Lennuamet läheb Enimexi vastu riigikohtusse

Airi Ilisson 07. juuni 2006, 09:53

Lähipäevil pöördub lennuamet riigikohtu poole palvega vaadata üle ringkonnakohtu 29. mai otsus, mis lubas Enimexil reisijate vedu jätkata.

Lennuameti peadirektori Koit Kaskeli sõnul võimaldab Tallinna ringkonnakohtu möödunud nädala algul saabunud otsus õigusvastase olukorra jätkumist. 'Praegune olukord on piltlikult võrreldav leivaautoga, millele paned istmed sisse ja ütled, et see on buss,' sõnas ta.

'Eesti kohtuorganid on kõnealuse otsusega võtnud seisukoha lennuohutusse puutuvates sisulistes küsimustes, milles kõrgeim erialane kompetents on siiski lennuametil,' tõdes Kaskel.

Lennuameti andmetel on reisijavedu AN-72-100 tüübiliste lennukitega keelatud kogu maailmas. AS Enimexi kasutuses on neli niisugust lennukit. Tootjariigi Ukraina ja SRÜ lennunduskomitee poolt välja antud tüübisertifikaadid, mis auto puhul on võrreldavad tehnilise passiga, keelavad AN-72-100 tüüpi lennukitel selgesõnaliselt reisijateveo. AN-72-100D puhul, mida Enimexil on üks, on lubatud vedada enim 14 reisijat.

Kaskel märkis, et asjatundmatul käsitlejal on tüübisertifikaadi ja lennukõlblikkussertifikaadi (millest viimane on sisult samane iga-aastase autoülevaatusega) olemust ning tähendust lihtne segi ajada.

“Enimexi lennukitele väljastatud lennukõlblikkus ei tähenda veel, et nendega oleks automaatselt lubatud ka reisijatevedu,” selgitas ta. “Rõhutan - reisijateveo eelduseks on vastav märge õhusõiduki tüübisertifikaadis ja seda Enimexi neljal lennukil pole.”

Enimexi esindaja kohtus advokaat Kalev Bachmann kommenteeris, et süüdistades Tallinna Ringkonnakohut asjatundmatuses ja ebakompetentsuses lennunduse valdkonnas vaikib lennuameti peadirektor Koit Kaskel teadlikult maha asjaolud, mis on otseselt kirjas Enimexi rikutud õiguste kaitseks tehtud kohtulahendis.

„Lennuameti peadirektori väide, et Enimex ei suuda tagada lennuohutust ning Tallinna ringkonnakohus võimaldab õigusvastase olukorra jätkamist on pehmelt öeldes alusetu ja avalikkust eksitav,” ütles Bachmann.

Bachmanni sõnul on kohtu järeldused muuhulgas rajatud nimetatud lennukite tootjatehase (Harkovi Riikliku Lennunduse Tootmisettevõtte) kinnitusele. „Enimexi kasutuses olevate lennukite puhul on tegu spetsiaalselt reisijate veoks toodetud õhusõidukitega, mida Enimex on lennuameti nõusolekul alates 1996 aastast sellel eesmärgil ka kasutanud,” märkis ta.

Bachmann lisas, et praegu töötatakse välja ühtseid tüübisertifikaate AN-72-100 ja AN-74 õhusõidukitele, mis vastavad Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) poolt kehtestatud nõuetele. EASA peadirektori otsuse kohaselt tuleb protsess lõpule viia hiljemalt järgmise aasta 28. märtsiks.

Lennuamet keelas Enimexil reisijate veo 14. märtsil. Enimex kaebas otsuse kohtusse ja taotles esialgse õiguskaitse korras reisijateveo õiguse taastamist kohtuvaidluse ajaks. Kuigi Tallinna halduskohus leidis 24. aprillil, et esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamine ei ole põhjendatud ning avalikest huvidest lähtuvalt jättis vaidlustatud käskkirja kehtivuse peatamata, leidis ringkonnakohus teisiti. 29. mai otsusega peatati lennuameti käskkiri osas, mis keelas Enimexil tegeleda reisijate veoga ja vältimatu meditsiinilise kiirabi andmisega.

Otsuse vaidlustamiseks saab lennuamet kuni 13. juunini pöörduda riigikohtusse. 'Seda me kindlasti ka teeme. Peame oluliseks avalikkust teavitada, et Enimexi AN-72-100 tüüpi lennukitega ei tohi reisijaid vedada ja kavatseme seda positsiooni kaitsta,' kinnitas Kaskel.

Kaskel lisas, et Enimexile soodsa lõpliku kohtuotsuse korral võib tekkida vastuoluline olukord, kus lennuamet ei saa kohtuotsust täita, sest AN-72-100 tüübisertifikaat ei luba Enimexile väljastatud lennuettevõtja sertifikaadile kõnealuste lennukite jaoks reisijateveo õigust tagasi kanda.

Täna võib Enimex taas reisijaid vedada. „Riigikohtust sõltub nüüd, kas õhusõiduki käitamise alusdokumentidega mittelubatud reisijatevedu saab jätkuda või mitte,” rääkis Kaskel. Vastasel korral saab reisijatevedu peatada vaid halduskohus, kui jätab lennuameti käskkirja jõusse. Eeldatavasti peetakse järgmine halduskohtu istung sügisel.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing