Ka MTÜ jäi Sakalaga kohtus kaotajaks

10. november 2006, 15:10

Tallinna Halduskohus otsustas täna
tagastada MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn kaebuse ja esialgse õiguskaitse
kohaldamise taotluse Sakala keskuse lammutamise keelamise vaidluses, teatas
kohus.

Kohus leidis, et kohtusse pöördumise õigus on vaid sellisel isikul, kelle õigusi rikub ehitise lammutamine. Sakala keskuse lammutamine ei riku MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn seadusega kaitstud õigusi. Seadus, Århusi konventsioon ja kohtupraktika ei anna MTÜ-le Hooliv Jätkusuutlik Tallinn õigust pöörduda halduskohtusse üldiste huvide kaitseks ehitise Sakala keskuse lammutamiseks välja antud ehitusloa tühistamiseks.

Kohus ei nõustu kaebuse esitaja arusaamaga, et Århusi konventsioon lubab keskkonnaorganisatsioonidel esitada kohtusse ükskõik millise sisuga kaebust, mida kohus peab seejärel kohustuslikult menetlema sõltumata kaebuse sisust. Kohus leiab, et kõigepealt tuleb arvestada, et Århusi konventsiooni eesmärk on reguleerida keskkonnainfo tagamisega ja keskkonnaotsustes osalemisega seotud küsimusi. Konventsioon mõtestab keskkonda lahti üksnes kitsamatest looduslikest keskkonnaaspektidest lähtuvalt (vesi, õhk, pinnas, maa, bioloogiline mitmekesisus jne.). Konventsiooni mõjuala ei ulatu nendele ehitusotsustele linnaruumis, millel puudub keskkonnamõju.

Linnaplaneerimisega ja ehitusega seotud avalike huvide välja selgitamine ja kaitsmine on eeskätt kohaliku omavalitsuse õigus ja kohustus. Lisaks pidas kohus oma mruses vajalikuks märkida, et kohaliku omavalitsuse üksikaktide õiguspärasuse järelevalve teostamine on maavanema kohustus. Järelevalve ülesannet täites esindab maavanem ka avalikku huvi. Kujunenud olukorras saab avalikes huvides ehitise lammutamise keelamist nõuda üksnes seaduses ettenähtud järelevalveorgan, s.t Harju maavanem.

Kohus lahendas asja kiiresti võttes arvesse suurt avalikku huvi ning vajadust selgitada nii kaebajatele kui avalikkusele, kelle kaudu ja kuidas saab antud asjas seadusjärgselt kaitsta avalikku huvi.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2006, 15:14
Otsi:

Ava täpsem otsing