Üürihinnad püsivad laoturul stabiilsed

26. aprill 2006, 00:00

Tallinn - üürihinnad on püsinud viimase aasta jooksul stabiilsena ning tõenäoliselt mastaapselt ei muutu. Üüri- ja müügihindade vahe on vanemate ja uute tootmis-laopindade osas suur. Turgu iseloomustab suur nõudlus kvaliteetsete tootmislaopindade järele. Huvi on kõrge nii tehnoparkide rajamise kui ka sinna rajatavate kruntide vastu.

Valmivad uusehitised leiavad kasutust peamiselt oma tarbeks ning vaatamata sellele, et nõudlus on suur, ei suurene vakantsete pakkumiste maht.

Puudus on kvaliteetsetest üüripindadest kõikides linnaosades peale Põhja-Tallinna. Antud olukord aasta jooksul muutunud ei ole ning lähiajal seda ka ei prognoosi.

Ennustuste järgi hoogustub uute pindade arendustegevus Tallinnast väljuvate magistraalide äärsetel aladel. Samuti on tekkinud huvi kogu Tallinna ringtee äärde jäävate maade vastu. Pidevalt kallinevate maa- ja ehitushindade foonil on tõenäoline, et lähiaastail lao- ja tootmispindade üürihinnad tõusevad.

Tartu - lao- ja tootmispindade turul muutusi toimunud ei ole, endiselt on pakkumises valdavalt keskmises ja halvas seisukorras pinnad. Nõutavamad tänavad on Turu, Ringtee, Riia tänava lõpp ja Aardla tänav, Ropka tööstusrajoon, veidi vähem ka Ravila tänava lõpp.

Puudus on kaasaegsetest tootmis- ja laopindadest, mille suurus jääb vahemikku 500-

2000 m". Kaasaegseid tootmis- ja laopindu ehitatakse valdavalt oma tarbeks.

Esimese kahe Tartu piirkonna tööstuspargi müük on sujunud edukalt.

Lao- ja tootmispindade turul lähema aasta jooksul olulisi muutusi ei prognoosi, üürihinnad peaksid püsima muutumatuna. Uusi pindasid ehitatakse endiselt vaid oma tarbeks.

Lähitulevikus peaks lisaks müügis olevatele tööstusparkidele lisa tulema kaks Tartu linna ja üks Tartu valla territooriumil asuva tööstuspiirkonna arenduse näol. Tartu linna planeeritakse uued tööstusalad Ropkasse ca 49 ha, 45 krunti suurusega 1600-21 000 m" ja Ravilasse ca 23,6 ha. Tartu valda Raadile tuleb tööstuspiirkond ca 70 ha suurusele alale.

Rakvere - üürihindade osas ei ole alates 2002. aastast olulisi muudatusi toimunud. Väheste muutustega on ka nõudlus ja pakkumine. Tootmishooneid soovitakse pigem osta kui üürida, laopindade puhul on valdavad üüritehingud.

Üürimiseks pakutakse valdavalt suuremate komplekside koosseisus olevaid laoruume, müügiks ebafunktsionaalseid moraalselt ja füüsiliselt vananenud või logistiliselt ebasoodsas asukohas paiknevaid tootmishooneid.

Lao- ja tootmispindade arendustegevus on tähendanud peamiselt olemasolevate hoonete rekonstrueerimist ja laiendamist. On rajatud üksikuid uusi hooneid.

Pikemas perspektiivis saab lao- ja tootmisotstarbelise kinnisvara ehitus hoo sisse.

Jõhvi - Jõhvi linnas on enamuses lao- ja tootmispindadest kontsentreerunud nelja piirkonda. Suurim on linna idaosas, Tallinn-Narva raudtee ja Pargi tänava vaheline ala, samuti Kaare ja Tartu maantee vaheline ala ning läänepoolne äärelinn.

Arenenud on ka Narva mnt, Linda tn, Rakvere tn, Jaama tn ja Tallinn-Narva magistraali vaheline ala, kus paiknevad toiduainetetööstuse ettevõtted nagu AS Kalevi Tootmine, AS Viru Joogid, AS Hea Meier ning ASi Onninen kauplus-ladu.

Uus samalaadne piirkond on tekkimas Rakvere, Lennuki ja Tammsaare tänavate ristumiskohta. Nimetatud piirkonnad on logistiliselt soodsas asukohas, varustatud vajaliku elektrivõimsuse ja teiste kommunikatsioonidega.

Lao- ja tootmispindade üürihinnad on püsinud pikka aega samal tasemel.

Narva - kaasaegsed büroopinnad, samuti lao- ja tootmispinnad pakkumises praktiliselt puuduvad. Üürihinnad ei ole 2005. aasta jooksul väga palju muutunud.

2006. aastal valmib mitu uut kaubandus- ja bürookeskust erinevates linnaosades. Seega jõuab turule oluline hulk kaasaegseid üüripindu, mistõttu on põhjust prognoosida vanemate ja ebasoodsa asukohaga üüripindade hinna langemist.

Pärnu - väljakujunenud tootmispiirkonnad on Pärnus Raba, Savi ja Ehitajate tee piirkond. Uusi arendusprojekte 2005. aastal tootmispindade sektoris ei olnud.

Nõudlus on kaasaegsete pindade osas, mida näitab hoonestamata tootmismaa hinnatõus 20-100%.

Üürihindades olulisi muudatusi ei toimunud.

Pärnu maakonnas, Audru vallas on teostamisel esimene hoonestamata tootmis- ja ärimaade arendusprojekt - Pärnu Tööstuspark, kuhu on esimeses etapis planeeritud 10 krunti. q

Allikas: Arco Vara

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 10:13
Otsi:

Ava täpsem otsing