Nõudlus tootmisjuhtide järele lubab head palka küsida

Igor Päss 26. jaanuar 2004, 00:00

Tootmisjuhtide järele on vajadus järsult suurenenud ja noorema põlvkonna insener-tehnilise eriharidusega ja juhivõimetega inimestel on seetõttu väga head karjäärivõimalused.

Tootmisjuht on suurettevõttes tippmeeskonda kuuluv isik, kes planeerib, juhib ja vastutab tootmistegevuse eest. Väikeettevõttes on tootmisjuht sageli ka firma tegevjuhiks. Paljudes ettevõtetes jäävad tootmisjuhi vastutusvaldkonda ka kasutatava tehnoloogia ja tehnika arendamisküsimused.

Tootmisjuhina edukas hakkamasaamine eeldab põhjalikke erialaseid tehnoloogilisi ja tootmisspetsiifilisi teadmisi ning juhtimisalaseid kogemusi, reeglina eriharidust.

Viimastel aastatel on vajadus tootmisjuhtide järele järsult suurenenud. Kogemustega tootmisjuhte tööjõuturul aga napib. Selle põhjuseks on Eesti majanduses 80ndate lõpus ja 90ndate alguses toimunud muutused, kus vähenes märgatavalt tootmine ja tootmisettevõtete arv, mis tingis paljude tootmisjuhtide ja insener-tehnilise personali töökohavahetuse ja kvalifikatsiooni kaotuse.

90ndate aastate väiksem vajadus insener-tehnilise personali järele ning noorte seas nn pehmete erialade eelistamine on viinud olukorrani, kus tööjõuturul on noorema põlvkonna insener-tehnilise eriharidusega ja juhivõimetega inimestel väga head karjäärivõimalused.

Häid tehnilisi spetsialiste ning juhte, sealhulgas tootmisjuhte, vajavad elektroonika-, keemia-, metalli- ja toiduainetöötus, puidutöötluse ja ehitusmaterjalide tootmisega tegelevad ettevõtted ja paljud teised.

Tootmise elavnemine on viimastel aastatel mõjutanud positiivselt ka tootmisjuhtide palgataset.

Tootmisjuhi palgatase sõltub eelkõige valdkonnast (elektroonikatööstuses kõrgem kui toiduainetetööstuses), firma suurusest (suuremates ettevõtetes on reeglina palk kõrgem), omandist (rahvusvahelistes ettevõtetes on nn töötasupakett mitmekesisem) kui ka sellest, millisele turule (sise- või välisturule) on mõeldud toode ja kas tegemist on allhanke või lõpptoodanguga.

Kui tootmisettevõtte asukohas on piisav personaliressurss, siis asukoht palgataset (kas Harjumaal, Kesk-Eestis või Pärnumaal) ei mõjuta. Kui aga tootmisjuht on vaja ?sisse osta?, käib tööl kaugemalt või on antud töökoha tõttu vahetanud elukohta, siis see võib oluliselt mõjutada pakutavat palgataset.

Tootmisjuhi palgale lisandub aastapreemia, samuti võivad vastavalt valdkonnast ja omandisuhtest lisanduda preemiad plaanitäitmise ja kvaliteedi eest.

Oluline on tootmisjuhile pakutavas kompensatsioonipaketis erialane täiendkoolitus.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:37
Otsi:

Ava täpsem otsing