Sees- ja välistöötlemise kaup jääb ELis tolli valve alla

Rivo Sarapik 16. märts 2004, 00:00

Sees- ja välistöötlemine ning tollikontrolli all töötlemine üleminekuperioodil:

Tolliprotseduuride lõpetamine ? (tolliprotseduuride lõpetamine pärast liitumist, kui protseduuri alustati enne liitumist) pärast ühinemist käsitletakse seestöötlemisel, välistöötlemisel ja tollikontrolli all töötlemisel olevat kaupa välisriigi kaubana, isegi kui tegemist on ELi kaubaga, ja protseduuridel olev kaup jääb edasi tolli järelevalve alla. Enne ühinemist rakendatud tollikäitlusviisid tuleb lõpetada järgneva tollikäitlusviisiga juba ELi õigusaktide kohaselt. ELi liikmesriikide vahel liigub välisriigi kaup transiidiprotseduuriga, seega enne liitumist ELi liikmesriigist või liituvast riigist (Poola, Läti jne) seestöötlemisele toodud kaup saadetakse tagasi ELi liikmesriiki transiidi tolliprotseduuriga. Ühendusesiseselt taasväljaveo tollikäitlusviisi ei rakendata.

Load ? seestöötlemise, välistöötlemise ja tollikontrolli all töötlemise load, mis on välja antud enne liitumist, jäävad tolliameti andmeil jõusse kuni nende kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauemaks kui aasta pärast liitumist, olenevalt kumb tähtaeg on varasem. Pärast liitumist on luba vaja ainult kolmandatest riikidest töötlemiseks sisseveetavale/väljaveetavale kaubale.

Kui kaup tuuakse küll kolmandast riigist, kuid kompensatsioonitooted kavatsetakse välja vedada teise liikmesriiki, ei ole tegemist enam seestöötlemisega, vaid tuleks rakendada vabasse ringlusse lubamist.

Maksustamine ? liitumisleping sätestab erisused ELi õigusaktide rakendamisel maksustamise osas ehk maksustamisel kehtivad ühinemisakti sätted.

Seestöötlemise, välistöötlemise ja tollikontrolli all töötlemise protseduuril oleva kauba suhtes tollivõla tekkimisel vabastatakse kaup tollimaksust ja muudest ELis kehtivatest kaubanduspoliitika meetmetest juhul, kui deklarant tõendab kauba ELi tollistaatuse või sooduspäritolu.

  • Euroopa Liiduga liitumise üleminekusätete õiguslikuks aluseks on ühinemisakti IV lisa punkt 5. Viimase rakendamiseks on tollikoodeksi komitee välja andnud infodokumendi (dokument on eesti keeles, PDF-formaadis).

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing