Võimutüli Tallinnas

07. detsember 2001, 00:00

Kommentaari kirjutamise hetkel ei olnud veel täpselt teada, milliseks võib kujuneda praegune Tallinna võimuliit või milline on järgmine koalitsioon. Reformierakonna pöörased otsused on praeguseks juba hävitanud 7 erakonna koalitsiooni Tallinnas ning ka koalitsioon riigikogus on löönud kõikuma.

Isamaaliidule ei ole teada põhjused, mis sundisid Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatust selliseks sõnamurdlikuks käiguks. Mõne reformierakondlase väide, et nad on solvunud linnapea Tõnis Paltsu viimase intervjuu peale Päevalehes, ei saa ilmselt tõele vastata. See, et piirkonna juhatuse seisukohta Tallinna eelarve küsimuses rumaluseks nimetati, ei tähenda kuidagi, et isamaaliitlased reformierakondlasi rumalaiks peavad. Küll võime kauaseid partnereid pidada kavalpeadeks, sest otsus kokku minna Keskerakonnaga ei saanud sündida üleöö. Samaaegu meiega naeratades koos töötades hauti nurga taga salaplaani.

Lisaks solvumisele Paltsi sõnakasutuse pärast on reformierakondlased nimetanud kaht põhjust, miks nad tahavad liidu lõhkuda: laenu liiga suur osakaal tuleva aasta eelarves ja hiljutised skandaalid linna integratsiooni ja turvalisuse ametis. Need süüdistused ei saa olla ka kuigi tõsiseltvõetavad, kuivõrd linnaeelarve, s.h laenu küsimustes toimusid kõigi koalitsioonipartnerite vahel pidevad läbirääkimised. Tulemusele oldi jõutud üsna lähedale, kuid äkki protsess katkestati!

Eriti kummaliseks peab Isamaaliit süüdistusi endise abilinnapea Leivi ?eri kuritarvituste asjus, sest probleem sai kiire lahenduse just tänu isamaaliitlastest linnapea ja volikogu revisjonikomisjoni esimehe sekkumisele. Ses olukorras ei jää koalitsioonipartneritel küll üle muud, kui püüda jätkata vähemuskoalitsioonina või otsida kompromisse opositsiooniliste volikogu saadikutega.

Tallinna võimuliit on taotlenud linnale kiiret arengut, elanikele turvalise ja tänapäeva standarditele vastava elukeskkonna kujundamist. Isamaaliidu eelistused Tallinna arengus on olnud läbipaistvus ja kokkuhoid linna juhtimises, viia linnaehitus, lastele ja noortele mõeldud infrastruktuur uuele kvalitatiivsele tasandile. Selleks ka läbikaalutud laenudevõtmise kava jpm algatused.

Kahju, et reformierakonna poliitikud ei mõista muutuste ja reformide vajalikkust. Me tulime ju koos muutma olukorda, kus kapitalistlikus keskkonnas toimiv Tallinn elas endiselt justkui sotsialismis ning oli taimelavaks kahtlastele tehingutele korterite ja maaga, turgude ja kauplustega. Kuid eks tuleb siis pooleliolevad tööd kas järgmises koalitsioonis või tõenäolisemalt peale järgmisi valimisi siiski lõpule viia. Linnaelanikud ootavad meilt tegusid, mitte lõputuid koalitsiooninääklusi.

Mis oli Tallinna senise koalitsiooni koospüsimise mootor? Kas ühised vaated või kõigi osapoolte soov võimu järele? Ilmselt võivad seda paremini hinnata Tallinna elanikud, aga näib, et seni on peaeesmärk olnud võim iga hinna eest. See on läinud kalliks maksma nii koalitsiooni osapooltele endile kui maksumaksjatele. Tõnis Paltsu juhitava linnavalitsuse algatatud suurlaenu projekt on Tallinna linna koalitsiooni põhimõttelageduse parim näitaja.

Erakonnad, kes on seni riigi tasemel teinud kõik, et riigieelarve ja majandus oleksid stabiilsed, vaidlevad ootamatult selle üle, kas valimiseelse ilutulestiku korraldamisega võib riigi seni stabiilse eelarvepoliitika põhja lasta või mitte. Suurejooneline ja laenuraha toel täispuhutud investeeringukava seab ohtu meie senised põhimõtted, mille eest Eesti on pälvinud tunnustust ja usaldust. Samas kulutatakse miljoneid selle nimel, et ühel või teisel moel üles osta üksikuid saadikuid ja tagada volikogus nende toetus iga hinna eest.

Reformierakond ei arva, et hea valimistulemuse tagab potjomkinlus, mille nimel tuleks ohverdada põhimõtted, terve mõistus ja eestlaslik alalhoidlikkus. Oleme algusest saadik teatanud, et ei kavatse Tallinnas üle mõistuse suure laenuga nõustuda. Kahjuks on meie manitsused kõlanud kurtidele kõrvadele. Enamgi veel ? linnapea avalikes esinemistes oleme saanud külge arengut pidurdavate enamlaste-tagurlaste sildi.

Eesti poliitikas on Edgar Savisaare juhitavat Keskerakonda kasutatud kollina, mille varjus oma võimuiha teostada. Kolliga hirmutades on olnud võimalik ükskõik millised põhimõttelagedused. Paraku on see viinud selleni, et kolliga hirmutajad ise veel hullemaid asju korda saadavad, kui on need, mida nad kollile süüks panevad.

Keskerakonna ja Reformierakonna ilmavaatelised lähtekohad on erinevad. Kuid Tallinna näite puhul saab öelda, et ka sarnased maailmavaated Isamaaliiduga läksid eelarvepoliitika osas tugevasti lahku.

Tartu, Pärnu ja veel mitu Eesti omavalitsust on näited sellest, kuidas erinevad ilmavaated ei takista võimu teostamist, kui aluseks on kindlapiiriline kokkulepe. Selgete seisukohtadega partnerite puhul on võimalik sõlmida koostööleping, mis eeldab kompromisse mõlemalt poolelt. Selliseks lepinguks oleme me valmis.

Lõpetuseks lükkaks ümber levima hakanud kuulduse nagu tulnuks korraldus Tallinna võimuliidust lahkuda rahandusministeeriumist või Toompealt.

Otsuse senise koalitsiooni sobimatuse kohta langetasid Tallinna piirkonna juhatus ja fraktsioon linnavolikogus. Kuna otsus oli kaalukas, tutvustati seda loomulikult erakonna juhatusele, kes seda ei vaidlustanud.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 12:09
Otsi:

Ava täpsem otsing