Tõstuki vale kasutamine rikub masina jäädavalt

Joona Saluveer 26. mai 2004, 00:00

Esmapilgul tundub tõstuki kasutamine ja otstarve lihtne ? teisaldada ja paigaldada aluseid ja koormaid. Siiski eiravad paljud tõstukite kasutajad neid lihtsaid reegleid ning tekitavad sellega seoses endale ja oma masinapargile kahju.

Põhilised punktid, mida tõstukite kasutamisel peaks jälgima:

Kasuta sihtotstarbeliselt. Tõstuk on ette nähtud koormate tõstmiseks, teisaldamiseks ja virnastamiseks. Tõstukit tohib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele viisil, nagu on kirjeldatud ja selgitatud kasutusjuhendis.

Kui klient soovib tõstukit kasutada muul otstarbel, tuleb selleks tootjafirmalt luba küsida ja vajaduse korral võimalike vigastuste vältimiseks kooskõlastada vastavate ametivõimudega. Tõstukid ei ole mõeldud inimeste transportimiseks, võidusõiduks jne.

Ära ületa maksimaalset tõstuki lubatud tõstevõimet, see on märgitud koormusdiagrammi sildile.

Peab ka arvestama, et diagrammil on ära toodud standardsed arvutuslikud tõstevõimsused. Lisaseadmete korral on numbrid väiksemad. Näiteks on kliendil akutõstuk tõstejõuga 1800 kg ning tõstekõrgusega 5 m. Koormusdiagrammi alusel on maksimaalne tõstejõud 5 m kõrgusel aga 1420 kg. Koos lisaseadmetega (külgnihutus, haaratsid jne) väheneb see veelgi.

Sõida õigel pinnal. Sõiduteed ja tööpiirkonnad peavad vastama tõstuki kasutusjuhendis esitatud näitajatele. Samuti peab olema pind, millel sõidetakse, piisavalt kvaliteetne: laotõstukitega on väga raske, kui mitte võimatu liigelda väljaspool siledabetoonilist ladu. Kui sõidetakse palju väljas ning sealne pind on auklik/muhklik, tasub kasutada neljarattalist tõstukit, sest kolmerattaline võib tagumise rattaga kinni jääda.

Sõitmine tõusudel/langustel on lubatud, kui on arvestatud tõstuki tehnilisi eeldusi/näitajaid ? enamiku tõstukitega saab sõita ka rampe mööda. Tähelepanu tuleb pöörata rambi kaldele ning tõstuki parameetritele. Viimast nii koormaga kui ka ilma. Näiteks 1,6tonnine STILLi akutõstuk RX50 võib võtta kuni 25% tõuse ilma koormata ning kuni 15% tõuse koormatuna, samas võib 1,6tonnine STILLi akutõstuk R20 võtta vastavalt 28 ja 17% tõuse ning 1,6tonnine STILL R60 30 ja 20,5% tõuse.

Tõstukit ei tohi kasutada plahvatus- ja tuleohtlikes ruumides ega korrosiooni soodustavates või väga tolmustes tingimustes ? tõstuki kasutamisel külmhoonetes või plahvatusohtlikes kohtades vajab masin spetsiaalset varustust ja mõningatel juhtudel ka kasutusluba.

Konstruktsiooni muutmine mõjutab tõstuki tööd. Kui on plaanis tõstukit kasutada töödel, mis ei ole ette nähtud üldistes eeskirjades ja on seotud tõstuki ümbervarustamisega, ei tohi unustada, et igasugune tõstuki konstruktsiooni muutmine avaldab mõju selle sõiduomadustele ja stabiilsusele ning sellised muudatused võivad põhjustada avariisid.

Kasuta originaalvaruosi. Levinud on vale arusaam, et säästmiseks võib kasutada mitteoriginaalseid varuosi või hooldus- ja remonditeenust kelleltki teiselt kui tõstukite maaletoojalt. Originaalvaruosad, lisaseadised ja tarvikud on spetsiaalselt konstrueeritud vastava tõstukifirma masinatele. Igasugused muud detailid ja tarvikud ei ole läbinud tootja katsetusi ning neid ei ole lubatud kasutada. Mitteoriginaalsete detailide paigaldamine ja/või kasutamine võib mõjutada negatiivselt tõstuki tehnilisi parameetreid ja mõjuda halvasti aktiivsele ja/või passiivsele liiklusohutusele. Mitteoriginaalsete detailide ja tarvikute kasutamisest tekkinud kahjude eest ei kanna tõstuki valmistaja mingisugust vastutust, samuti katkeb garantii.

Uued tõstukid on täis elektroonikat ning tootjapõhiselt spetsiifilised ja vaid ametlikud maaletoojad on läbinud vastavad koolitused ning omavad seadmeid, millega teha diagnostikat. Firmad, kes väidavad, et nad on kompetentsed hooldama ja remontima konkurentide tõstukeid, valetavad.

Koolita juht. Kuna meie juhid on suuresti hoolimatud ning teinekord ka mittekvalifitseeritud tõstukitega töötama, on avariid ning kriimustused masinatele kerged tulema. Laotehnikaga, mille kiirus ületab 6 km/h, tohivad sõita ainult vastava ettevalmistuse saanud töötajad.

Väljaõppe läbinud saavad peale teoreetiliste teadmiste ka praktilise väljaõppe ning ohutusalaseid nõuandeid.

Laotehnika on mõeldud siiski ainult kauba transportimiseks. Samuti ei tohi tõstukit kasutada inimeste lae alla tõstmiseks spetsiaalsete abivahenditeta, tõstekorvita.

Kõik, mis liigub, kulub. Tagamaks tehnika vastupidavust, on vajalik tõstuki kasutusjuhend kindlasti läbi töötada ning tõstuki iseärasused selgeks teha. Instruktsioonis on ka kirjas vajalikud igapäevased tööd, mille eest vastutab tõstukijuht.

Tänapäeva tõstukitel on displeid, kuhu kuvatakse erinevad veakoodid. Vanematel tõstukitel läheb põlema kontroll-lamp või antakse juhile mõnel muul viisil teada masina mittekorrasolekust. Et probleem(id) ei süveneks, tuleb koheselt ühendust võtta tõstuki esindajaga, kes aitab kas telefonitsi lahendust leida või saadab välja oma spetsialisti.q

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:42
Otsi:

Ava täpsem otsing