Probo Koala ei lahku Eestist ilma Prokuratuuri loata

13. oktoober 2006, 19:34

Neljapäeva õhtul lahkus Probo Koala
Paldiski sadamast Sillamäele, et toimetada laevalt pärit keskkonnaohtlikud
jäätmed töötlemisele Vaivara ohtlike jäätmete käitlemise keskusesse.

Laev tohib Eestist lahkuda alles siis, kui Keskkonnainspektsioon on kinnitanud jäätmete üleandmise korrektsust ning Prokuratuur on andnud lahkumiseks loa.

Probo Koalaga seotut uuritakse edasi tavapärases kriminaalmenetluse korras. 27. septembril Eestis alustatud kriminaalmenetlus jätkub ning analüüsitakse laevaga seotud materjale.

Kuigi Probo Koala saab loa Eesti vetest lahkuda, on Prokuratuuril vajadusel võimalik laeva esindajatega kontakti saada.

Laevalt on kogutud kõik vajalik teave nii Eesti kui teiste riikide kriminaalmenetlusteks, mistõttu tanker on ammendanud end tõendusmaterjalina ning edasine kinnipidamine pole otstarbekas.

Viimased uurimisorganite käes olevad materjalid tagastati tankerile teisipäeva õhtul, pärast koopiate tegemist uurimise tarbeks. Teiste riikide kriminaalmenetlusteks Eestilt palutud teave on praeguseks edastatud nii Elevandiluurannikule kui Hollandile.

Probo Koalal olevad mürgised jäätmed töödeldakse ümber Vaivara ohtlike jäätmete käitlemise keskuses. Jäätmete töötlemise eest tasub tankerlaev.

Senine uurimise käik:

24. septembril soovib Probo Koala üle anda ~540m3 kütusetankide pesuvett.

25. septembril keeldub käitleja pesuvett vastu võtmast.

26.septembril seoses rahvusvahelise meedia kaudu saadud infoga võtab Keskkonnainspektsioon pesuvee koostise selgitamiseks analüüsid.

Interpoli vahendusel saabub esimene e-mail Elevandiluurannikult palvega meeskond üle kuulata.

27. septembril saadakse esialgsed uuringute tulemused, kust selgub, et kütusetankide pesuvee koostis sisaldab liigselt mürkaineid.

Prokuratuur alustab kriminaalmenetlust inimese tervisele või keskkonnale ohtlike jäätmete käitlemise nõuete rikkumisel tunnustel, kui sellega on põhjustatud oht inimeste elule või tervisele või keskkonnale.

Juhtiv riigiprokurör Alar Kirs ning Keskkriminaalpolitsei ametnikud asuvad Paldiskis tegema esimesi menetlustoiminguid – võetakse lisaproovid, tehakse laeva vaatlus, võetakse ära laeva dokumentatsioon ning asutakse meeskonda üle kuulama.

Riigiprokuratuuri palvel saabub esimene ametlik õigusabitaotlus Elevandiluurannikult , milles palutakse laev kinni pidada.

28. septembril jätkuvad menetlustoimingud laeval, võetakse täpsustavad analüüsid.

Riigiprokuratuur saadab diplomaatiliste kanalite kaudu õigusabipalvet täpsustava päringu Elevandiluurannikule.

29. septembril jätkuvad menetlustoimingud laeval ja maal.

Kriminaalmenetlust koordineeriv juhtiv riigiprokurör Alar Kirs kohtub Hollandis sealse kriminaalmenetlusega seotud prokuröride ja uurijatega.

30. septembril jätkusid uurimistoimingud nii tankerlaeval kui kaldal.

2. oktoobril jätkab Keskkriminaalpolitsei ülekuulamisi vastavalt püstitatud uurimisversioonidele.

Asutakse läbi töötama läbi laeva dokumentatsiooni ning analüüsima erinevatest muudest allikatest saadud infot.

3. oktoobril jätkuvad Probo Koala asjus uurimistoimingud ja tõendite hindamise protsess.

4. oktoobril jätkuvad ülekuulamised ja tõendite hindamise protsess.

Saabub õigusabipalve Hollandi Kuningriigist.

5. oktoobril võtsid Keskkriminaalpolitsei töötajad tankerlaevalt uusi proove ning dokumente, samuti jätkus analüütiline töö.

6. oktoobril toimus esimene ühine nõupidamine Elevandiluuranniku delegatsiooniga, kus lepiti kokku infot vahetamise osas.

Toimus Riigiprokuratuuris ühine pressikonverents Eesti kriminaalmenetluse ja Elevandiluuranniku kriminaalmenetluse osas.

Seal räägitu kokkuvõte:

· Eestis tehtud analüüside tulemusena selgitati välja, et Probo Koalal tegeleti bensiini oktaanarvu tõstmisega, millest tulenevaid jääke proovis tanker ka kütusetankide pesuveena üle anda Paldiski sadamas.

· Elevandiluuranniku delegatsiooni juht Tchimou Raymond Fehou andis ülevaate sealse majanduspealinna Abidjani lähedal toimunud katastroofist.

Peale pressikonverentsi asusid Eesti ja Elevandiluuranniku spetsialistid andmeid võrdlema.

9. oktoobril käisid Elevandiluuranniku delegatsioon ja prokuratuuri esindajad Paldiskis. Delegatsioonile anti üle viimased osad nende poolt soovitud dokumentatsioonist.

Elevandiluuranniku esindajad tänasid Eestit koostöövalmiduse eest.

10.oktoobril tagastatakse laevale viimased menetluse tarbeks konfiskeeritud materjalid.

Kohtuvad erinevad ametkonnad, et arutada kus ja kuidas oleks võimalik Probo Koalal olevaid jäätmeid utiliseerida.

11. oktoobril jätkuvad arutelud jäätmete käitlemise osas.

12. oktoobri õhtul lahkub Probo Koala prokuröri loal Paldiski sadamast Sillamäe sadamasse.

13. oktoobril asutakse laeval olevat vedelikku Sillamäe sadamast Vaivara ohtlike jäätmete käitlemise keskusesse transportima.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
14. October 2006, 16:02
Otsi:

Ava täpsem otsing