Väikesadamate Liit pöördus abipalvega peaministri poole

18. august 2006, 14:21

Eesti Väikesadamate Liit pöördus peaminister Andrus Ansipi poole abipalvega, selgitades, et meie väikesadamad on jäetud saatuse hooleks.

Järgneb liidu pöördumise tekst:

'Hr. Andrus Ansip,
Eesti Vabariigi peaminister

Eesti Väikesadamate Liit on mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eesti mereäärsed ja Peipsi järve äärsed omavalitsused, sadamad ja rannakülade elanikud. EVSL eesmärk on osaleda protsessides, millised muudaksid Eesti taas mereriigiks.
Eestimaa kümnetele tuhandetele rannaelanikele ja merest sissetulekut saavatele inimestele on arusaamatu, et Eesti on maailmas merepiiri omav ainulaadne riik, kus puudub vastav ministeerium või ametkond, kes tegeleks komplekselt merendusküsimustega. Seetõttu on koos teiste merendusvaldkondadega pidurdunud sadamate, eeskätt kohalikele omavalitsustele kuuluvate sadamate areng. Sadamaid puudutavate probleemidega tegelevad Eesti erinevad ministeeriumid, kelledest keegi ei nimeta väikesadamaid oma haldusalasse kuuluvateks. Majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumi töötajad väidavad, et neil puudub selleks poliitiline otsus ja seetõttu tegelevad nemad ainult seadlusandluse ja turismiküsimustega.
Väikesadamate suurim probleem on, et enamik neist on ehitatud 30-40 aastat tagasi ja nende kaide ja kaitserajatiste konstruktsioonid vajavad toestamist ja kindlustamist. Kui sadamad lähiajal rahalist abi ei saa, on 5 aasta pärast olemasolevatest sadamatest 60 % lagunenud ja 10 aasta pärast oleks Eesti rannajoon ilma väikesadamateta.
EVSL kirjutas 2003 aastal Struktuurifondide Projektide Ettevalmistamise Fondile projekti, millesse oli Eesti mereäärsete maavalitsustega koostöös valitud 20 väikesadamat. Vaatamata sellele, et projekt sai koostamisel Rahandusministeeriumi spetsialistidelt hea hinnangu, projekti ei finantseeritud. Selle asemel soovitas Majandus - ja Kommunikatsiooniministeerium arusaamatul põhjusel igal omavalitsusel raha eraldi taodelda, vähendades ja raskendades sadamate rahastamisvõimalusi. EL struktuurfondidest on 2004 - 2006 aastatel väikesadamatega seonduv ( kui teatud tüüpi munitsipaalinfrastruktuur )
projektiviisiliselt rahastatav vaid Siseministeeriumi poolt administreeritava riikliku arengukava meetme 4.6 ja INTERREG programmide raames.
Eesti Rahandusministeerium on välja töötanud riiklike struktuurfondide kasutamise strateegia aastateks 2007 kuni 2013. Kuna väikesadamad komplekselt ühegi ministeeriumi haldusalasse ei kuulu, on väikesadamate omanikel raske kaitsta oma huve ka järgnevatel aastatel.
23. 09. 2005 tegime väikesadamaid puudutava pöördumise Vabariigi Presidendile. Riigikantselei teateil (kiri 8-5.27/ 05-08710 ) edastati meie pöördumine edasi ka erinevatele ministeeriumitele, kellelt me ei ole seni vastust saanud.
Austatud härra Peaminister. Palume Teie abi, et määratleda ametkond, kelle haldusalasse kuuluvad väikesadamate arengustrateegia küsimused .

Austusega

Jaak Reinmets, EVSL juhatuse esimees'

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing