Tallinna integratsiooniameti juhataja vabastati ametist

ÄP Online 08. november 2001, 00:00

Tallinna abilinnapea turvalisuse ja integratsiooniküsimustes Leivi ?er teatas eile, et enne, kui ta pole sisekontrolli akti tema juhitava ameti rahaeraldiste kohta läbi lugenud ja alla kirjutanud, ta mingeid kommentaare ei anna.

?er vastas siiski küsimusele, kas sihipäratuid rahaeraldisi teinud komisjonide liikmed ja protokollijad said komisjonides osalemise eest tasu. ?Ei, mitte mingit tasu,? lausus ta.

?Ma olen sinisel lehel. Ma ei vasta teie küsimustele,? ütles ametist vabastatud Galina Pant?enko eile Eesti Päevaleht Online?ile.

Linnavalitsus määras Pant?enkole distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamise arvates 8. novembrist teenistuskohustuste süülise täitmata jätmise, mittenõuetekohase täitmise ning vääritu teo eest, mis diskrediteerib linnaametnikku, ametiasutust ja linnavalitsust.

Sisekontroll tuvastas, et Pant?enko on ebapiisavalt kontrollinud talle vahetult alluvate ametnike tööülesannete täitmist. Samuti on ta loonud võimaluse, et komisjonini jõudsid kontrollimata algdokumentidega projektide taotlused, jäid tegemata või olid puudulikud projektide majanduslikud analüüsid ja järelevalve projektide rahastamise osas.

Tallinna turvalisus- ja integratsiooniameti projektide komisjonide liikmed on ise korduvalt saanud ametilt raha oma projektidele. Arvuliselt ja summaliselt enim on komisjoni liikmetest kasu lõiganud perekond Semjonovid, leidis linna sisekontrolli audit. Semjonoveid on seostatud Eestimaa Ühendatud Rahvaparteiga.

Integratsioonikomisjon otsustas eraldada kevadel ligi 60 000 krooni MTÜ-le Inimõiguste Teabekeskus projekti ?Tallinna elanikkonna enesemääramise ja integratsiooniprobleemid, uurimisprogrammi väljatöötamine? läbiviimiseks, kus projekti juhiks oli Aleksei Semjonov. Auditi järgi oli Semjonov ka projekti rahastamist otsustanud komisjoni liige, projekti vahearuanne jäi esitamata, samuti ei esitatud lõpparuandes kuludokumente.

Samale MTÜ-le otsustas integratsioonikomisjon suvel eraldada 290 000 krooni sama programmi elluviimiseks, projekti vahearuanne jäi esitamata. Ikka samale MTÜ-le eraldati suvel 11 000 krooni alaealiste kuritegevuse ennetamise projekti teostamiseks. Projekti läbiviijaks on märgitud Larissa Semjonova. Raha eraldati komisjoni otsuseta.

Umbes kolmandiku integratsiooniprojektide toetussummade puhul on finantskontroll puudulik. Mitmete projektide puhul heidab sisekontroll ette raha ebasihipärast kulutamist ja ebamääraste andmete esitamist.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing