas klaasipind. Kui seda eraldi välja toodud ei ole, tuleks täpsed suurused küsida edasimüüja või maaletooja käest.

Peale katuseakende summaarse valguspinna sõltub ruumide valgustatus akende arvust ning paigutusest. Kaks väiksemat, mille valguspind on võrdne ühe suure akna omaga, valgustavad ruumi rohkem kui üks suur katuseaken.

Ühtlase valgustuse saab kõige paremini tagada võrdsete vahedega paigaldatud akendega. Kui ruum läbib risti kogu katusealust, peaksid aknad asetsema mõlemas katusetahus.

Ruumi valgustatuse seisukohalt on oluline akna paigutuskõrgus. Optimaalne kõrgus sõltub ruumi iseloomust ning katuseakna tüübist. Kui aken paigutatakse näiteks kirjutuslaua kohale, peaks alumise lengi kõrgus põrandast olema umbes 0,9 meetrit. Sellisel juhul on mugavam kasutada akna ülaosas paiknevat käepidet.

Kui üksikult asetsev katuseaken peab valgustama ka ruumi keskosa, peaks selle paigutama suhteliselt kõrgele ? alumise lengi umbes 150 sentimeetri kõrgusele põrandast. Sel juhul on parem kasutada allosas paikneva käepidemega akent.

Parema valgustatuse tagamiseks paigaldatakse katuseaknad grupiti. Niisugusel juhul tuleb kasutada spetsiaalseid hüdroisolatsioonikomplekte, mis muudavad konstruktsiooni natuke kallimaks kui eraldi asetsevate akende puhul.

Katuseakna laius valitakse sarikate vahekauguse järgi. Laiusele tuleks lisada umbes 5 sentimeetrit montaa?ivaheks. Samas võib ka sarikad läbi lõigata ja omavahel vekseldada. Katuseakna kõrgus sõltub katuse kaldenurgast. Siin kehtib loogiline põhimõte ? mida madalam katuse kaldenurk, seda kõrgem katuseaken.

Parema valgustuse ning väljavaate tagamiseks on võimalik peale akende grupiti paigaldamise kasutada ka Duett-tüüpi aknaid, kus alumine ruudukujuline osa on tavaliselt kinnine. Läbi alumise osa on võimalik vaadata maapinna suunas, läbi ülemise aknaosa avaneb vaade horisondile.

Katuseakende ventilatsiooniomadused on eriti olulised, kui majas puudub kallis sundventilatsioonisüsteem. Sellisel juhul peaks kindlasti kasutama katuseaknaid, millel on tuulutusklapp, ning veel parem, kui on võimalus kasutada ka käepidemega mikrotuulutust nagu kaasaegsetel vertikaalsetel akendel.

Katuseaknaga koos tuleb alati osta katusematerjaliga sobiv hüdroisolatsioonikomplekt. Ainult vähem soojapidavatel katuseluukidel on integreeritud hüdroisolatsioon kaasas.

Kõigil kolmel tootjal on müügiprogrammis katuseakende juurde sobiv lisavarustus ? rulood, ribakardinad, päikesevarjud. Need võib paigaldada pärast ruumi valmissaamist. Siis on kindel, et te ülejäänud ruumiga sobivad värvitoonid valite.

Enamik katuseaknaid on valmistatud kvaliteetsest männipuidust. Hüdroisolatsioonid ning katteplekid on alumiiniumist, on võimalik tellida ka vasest ning titaantsingist plekkosadega katuseaknaid. Standardsed katteplekid ning hüdroisolatsioonid on kõigil kolmel tootjal tumepruunid. Kui see on arhitektuurselt vajalik, saab tootjafirmast tellida ka sobivat värvitooni katteplekke ja hüdroisolatsioone.

Niisketes ruumides on soovitatav kasutada PVC-profiilist, polüuretaaniga kaetud puitprofiilidest või niiskuskindla lakiga kaetud katuseaknaid.

Kui katuseakent on vaja kasutada ka varuväljapääsuna, tuleb valida oluliselt kallimad kahesüsteemselt avanevad (niinimetatud svingsernd?isse nagu tavalised katuseaknad ning peale selle klappasendisse avanevad) katuseaknad.

Niisuguste akende odavamaks alternatiiviks on katuseluuk-aknad, mis avanevad küljele ning mille tehnilised näitajad on samasugused kui tavalisel katuseaknal. Nende puhul tuleb jälgida, et katuseluuk-akna mõõdud oleks ikka piisavad ohutuks väljapääsemiseks. Väiksema soojapidavusega katuseluuk-aknaid ja katuseluuke on soovitatav kasutada soojustamata ruumides.

Peale eespool toodud katuseakna tüüpide on Euroopas kasutusel veel teisigi tüüpe. Nii toodab firma DÖRKEN kõrvalelükatavaid aknaid, Velux väikeseks rõduks avanevaid aknaid (eriti aktuaalsed näiteks vanalinnas, kus katuse kuju ei tohi muuta). Loodetavasti jõuavad ka need katuseakna tüübid kunagi arenemisjärgus Eesti ehitusmaterjalide turule.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:09
Otsi:

Ava täpsem otsing