Eesti Raudtee ei saanud kohtus võitu

03. juuli 2006, 10:41

Eesti Raudtee apellatsioonikaebus raudtee läbilaskevõime jaotamise asjas ei leidnud kohtu toetust.

Tallinna Ringkonnakohus ei rahuldanud Eesti Raudtee apellatsioonikaebust Raudteeinspektsiooni infrastruktuuri läbilaskevõime jaotuse otsuse tühistamiseks liiklusgraafikuperioodiks 2005/2006. Eesti Raudtee kaotas läbilaskevõime jaotamise asjas sellega järjekorras kolmanda kohtuvaidluse Raudteeinspektsiooni vastu, teatas majandus ja kommunikatsiooniministeerium.

30. juunil kuulutas Tallinna Ringkonnakohus välja otsuse, millega jäeti rahuldamata Eesti Raudtee apellatsioonkaebus ning Tallinna Halduskohtu 28.12.2005 otsus muutmata.

Eelmise aasta 3. märtsil kinnitas Raudteeinspektsiooni peadirektor koordineerimisotsusega AS Eesti Raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotuse perioodiks 2005/2006, millega pandi alus kõigi raudteeveo-ettevõtjate vabale ja diskrimineerimata juurdepääsule avalikule raudteevõrgustikule.

29. mail 2005 alanud liiklusgraafikuperioodiks eraldas Raudteeinspektsioon Eesti Raudtee avaliku infrastruktuuri läbilaskevõimet kaubaveooperaatoritest AS-ile Eesti Raudtee, AS-ile Spacecom, Westgate Transport OÜ-le ja Russian-Estonian Rail Services AS-ile. Russian-Estonian Rail Services AS loobus hiljem talle eraldatud läbilaskevõimest.

Eesti Raudtee ei nõustunud koordineerimisotsusega ning vaidlustas otsuse kohtus. Eesti Raudtee väitis oma kaebuses, et Raudteeinspektsiooni otsus ei vasta seadusele ning rikub Eesti Raudtee omandiõigust ja ettevõtlusvabadust. Tallinna Halduskohus leidis oma 28.12.2005 otsuses, et selliseid rikkumisi ei ole toimunud ning, et Raudteeinspektsioon on käitunud kooskõlas õigusaktidega.

Eesti Raudtee esitas otsusele apellatsioonikaebuse halduskohtu otsuse tühistamiseks. Ringkonnakohus leidis, et Tallinna Halduskohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning jättis selle muutmata. Ringkonnakohtu hinnangul on Raudteeinspektsioon läbilaskevõime ammendumise puudumise olukorra tõlgendanud ja tuvastanud õigesti ning läbilaskevõime jaotamise menetluse läbi viinud korrektselt ja kooskõlas seadustega.

Apellatsioonikaebuse objektiks olev liiklusperiood lõppes 2006. aasta esimese poolaastaga, kuid ringkonnakohtu otsus omab sisulist tähtsust raudteeseaduse läbilaskevõime menetluse aluspõhimõtete ning korralduse selgitamisel ja kinnistamisel.

Eesti Raudtee kaotas läbilaskevõime jaotamise asjas sellega järjekorras kolmanda kohtuvaidluse Raudteeinspektsiooni vastu. Halduskohus on eelnevalt jätnud rahuldamata kaks kaebust 2005/2006 ja 2006/2007 liiklusgraafikuperioodide osas. Pooleli on veel Eesti Raudtee algatatud kohtuvaidlused Raudteeinspektsiooni poolt määratud raudteeinfrastruktuuri kasutustasu suuruse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt raudteeseaduse alusel tehtud ettekirjutuse osas, millega kohustati Eesti Raudteed lubama Spacecomile diskrimineerimata juurdepääs raudteeinfrastruktuurile võrdsetel tingimustel teiste raudteeveo-ettevõtjatega, kui käesoleva aasta kevadel Eesti Raudtee keeldus Spacecomi oma raudteeinfrastruktuurile laskmast seadusest mittetulenevatel põhjustel.

Raudteeseaduse alusel lähevad läbilaskevõime jaotamise ja kasutustasu määramise ülesanded Raudteeinspektsioonile olukorras, kus raudteeinfrastruktuuri omanik ja raudteeveo-ettevõtja ei ole üksteisest sõltumatud.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing