Riigihanke liigitamine mitme objekti puhul

Veiko Vaske 18. veebruar 2004, 00:00

13. veebruari Äripäevas väitis Tuulikki Laesson: ?Kui Euroopa Liidu riigihangete seadus annab võimaluse kõike [st ehitustöid koos riigihangete seaduse § 2 lõike 4 teises lauses nimetatud teenustega - V.V.] koos tellida, siis meie seadus seda ei võimalda. Meil peavad olema eraldi tehtud need tööd, mida loetakse teenusteks.?

Riigihanke liigitus ka peaeesmärgi järgi

Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et kuigi ehitustöö mõistet riigihangete seaduses on täpsustatud, on loetelu ehitusega seotud teenustest kehtinud samal kujul juba ligi kolm aastat. Ehitustöö mõiste muutumine nende teenuste tellimisele rakenduvaid nõudeid ei muuda. Tsiteeritud väitega saab nõustuda selles osas, et neid töid ei saa riigihangete seadusest tulenevalt lugeda ehitustöö hulka. Ehitustööde ja teenuste tellimist ühe pakkumismenetluse käigus riigihangete seadus üldjuhul ei keela.

Lahendus olukorrale peitub riigihanke seaduse (RHS) 3. paragrahvis, mis annab reeglid juhuks, kui riigihange sisaldab mitut objekti (st asja, teenust või ehitustööd). Sel juhul liigitatakse riigihange selle objekti järgi, mille eest eeldatavalt makstav tasu ületab poole kogu riigihanke maksumusest.

Kui sellist objekti ei ole, liigitatakse hange selle peamist eesmärki silmas pidades. Kuna asjade ostmisele ja teenuste tellimisele kohalduv riigihanke piirmäär on madalam kui ehitustööde tellimise korral, tuleb ühtse hankega tellitavate ehitustööde tellimisel kohaldada vähemalt sama rangeid menetlusnõudeid kui sama hankega ostetavate asjade ja teenuste tellimisel.

Tulenevalt RHSi § 2 lõikest 3 on ainus juhtum, millal asju ja teenuseid ei saa ehitustööga sama menetluse raames tellida siis, kui asjade ja teenuste kogumaksumus ületab vastavat rahvusvahelist piirmäära (olenevalt ostjast umbes 2,4 kuni 11,1 mln kr) ja samal ajal kogu hanke maksumus jääb ehitustöödele kehtestatud rahvusvahelisest piirmäärast allapoole (st alla 92 mln kr).

RHSi § 3 lõike 2 kohaselt ei või koos ehitustööga osta või tellida asju või teenuseid, mis ei ole konkreetsete ehitustööde teostamiseks vajalikud.

Viidatud artiklis kirjeldatud teenused, ehitusgeodeesiatöödest ehitise ekspertiisini, selle keelu alla ei käi. Kui koos ehitustööga on siiski vaja tellida asju või teenuseid, mis võiksid selle sätte alla kuuluda, on ostjal võimalik osta neid eraldi, jagades teostatava riigihanke RHSi § 17 alusel osadeks ühe pakkumismenetluse raames.

Hanke jagamine sobib väikeettevõtjatele

Sel juhul kuulutab ostja küll välja ühe hanke, kuid annab pakkujatele võimaluse esitada pakkumisi selle erinevatele osadele eraldi. Vastavalt ehitustööde ja kaasnevate teenuste erinevale teostamisajale saab erinevalt kokku leppida ka üksikute lepingute täitmise tähtajad ja tingimused.

Hanke jagamine osadeks pakkumismenetluse raames on levinud ja soovitatav praktika ka Euroopa Liidus, et anda paremaid võimalusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele riigihangetes osalemiseks. Lisaks saab ostja sel teel võtta enda jaoks parimad pakkumised kõigi hanke osade kohta eraldi, tagades samas ka hanke avatuse ja läbipaistvuse.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing