Paugutite kasutamine tänasest keelatud

Tarmo Riisenberg 01. november 2001, 00:00

Seaduse kohaselt on paugutite kasutamine ja jaemüük keelatud alates 1. novembrist kuni 30. detsembrini, seega võib neid kasutada ja turustada vaid aasta viimasel päeval. Pauguti all mõistetakse seaduse kohaselt paberist või plastmassist kesta paigutatud I või II klassi kuuluv pürotehniline tooteid, mille kasutamise eesmärk on laengu süttimisel heliefekti (paugu) tekitamine.

Lõhkematerjali seaduse kohaselt jaotatakse erinevad lõhkematerjalid ainete koguste, omaduste ja kasutusotstarbe järgi klassidesse. I klassi kuuluvad mänguilutulestikud (pürotehnilisi aineid võib toodetes olla kuni 3 grammi ja need ei tohi sisaldada paiskeainet) ning II klassi - väikeilutulestik (pürotehnilisi aineid võib toodetes olla kuni 50 grammi ja komplekttootes võib üldmass olla kuni 250 grammi). Just I ja II klassi ilutulestikke tohib ainsatena müüa jaemüügis .

Veel kuuluvad lõhkematerjali seaduse pädevuse alla III klassi ehk keskmised ilutulestikud (ühest osast koosnevad tooted kaaluga kuni 1200 grammi); IV klass suured ilutulestikud (püroainete üldmass tootes ei ole piirarud) ning T klassi ehk tehnilise otstarbega pürotehnilised tooted.

Alla 14-aastastele isikutele on pürotehniliste toodete müük keelatud, kuid nimetatud müügipiirang ei kehti nende I klassi pürotehniliste toodete suhtes, mille kasutamisloas on alla 14-aastastele isikutele müüki lubav märge. 14-18 aastastele isikutele on lubatud müüa ainult I klassi pürotehnilise tooteid.

I ja II klassi ilutulestikku võib müüa tööstus- ja segakaupade kaupluses eraldi letist või letiosast. Kauplus ei või paikneda hoones, kus korraldatakse spordivõistlusi, kontserte, etendusi ja pidustusi, samuti ei või pürotehnikat müüa bensiinijaamades. Ilutulestiku selvemüük on keelatud.

Pürotehnilisi tooteid ei tohi välja panna kaupluse vaateaknale, kuid see nõue ei kehtiläbipaistvas kinnises pakendis olevate toodete kohta. Kaupluseruumis peavad väljapandud tooted olema suletud vaatevitriinis.

Igale toote ostjale tuleb kaasa anda ostetud toote eestikeelne kasutusjuhend, milles kajastuvad järgmised andmed ja juhised: toote eestikeelne nimetus; toote paigutuse koht ja viis ilutulestiku tegemisel; toote süütamise moodus; süütaja eemaldumiskaugus tootest pärast süütamist meetrites; publiku eemaldamiskaugus meetrites; vanusepiirang toote müümisel; käitumine juhul, kui toode pärast süütamist 6 sekundi jooksul ei rakendunud ning toote maaletooja nimi ja aadress

III, IV ja T klassi pürotehniliste toodete kasutamisel võib ilutulestikku korraldada Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni antud ilutulestiku korraldamise luba omav asutus, füüsiline või juriidiline isik, kellel on ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik ja tingimused pürotehniliste toodete hoidmiseks. Ilutulestiku tegemiseks IV klassi pürotehniliste toodetega peab olema ka pürotehnik.

Ilutulestiku korraldamise luba antakse tähtajatuna ja see kehtib seni, kuni muutub asutuse või isiku nimi, vahetub ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik või esines ilutulestiku korraldamisel selliseid õigusaktide rikkumisi, mis tingivad loa kehtetuks tunnistamise. Loa konkreetse ilutulestiku tegemiseks annab kohalik omavalitsus kooskõlastatult politseiprefektuuri ja päästeasutuse esindajatega. Ilutulestiku tegemisel piiritsoonis tuleb see kooskõlastada piirivalvega ning lennukoridorides lennujuhtimise keskusega.

Ilutulestiku tegemise luba tuleb üldjuhul taotleda vähemalt kaks nädalat enne ilutulestiku tegemist ja seda võib teha nii ilutulestiku tellija kui ka korraldaja. Ilutulestiku tegemise loa taotluses tuleb näidata: 1) ilutulestiku tegemise koht, kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg ja ohtliku ala suurus; 2) ilutulestiku korraldaja nimi, aadress, ilutulestiku korraldamise loa number ja korraldamise eest vastutava isiku nimi; 3) ohutusabinõud, juurdepääsude sulgemine ohtlikku alasse ja selle tagamine.

Ilutulestiku korraldamiseks tuleb teha projekt, mis hõlmab ilutulestiku programmi, ettevalmistustööde kirjelduse ja mahu, lasketorude paigutuse, ühendamise ja süütamise skeemi, maakoha plaani, millel on vajalik informatsioon ohtlikust alast ja millele on kantud ilutulestiku ohtlik ala, valvurite paigutus, samuti pääste- ja evakuatsiooniteed.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 12:02
Otsi:

Ava täpsem otsing