Ettevõtjatel alust PRIA otsus kohtusse kaevata

Merike Lees 13. september 2004, 00:00

Kahe advokaadibüroo hinnangul tõlgendab PRIA struktuurifondide seadust vääralt, võttes õiguse lõpetada põllumajandustoetuste vastuvõtt ennetähtaegselt. Seetõttu võivad ettevõtjad, kes jäid enneaegselt lõpetatud taotluste vastuvõtuvoorus ukse taha, PRIA käitumise vaidlustada ja oma taotluse veel esitada, leidsid nii advokaadibüroo Raidla & Partnerid juristid kui ka Teder, Glikman & Partnerite advokaat.

Ei PRIA ega ELi struktuurifondide vahendite liikumist kureeriv rahandusministeerium ei näe PRIA käitumises viga, kuna lähtuvad struktuurifondide seadusest, mille järgi peab PRIA teatama Ametlikes Teadaannetes taotluse vastuvõtmise aja. ?Meie teatasimegi 26. augusti Ametlikes Teadaannetes, et täna lõpeb nende vastuvõtt,? ütles PRIA pressinõunik Heli Raamets.

Ka rahandusministeerium peab PRIA käitumist õiguspäraseks sellesama struktuuritoetuse seaduse järgi, kuid lähtub sättest, mis ütleb, et taotlusi saab rahuldada seni, kuni taotluste eelarve ei ületa vastava meetme taotluste rahastamise eelarvet.

?PRIA tegi taotlusvooru sulgedes õige otsuse, sest eelarve oli ammendatud ning hiljem laekunud taotlusi ei oleks saanud rahuldada,? leidis rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna struktuurifondide nõunik Kristi Jõesaar.

Juristide hinnangul saab ettevõtja, kes leiab, et taotluste vastuvõtmise tähtaja lühendamise otsusega rikuti tema õigusi, pöörduda otsuse kehtetuks tunnistamiseks vaidega otse PRIA poole või tühistamiskaebusega halduskohtusse.

Halduskohtusse pöördes oleks mõistlik taotleda esialgset õiguskaitset, millega peatataks haldusakti (otsuse tähtaega lühendada) kehtivus, selgitas Raidla & Partnerite advokaat Raino Paron. Taotlema peaks tähtaega lühendanud või uue tähtaja määranud otsuse tühistamist. Kui otsus tühistatakse, jääb kehtima esialgne tähtaeg 8. oktoobril ning taotlused, mis enne seda esitati, tuleks lugeda tähtaegselt esitatuks. Paralleelselt vaide või kaebuse esitamisega oleks mõistlik esitada toetuse taotlus PRIA-le enne 8. oktoobrit, soovitas Paron.

Raino Paron, Raidla & Partnerite advokaat:

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamiseks eraldatavate toetuste taotlemise korda ja menetlustingimusi reguleerib põllumajandusministri määruse ?Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks ? ühtne programmdokument aastateks 2004?2006? meetme 3.3 tingimused.

Määruse kohaselt teatab PRIA toetuse taotluste esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded. Seega on toetuste taotlemise tähtaja määramine PRIA pädevuses. Samas ei sisalda määrus volitusnormi, et PRIA võiks lühendada tähtaega, juhul kui taotlusi laekub suuremale summale, kui toetusteks eraldatud on.

Võib väita, et taotluste vastuvõtmise tähtaegade selline lühendamine PRIA poolt on vastuolus õiguskindluse põhimõttega, mille kohaselt peab olema kaitstud isiku usaldus tema suhtes antud õigusaktide ja -toimingute kehtivusse ja kehtima jäämisse tulevikus. Ettevõtjatel oli õigus eeldada, et taotlusi võetakse vastu esialgselt väljakuulutatud tähtaja jooksul ning eelnevalt väljakuulutatud tähtaja lühendamine võis rikkuda nende õigusi.

Kristi Lehtis, Teder, Glikman & Partnerite advokaat:

Vastavalt struktuuritoetuse seaduse paragrahvile 20 eelistatakse taotluse rahuldamise otsustamisel võrdsete näitajatega taotluste hulgast ajaliselt varem esitatud taotlusi, kui vastavaks tunnistatud taotluste rahastamise summa ületab vastava meetme taotluste rahastamise eelarvet.

See ei tähenda, et taotlusvoor tuleks lõpetada eelarve ületamisel, vaid seda, et kõigile antakse võimalus taotlus saata, mille hulgast omakorda valitakse parimad. Paremuselt võrdsetest taotlustest eelistatakse ajaliselt varasemaid. Taotlusvooru ennetähtaegne lõpetamine on vastuolus selliste üldtunnustatud põhimõtetega nagu õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõte. Kui toetuse taotleja leiab, et ta õigusi on rikutud, võib ta esitada 30 päeva jooksul vaide.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 14:43
Otsi:

Ava täpsem otsing