Programm ei ole määrav

Olavi Kärsna 26. oktoober 2001, 00:00

See ei ole kahjuks esimene kord, kui midagi öeldakse olevat kindlaks määratud maksuametites kasutatava programmi ülesehitusega. Sellised asjad peaksid tulenema ikka maksuseadustest, mitte programmi omapärast. Kuigi käesoleval juhul on ilmselt tegemist rahandusministeeriumi loogikaga.

Tulumaksuseaduse § 14 lõige 2 defineerib ettevõtluse järgmiselt: ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas ka notari kutsetegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus. Sama paragrahvi lõikes 5 on öeldud, et äriregistrisse kantud või elukohajärgses maksuameti kohalikus asutuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võib teha oma ettevõtluse tulust tulumaksuseaduse 6. peatükis lubatud mahaarvamisi.

Tulumaksuseaduse paragrahvi 41 punkt 3 jällegi sätestab, et tulumaksu ei peeta füüsilisele isikule makstavalt tasult kinni, kui väljamakse saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõige 1 punkt 5 aga teatab vaid, et sotsiaalmaksu peab maksma füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Sama seaduse § 9 lõike 1 punkt 2 ütleb, et füüsilisele isikule tasu maksnud isik peab sellelt sotsiaalmaksu maksma, välja arvatud juhul, kui tasu saav isik on kantud äriregistrisse või registreeritud elukohajärgses maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks. Seda, mis on ettevõtlustulu, ei ürita sotsiaalmaksuseadus kuidagi reguleerida.

Eeldan, et te olete ettevõtjana registreeritud. Nii et kui teil ei olnud töö tellijaga sõlmitud töölepingut, st et teie tegevus oli iseseisev ning selle eesmärgiks oli tulu teenida ja te peate seda oma ettevõtlustuluks, siis peab see ka teie ettevõtlustulu olema. See, et töö tellinud firma on rikkunud tulumaksuseaduse § 41 ja sotsiaalmaksuseaduse § 9 sätteid, ei ole enam teie mure. Loodan, et ka rahandusministeeriumis saadakse sellest aru ning füüsilisest isikust ettevõtja tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidele ilmuvad jälle read, kuhu saab kirjutada töö tellijate poolt ettevõtlustuludelt ekslikult kinni peetud ja ära makstud summad. Ja et maksuameti programmi vastavalt kohendatakse.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:11
Otsi:

Ava täpsem otsing