Eelhinnang väldib eelarve lõhkiminekut

Arvo Jaama 03. oktoober 2001, 00:00

Projekteerimisele eelneval perioodil on omaniku-tellija ideid järgivate ehituskavandite alusel tehtud ehituskulude eelhinnang aluseks tasuvusuuringute ja projekteerimisotsuse tegemisel.

Kuivõrd kõik hooned kipuvad järgnevates projekteerimisstaadiumides aina suuremaks ja kaunimaks, ühtlasi ka kallimaks muutuma, peaks omanik-tellija tegema ehituskulude hinnangu ka tehnilise projekti tasandil. See võimaldab õigeaegsete muudatuste tegemist ja nende arvestamist järgnevas põhiprojekti staadiumis ning võimaldab ära hoida hilisemaid ebameeldivaid üllatusi.

Põhiprojektil põhinev kontrollhinnang on omanikule-tellijale aluseks sobivaima pakkumise valimisel.

Võrreldavuse, täpsuse, kontrolli ning selguse tagamiseks peaksid need kolm erineva täpsusastmega hinnangut olema koostatud ühes ja samas usaldusväärses süsteemis.

Uue hoone eeldatavate ehituskulude hindamiseks on käibel paar andmebaasi, mis erinevaid lähenemisi kasutades annavad enam-vähem kokkulangevaid tulemusi. Neist värskeim, Saksa päritolu BKI 2001 võrdlusobjektide andmebaas võimaldab nii uue hoone ehitustööde kui ka olemasoleva hoone ümberehitus- ja uuendamistööde usaldusväärse täpsusega hindamist alates projekteerimise-eelsest ehituskavandist. BKI 2001 analoog on Soome päritolu TAKU eelhinnangute andmebaas. Nende andmebaaside järgi koostatud hinnangud on osutunud hilisemate optimaalseimate pakkumistega kokkulangevaks.

Rahaliselt moodustavad kolmel eri tasandil koostatud hinnangutele tehtud kulud 0,02 ehitiskuludest.

Lähtudes omaniku-tellija rahastamisvõimalustest, hoone otstarbest ja hoonele püstitatud arhitektuursetest ning tehnilistest nõuetest, võimaldab BKI andmebaas teavet:

  • hoone võimaliku ehitusliku mahu kohta;
  • hoone võimaliku neto- ja/või brutopinna kohta.

Töömahtude loetelu koostamine ja esitamine pakkujaile pakkumisdokumentide mahus loob põhilised eeldused selguseks omaniku-tellija ning töövõtja vahel, tööde käigu mõlemapoolseks kontrolliks ja tagab kindla säästu objekti rahastamisel. Pakkujaile ette antud töömahtude loetelu on aluseks võrreldavate ja riskivabade pakkumiste tegemiseks.

Välistatud on võimalus, et pakkuja võib projekti erinevalt lugeda ja tõlgendada, midagi juhuslikult või teadmatusest arvestamata jätta. Kuna töömahtude käsitsi arvutamise ajaline suhe nende tööde hindamisse on mitmekordne, saab ettevõtja ainult hindamisele pühendudes teha ühe pakkumise asemel mitu.

Võrreldavate pakkumiste korral ei sõltu soodsaim enam mõne kolleegi eksimusest või näpuveast, vaid oleneb otseselt iga ettevõtja võimalustest. Võidavad mõlemad ? nii omanik-tellija kui ka ettevõtja.

Tööde kirjeldused peavad olema kõigile üheselt mõistetavad ja ammendavad tööde kahtlusevabaks hindamiseks. Loetelu peab haarama kõiki projektist või selle osast tulenevaid töid.

Professionaalse mahuarvutusettevõtte koostatud töömahtude loetelud on objektiivsed. Mahtude arvutamine toimub alati samade reeglite järgi ja loetelu esitatakse tavaliselt ühesuguses süsteemis, kuid võidakse esitada ka tellija soovitud kujul.

Võrreldes projekteerimis- ja ehituskuludega on töömahtude loeteluga seotud kulud väga väikesed ja jäävad 0,08 piiresse. Ehitustööde rahastamisel tasuvad need kulud end mitmekümnekordselt, kui mitte mitmesajakordselt.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing