23. oktoober 2001, 00:00

Sideamet tunnistab konkreetsel telekommunikatsiooniteenuseturul ja selle teenuse osutamise piirkonnas olulise turujõuga ettevõtjaks üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatori või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja:

1) kellele on riigi või kohaliku omavalitsuse poolt ainsana antud õigus (käesoleva seaduse tähenduses ainuõigus) opereerida teatud üldkasutatavat telekommunikatsioonivõrku või osutada teatud üldkasutatavat telekommunikatsiooniteenust või arendada mingit muud telekommunikatsioonialast tegevust kindlaksmääratud territooriumil;

2) kelle turuosa koos ema- ja tütarettevõtjaga on vähemalt 25 protsenti konkreetse üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse turu käibest või vähemalt 25 protsenti liiklusest sidumisteenuseturu korral ja kes ei tõenda, et selle turuosa omamine ei ohusta vaba konkurentsi.

___________________________________________

Sideamet võib tunnistada olulise turujõuga ettevõtjaks üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatori või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja, kelle turuosa on konkreetse üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse turu käibest väiksem kui 25 protsenti, kui see on põhjendatav konkreetsete konkurentsitingimustega antud telekommunikatsiooniteenuseturul.

___________________________________________

Juhul kui üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatori või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja turuosa on vähemalt 40 protsenti konkreetse üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse turu käibest, reguleerib tema kui turgu valitseva ettevõtja tegevust lisaks käesolevale seadusele konkurentsiseadus. Turgu valitsevale ettevõtjale kohaldatakse olulise turujõuga ettevõtja kohta käesolevas seaduses sätestatut. Telekommunikatsiooniseaduse § 8

Turgu valitsev ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Turgu valitsev ettevõtja on ka eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja. Eri- või ainuõigusena käsitatakse käesolevas seaduses riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ettevõtjale antud õigust, mis võimaldab tal olla kaubaturul teiste ettevõtjatega võrreldes eelisseisundis või ainsaks ettevõtjaks sellel kaubaturul. Olulist vahendit, sh loomulikku monopoli omavaks loetakse ettevõtja, kelle omandis, valduses või opereerimisel on võrgustik, infrastruktuur või muu oluline vahend, mida teisel isikul ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas dubleerida, kuid millele juurdepääsuta või mille olemasoluta ei ole võimalik kaubaturul tegutseda. Konkurentsiseaduse § 13, 14 ja 15

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:59
Otsi:

Ava täpsem otsing