EVEA arutas majandusministriga ettevõtluspoliitikat ja toetusi

09. märts 2006, 10:46

EVEA arutas majandusministriga ettevõtluspoliitika kujundamist ning struktuurivahendite ja toetusmeetmete planeerimist, teatas organisatsioon.

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) esindajad kohtusid eile majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaarega, et selgitada väikeettevõtjate seisukohti seoses ettevõtluspoliitika kujundamisega ja ettevõtluse arenguks suunatud EL struktuurivahendite planeerimisega aastateks 2007-2013.

Arutamisele tulid teemadena väikeettevõtluse areng maal, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete seadmete ja tehnoloogia moderniseerimise ehk tootlikkuse kasvu toetamine, stardiabi kui tagastamatu investeeringutoetuse säilitamine ning uue meetmena toetus, mis stimuleeriks mikroettevõtete kasvu.

Nii ministeerium kui EVEA on ühisel positsioonil, et maaelu osas tuleb arendada ka teisi valdkondi peale põllumajandusliku tootmise, eelkõige edendada väikeettevõtlust ja suurendada väikemajapidamistele minevate toetuste hulka. Maaeluga seotud probleemide paremaks rõhutamiseks korraldavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning EVEA kevadel ühisseminari 'Väikeettevõtlus maal'.

Siiani pole Eestis toetatud ettevõtete investeeringuid seadmete ja tehnoloogia uuendamiseks, mis on oluliselt pärssinud Eesti ettevõtete konkurentsivõimet Euroopa Liidus ja maailmaturul. Lähemad naaberriigid on analoogseid toetusi oma ettevõtjatele juba pakkunud.

Eesti on jaganud investeeringutoetusi põhiliselt primaarsektorile ehk põllumajandusele, jahindusele, metsamajandusele ja kalandusele, mis on viinud sektorite arengu tasakaalust välja. Uuel programmiperioodil on oodata investeeringutoetuse jõudmist ka teiste ettevõtjateni.

EVEA peab oluliseks ministeeriumi otsust säilitada stardiabi kui tagastamatut toetust ka järgmisel programmiperioodil, mida hakkab täiendama uue meetmena stardilaen.

Kui vaadata Eesti ettevõtete elutsüklit, siis üks suuremaid kitsaskohti on 2-3 aastat tegutsenud ettevõtte kasvu stimuleerimine. Meie ettevõtete ellujäämisprotsent on suhteliselt madal (54%) ja suutlikkus omakapitali arvelt teha täiendavaid investeeringuid suhteliselt väike.

EVEA arvates on vajalik luua täiendav toetusmeede, kombineerides toetust ja finantsgarantiid, mis suurendaks kõige arvukama ettevõtete kategooria ellujäämise tõenäosust ning võimaldaks potentsiaaliga mikroettevõtteil kasvada esmalt väikese ja seejärel keskmise suurusega ettevõtteiks.

EVEA on seisukohal, et ettevõtlustoetused peavad jõudma eelkõige Eesti kapitalil põhinevate ettevõtjateni. Praeguse kogemuse põhjal on paljud toetused läinud võõrkapitali osalusega ettevõtetele või nende tütarfirmadele Eestis. Samuti on vajalik ettevõtluspoliitikat läbiva põhimõttena pidada silmas kohaliku ressursi ja säästvate tehnoloogiate eeliskasutust.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing