Kaubakäibe aruande esitamisel tehakse 14 tüüpilist viga

Rivo Sarapik 17. august 2004, 00:00

 • Kaubakoodid ei vasta kombineeritud nomenklatuuri (KN) kaheksakohalistele koodidele ? kaubakoodid on ekslikult märgitud lühendatult, sõnadega, vastavalt 1. maini 2004 kehtinud Eesti kaupade nomenklatuurile (EKN) või mõnele varasemale EKNi versioonile, teiste liikmesriikide riiklikele nomenklatuuridele või tollinomenklatuurile TARIC. Kasutada tohib vaid aruandeaastal kehtivas kombineeritud nomenklatuuris toodud 8kohalisi koode.

 • Ei jälgita netomassi ja koguse märkimise nõuet ? väljad on sageli täitmata ka siis, kui nad peavad täidetud olema, või ei vasta koguse mõõtühik kaubakoodi poolt nõutule. Igal konkreetsel kaubakoodil võib olla ainult üks lubatud lisamõõtühik. Kui ka koguse lahter on täidetud, on mõõtühik jäetud märkimata. Kasutatakse ka kauba tegeliku koguse kohta väheütlevaid mõõtühikuid, nagu kast, pakk. Kui netokaal on nõutud, tuleb see märkida, hinnata ka siis, kui arvel netokaalu näidatud ei ole.

 • Ei jälgita nomenklatuure ? kodeeritavate väljade ? nt kogus, riigid, tehingud, tarnetingimused, transpordiliigid, valuutad ? täitmisel ei jälgita vastavaid nomenklatuure ja kasutatakse koode, mida ei eksisteeri.

 • Kohustuslikud andmeväljad on täitmata ? puudu on põhiliselt päritoluriigid ja tehinguliigid.

 • Ühe reaga üritatakse summeerida näitajaid, mida tegelikult summeerida ei saa ? ühte lahtrisse on märgitud mitu erinevat partnerriigi, kauba või mõne muu andmevälja koodi. Sarnaseid tehinguid ? nt sama kaup, periood, partner, tehinguliik, päritoluriik, suurema käibega ettevõtetel ka transpordiliik ja tarnetingimus ? võib summeerida.

Paberaruandevormi kasutamisel on sarnaste tehingute eelnev summeerimine ning ühele reale märkimine aruandel mõttekam kui sarnast rida kümneid kordi uuesti kirjutada.

 • Paberil esitatud aruannetel on käekiri loetamatu ? kasutada võiks trükitähti.

 • Töötlemise puhul kasutatakse valesid tehinguliike ? ei teata, et materjali saabumisel töötlemiseks tuleb tehinguliigiks märkida 41 ? tehingud edasise töötlemise või remondi eesmärgil, töötlemine lepingu alusel ? ning valmistoodangu tagasisaatmisel 51 ? töötlemisele või remondile järgnev tehing, töötlemine lepingu alusel.

 • Kauba kirjeldus on liiga detailne või liiga üldine ? kirjeldus võiks lühidalt edasi anda kauba olemust, näiteks ?kasutatud 2003. a BMW?, ?trükitud pildiga puuvillased T-särgid?.

 • Andmeväli ?koht? täpsustab tarnetingimust ? kui firma pole kohustatud tarnetingimuse lahtrit täitma, ei ole vaja märkida ka kohta.

 • Ühte ja sama aruannet ei tohiks saata mitut kanalit pidi ? kui seda tehakse, tuleb sellest statistikaametit informeerida, näiteks kirjutada paberkandjal saadetud aruande servale, et aruanne on juba eelnevalt esitatud ka elektroonselt. Vastasel juhul suureneb mõttetult töökoormus statistikaametis ja tekib oht, et kirjed lähevad andmebaasi topelt.

 • Andmete elektroonsel esitamisel ei järgita ette antud andmefaili formaati ? (www.stat.ee/vv_vk/elektrooniline_formaat.doc). Veergude arv ei ole sama, veerupealkirjad on teistmoodi tähistatud, nõutavad andmeväljad on täitmata, täitmata on kauba saaja, lähetaja ehk aruandva ettevõtte koodi lahter või on sinna lahtrisse sisestatud hoopis välisriigis paikneva äripartneri kood. Siis ei ole võimalik faili automaatselt andmebaasi sisse lugeda.

 • Märgitakse vale aruandeperiood ? paljud kasutusel olevad Intrastati andmete sisestusprogrammid pakuvad vaikimisi aruandeperioodiks jooksvat kuud, enne andmete saatmist tuleb veenduda, et aruandeperiood on õigesti märgitud.

 • Parandamisest tuleb teatada ? paranduste saatmisel tuleb muutused selgelt välja tuua. Kui originaalaruanne oli esitatud paberaruandevormil, tuleks saata originaalaruande vastava lehe koopia, millele on punasega märgitud parandused.

Andmete elektroonse esitamise korral veebilehe kaudu tuleks uuesti saata (asendada) kogu varem saadetud aruanne. Programmi Intrastat.xls kasutamisel ei tohi aruannet nupu ?Andmed failist? abil samade andmetega uuesti genereerida. Sellisel juhul muutuvad kirje sisestamise kuupäev ja kellaaeg ning seost originaal- ja parandatud kirje vahel ei teki.

Veebilehe kommentaari lahtrisse tuleks aga kindlasti lisada selgitus, milline (millal esitatud) fail on vaja asendada.

Kui juba esitatud aruandele lisatakse kirjeid, siis ei ole vaja jälgida eelkirjeldatud reegleid. Piisab lisaaruande esitamisest konkreetse perioodi kohta (ainult need kirjed, mida lisati). Lisaaruandele võib siiski märkida, et tegemist on täiendusega varem esitatule.

 • Pildiformaadis failide saatmine ei ole soovitatav ? kui nii tehakse, tuleb jälgida, et fail oleks trükitav ja seal olev info loetav.

Allikas: statistikaamet

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 14:39
Otsi:

Ava täpsem otsing