Koolituste reklaamides võidab visuaalne lahendus sisu

Marko Liibak 03. mai 2006, 00:00

Äripäev palus kahel reklaamiasjatundjal ning kahel personali- ja koolitusjuhil hinnata nelja erineva koolitusfirma reklaami. Reklaamid on valitud kahest viimasest Koolituse erilehest ja erinevatelt lehekülgedelt. Samuti valiti reklaamid võimalikult erineva suurusega ja erinevatest asukohtadest lehekülgedel.

Reklaamide valiku puhul ei lähtutud konkreetsetest firmadest ning eesmärk ei olnud hinnata firmasid.

Personali- ja koolitusjuhile olid pidepunktideks: kas reklaami sõnum on piisav, et tekiks huvi; mis on reklaami puudus, mis on hea ning kas edastatav sõnum täidab oma eesmärgi?

1. EBS Juhtimiskoolituse Keskus

EBSil on õnnestunud üldse ennast reklaamidega päris hästi tuntuks teha, ta on silma jäänud. Reklaamide puhul on näha, et on vaeva nähtud. Kuigi üldiselt kasutavad koolitusfirmad professionaalide abi vähe.

Läbi selle reklaami kumab, et EBSi reklaamistrateegia on suunatud nii, et õppija ise peaks need koolitused enda jaoks leidma. Kuid see võiks olla rohkem suunatud personalijuhile, kes firmadest just koolituste paika panemisega tegelebki.

Kujundus on lihtsalt lahendatud ja vähe on loomingulisust. Arvestades koolitusfirmade üldist taset, on see päris hästi õnnestunud. On jäänud mulje, et koolitusfirmad ei kasuta eriti professionaalide abi.

Pilti vaadates ei paista see inimene karjäärile orienteeritud olevat. Need, kes seda on, kas leiavadki sellist aega niimoodi mere ääres käia. Tekst on selliselt ülesehitatud, et see paneks EBSi võtma kui üht võimalikku varianti.

2. Audentes Ariko

Seda vaadates on tunne nagu oleks 1990. aastates. Kui ma ise peaks valima koolitust, siis seda ma ei valiks. Pigem on see väike meeldetuletus neile, kes teavad juba Audentese koolitusi - väike koolituskalender.

Kujundus ja sisu on omavahel tasakaalus. Sisu on kokkuvõte toimuvatest koolitustest, lühike ja konkreetne. Kui ma esimest korda seda reklaami näen, ma ei valiks sellelt ühtegi koolitust, sest usaldust ei teki. Ma peaksin olema nende koolitustega varem kokku puutunud.

3. Tartu Ülikooli kaugkoolitus

Inimeste kogemuste kaudu antud info. Kui Tartu Ülikool siseneb koolitusturule ja hakkab tegema sellised harivaid artikleid, selgitamaks oma koolitust, siis selline reklaam isegi vast töötaks. Aga see jääb praegu pisut segaseks, mida nad konkreetselt pakuvad.

Esmapilguga kujundust vaadates ei ole see pilku püüdev ja ma läheks sellest mööda. Oleks nad praeguse nelja lähenemise asemel ühe valinud, olnuks palju pilku püüdvam.

Teksti osa on liiga pikk, ei jõua piisavalt kiiresti sõnumini.

Veenev see reklaam ei ole. Võrreldes kõiki kolme reklaami, oli EBSi oma neist kõigist veenvaim.

4. Stability Consulting

Selle reklaami teeb raskesti märgatavaks väike pind ning see oleks pidanud suurem olema. Liialt palju sõnumit sees. Kujunduse oleks saanud teisiti lahendada. Sellise väikse pinna saaks ka lahedalt ära kasutada, näiteks, kas oleks pidanud panema kõiki neid koolitusi, mida nad pakuvad. Sellise pinna peal oleks piisanud ka viitest nende kodulehele, kust uurida nende koolitusi.

Esimesena on neil kirjas naerukoolitus, lahendus tundub igavana. Midagi lõbusamat oleks võinud välja pakkuda. Kõik need koolitused tunduvad emotsionaalsed, aga reklaam on tuim. Praegu ei teki tunnet, et tahaksin sinna minna.

Üldiselt võiksid koolitusfirmad rohkem reklaamidega vaeva näha. Kui nad juba ostavad mingi pinna, siis nad võiks raha kulutada ka sellele, et visuaalne pool oleks huvitavam.

1. EBS Juhtimiskoolituse Keskus

Esmamulje ja formaalloogika ütleb, et selle reklaamiga kõnetatakse pensionäre - inimesi, kes on sellises eas, et saavad vaadata tagasi oma elule, mil nad on õppinud oma õpetajatele, vanematele ja tööandjatele. Kuid arvan - vaevalt see reklaam neile suunatud on. Kuid ilmselt on siiski tegemist täienduskoolituse reklaamiga.

Mida nad tahavad meile selle reklaamiga öelda? Kõige suuremalt ongi - kellele õpid nüüd? Minu tähelepanu on üritatud püüda pildiga, millel on halli pilve taustal neiu, käed laiali ja silmad kinni. See peaks tõenäoliselt väljendama vabadust.

Selle reklaami loogika ütleb siis, et vabaneda õpetajate, vanemate ja tööandjate küüsist, peaks minema EBSi, koolis käima ning siis läheb elu paremaks. Näib, et see on selle reklaami mõte ja ülesehitus.

Reklaami esteetiline pool ja reklaamitehnilised lahendused on kesised. Kujundus ja see tekst ei kõneta reklaami vaatajat. Tore, et infot on jagatud, kuid tähelepanu ta eriti ei püüa. Ja ei räägi inimkeeli.

Mulje reklaamist - EBSist jääb igava kontori mulje. Eks seda ta on ka, sest kool ei saagi olla nagu meelelahutusasutus.

2. Audentes Ariko

Seda infokuulutust on reklaamiks nimetada ilmne liialdus. Mitte halvas mõttes. Sellega annab Audentes Ariko oma koolitustest teada inimestele, kes juba seda firmat tunnevad-teavad. Inimestele teatatakse, millal mingid konkreetsed koolitusprogrammid toimuvad ja kus ennast registreerida. Selles mõttes on kuulutus omal kohal. Ta ei pretendeerigi reklaamile.

Mis seal ikka rohkem öelda - pandud on firma logo, kontaktid ja millal üritused toimuvad.

Probleem võib olla siin selles, et Audentes Ariko ei pruugi olla paljude jaoks tuntud. Nad peaks tegelema rohkem reklaamiga ja oma ettevõtte tuntust suurendama. Kui firmast vähe teatakse, siis need arenguprogrammide pealkirjad annavad vähestele täieliku teadmise, millega tegemist.

Üldiselt selline praktiline kuulutus. Kujundusele antud juhul ei saagi siin hinnangut anda. Kujundus ja sisu sobivad hästi.

3. Tartu Ülikooli kaugkoolitus

See on nüüd juba sisukam reklaam. Selle reklaamistiili kohta öeldakse inglise keeles testemonial ehk reklaam, kus keegi toote tarbija kirjeldab, miks see toode tema jaoks hea on ning veenab teisigi seda kasutama.

Selline stiil jääb eelmise sajandi 70ndatesse või 80ndatesse.

Ükskõik mis muu toote puhul see mõjuks camp'i või kitšina. Kuid koolituse reklaami puhul on ta üsna asjakohane mõte.

Selle stiili puhul on hea see, et kaasatud on hulk inimesi, kes siis räägivad, milliseid kogemusi nad koolitustest said. Ma ei hakka neid tekste põhjalikult läbi lugema, sest vaevalt keegi räägib siin, et jube jama koolitus oli ja mitte midagi need andnud.

Ma loodan, et tegemist on päris inimestega ning ei ole võetud suvalisi pilte ja tekste. Selline reklaamistiil eeldab, et neile inimestele üldjuhul raha ei maksta - muidu oleks see nii ebaeetiline kui vähegi olla saab.

Samas on selle reklaami kujundus, pildikeel väga diletantlik. Teisest küljest pompoosselt püüdlikult tehtud. Ei mõista, miks peaks seal olema selline slogan - käi tööl, kuulu ülikooli.

Selgelt informatiivne ning võrreldes eelnevate reklaamidega ta kõnetab inimest, arvestab inimese huviga. Kuna selles pole kasutatud erilisi vigureid ega "lillekesi", mõjub ta omamoodi usaldusväärsena.

4. Stability Consulting

Selle reklaami puhul on tunne, et see pole meie maailmast. Lugesin läbi, mida see koolitusfirma pakub ning huvi tekib. Lisatud on pilt, kuigi aru sellest ei saa. Kui juba pilt panna, võiks sellest ka aru saada.

Mingil põhjusel on pealkirjas "teistmoodi koolitused" tärnike. Sellest eeldan, et kusagil peaks olema selgitus, aga seda ma ei leia.

See on üks kuulutus firmalt, millel ilmselt pole piisavalt vahendeid tegeleda oma toodete propageerimisega suuremate reklaamidega. Siis on mindud seda teed.

Samas mul tekkis huvi nende koolituste vastu. Samuti tekkis huvi nende kodulehelt lisa uurida. Mul on kahju, et see kuulutus nii pisike on.

Klassikalises reklaami kontekstis on see aga suhteliselt äpardunud kuulutus, sest ta on suur mõistatus. Ehk see oligi eesmärk, et nii huvi tekitada ning reklaami vaataja uurib kodulehelt asja edasi.

Kujundus ja sisu sobitub suurepäraselt - nagu kaksikvennad. Selle reklaami probleemiks on aga see, et keegi ei märka seda hästi ning ei ole ka mingit märki, mis sellele tähelepanu tõmbaks.

1. EBS Juhtimiskoolituse Keskus

Pildid reklaamides on alati head, muidu üldjuhul "kuiva" teksti ei taha lugema hakata. Samuti on hea, et reklaami teksti osas on esitatud küsimus, see aitab reklaami vaatajal ennast paremini samastada ning jõuda kiiremini otsusele, kas selles on talle midagi huvipakkuvat.

Reklaam sobib esilehele ning saab olla kindel, et äratab tähelepanu. Inimestele, kel seda vaja on, jõuab see reklaam väga hästi kohale. Kui midagi muuta, siis see pilt ja reklaamis olev küsimus annab eelduse, et reklaam on suunatud pigem noortele, ent teadaolevalt saavad EBSis õppida ka vanemad inimesed, kuid neile see ei ole suunatud. Nad tahavad öelda ühe reklaamiga väga palju korraga.

Üldine mulje jääb, et kui sa oled avatud kõigele uuele ja nooruslikule, tule õpi meie juures. Mulle see reklaam meeldib.

2. Audentes Ariko

Selline reklaam võib olla igas lehes, kuid ma ei mäletaks, et see lehes on olnud. Lihtsalt info andmine, palju erinevaid pakkumisi.

Väga tagasihoidlik. Ei tekita ka tunnet, et otsiks kodulehelt lisainfot. Oleks efektiivsem, kui nad teeksid mingi pikema artikli ning kirjutaks mõnest kindla koolitusprogrammi pikemalt lahti ning juures oleks firma logo ja lisaks teisedki pakkumised.

Ilmselt tuleb huvipuudus ka mu enda kogemusest, sest meie firma ei ole Audentesest koolitusi tellinud. Järelikult pole nad ehk ka teiste kanalite kaudu suuremat tähelepanu püüdnud. Neil võivad olla head koolitused, kuid esimese huvitekitamise efekt on selle reklaami puhul puudu.

3. Tartu Ülikooli kaugkoolitus

Siin on see hea, et on kasutatud paljusid inimesi. Võrreldes esimese reklaamiga, on siin erinevad sihtgrupid, kes saavad end nende inimestega samastada. Nende nägudest ja olekust on näha, et nad töötavadki just reklaamis toodud erialadel ja teevad seda, millest nad reklaamis räägivad.

Siin on infot, emotsiooni ning Tartu Ülikooli logo tekitab usaldust. Lause "Käi tööl, kuulu ülikooli" on väga hea. See kummutab eelarvamuse, et kahte asja hästi ei saa korraga teha. Saab küll ning hea, et seda siin öeldakse.

Puudust tunnen sellest, et ei ole selgelt välja toodud, millal ja kuidas täpselt koolitused algavad, seda kutset ei ole, mis paneks kohe otsustama.

4. Stability Consulting

Pealkiri mulle kohe väga meeldib - "Teistmoodi koolitused". Ma tahaks sellest täpsemalt teada. Esimesena on kirjas naerukoolitus ning see on tõesti midagi teistmoodi. Tahan sellestki midagi rohkemat teada.

Siin väike pind väga hästi pealkirja ja pildiga ära kasutatud. Täpselt ei saagi aru, mis pildil on, kuid värvid on ilusad. Mis sellest, et reklaam on väike, väga palju infot ei ole, kuid ma tahan sellest rohkem teada. Ning ei olegi palju raha läinud.

1. EBS Juhtimiskoolituse Keskus

Suhteliselt tavalise reklaami formaat. Samuti traditsiooniline koolitus. Ilmselt kui mul oleks põhjendatud vajadus sellise koolituse järgi, loeks selle põgusalt läbi ja siis otsustaks. Aga see ei ole selline reklaam, mis kohe kutsuks lugema või tekitaks konkreetse huvi.

Teksti on juures palju.

Pilt on huvitav, samas väga erilist muljet reklaam ei tekitanud.

Koolitusi üldiselt ma reklaami järgi ei otsi. Reklaam täidab üldjuhul seda efekti, et ta võib huvi tekitada, kuid algatus tuleb siiski konkreetsest vajadusest ning alles siis hakkan koolitust otsima.

2. Audentes Ariko

Traditsiooniline ja konkreetne. Kindlad koolitused ja kindlad ajad. Ilmselt siin eeldatakse, et kes seda loeb, teab, mis on Audentes Ariko, milline on nende kvaliteet ning kes koolitavad.

Lihtne ja lakooniline. Visuaalset poolt ei ole. Näiteks eelmise reklaami muutis pilt palju elavamaks.

Samas oma eesmärgi olemasoleva infoga reklaam täidab, kuigi särtsu on pisut vähe.Tavaline selge sõnum, kuid ei midagi uut. Nüüd seda vaadates, olin vast eelmise reklaami suhtes liiga karm.

3. Tartu Ülikooli kaugkoolitus

Meeldivad pildid. Nagu ma aru saan, on siin ära toodud koolitajad ning see on hea. Tekstilist osa on päris palju, kuid plussiks on see, et eristatud on erinevad koolitusvõimalused. Iseasi, kas ma neisse tekstidesse süvenen.

Hea on see, et pildid on tehtud erineva taustaga ning pole ühesuguselt lahendatud.

Nüüd hakkasin lugema, et need polegi koolitajad, vaid koolitusel osalejad. See näitab, et kohe ei jõudnud reklaami süveneda. Sel juhul ei ole reklaami efekt minu jaoks nii hea. Siis on natuke teine mõte, kuigi ka sellisel viisil reklaamimine on huvitav lähenemine. Osaliselt näitab see usaldusväärsust, kui inimesed kirjutavad, et neil oli koolitusest kasu ja see oli nende jaoks huvitav. Selles osas siiski reklaam meeldib.

4. Stability Consulting

Kõik oluline info on olemas ja teemad on loetletud. Hea, et lisatud on pilt, kuigi sellest ei saa aru. Pildi pärast on ta Audentes Ariko reklaamist visuaalselt huvitavam. Pealkiri on ka huvitav ja kutsub lugema. Kehv on see, et reklaam on väike ja kirja on raske lugeda.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 10:14
Otsi:

Ava täpsem otsing