Euroopa Komisjon kiidab Eesti majanduskasvu

12. detsember 2006, 17:55

Täna avaldatud Euroopa Komisjoni analüüsi
hinnangul on Eesti riikliku reformikava elluviimisel seni saavutatud väga häid
tulemusi.

Komisjon on jõudnud järeldusele, et Eesti on teinud väga suuri edusamme tema ees seisvate peamiste ülesannete – teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ja tööhõive – lahendamisel ja 2006. aasta kevadisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel sõnastatud nelja eelismeetme elluviimisel. Eesti on teinud ka muljetavaldavaid jõupingutusi oma reformikava kooskõlastamiseks ühtekuuluvuspoliitikaga ja tema rakendusaruannet võib seada sellest küljest kõigile eeskujuks.

Komisjon tõstab esile Eesti järgmiseid tugevaid külgi reformi teostamisel: esialgsest suurema eesmärgi püstitamine mitmes poliitikavaldkonnas, mis annab tunnistust piisavast ambitsioonikusest, reformi rakendamist toetava strateegiabüroo loomine, mis on teistele heaks eeskujuks, riiklikus reformikavas esitatud makromajandusliku poliitika edukus eelarve jätkusuutlikkuse ja tööhõive kasvu soodustavate tingimuste loomise alal, märkimisväärsed jõupingutused teadus- ja arendustegevusele tehtavate kulutuste suurendamiseks nii avalikus kui ka erasektoris ja teadus- ja arendustegevuse raamtingimuste parandamiseks ettevõtetes, meetmed algjärgus ettevõtete toetamiseks ja uuenduslike VKEde rahastamiseks ning edusammud paljudes keskkonnaküsimustes, eriti keskkonnamaksu reformi alal.

Komisjon ei tee Eestile eraldi ühtegi ametlikku soovitust.

Komisjoni pressiteenistuse teatel on analüüs osa komisjoni viimasest Lissaboni majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegia tulemuste hindamise aastaaruandest. Nimetatud aruanne esitatakse ELi liidritele 2007. aasta märtsis kevadisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Ülemkogult oodatakse konkreetsete, igale riigile mõeldud ametlike soovituste vastuvõtmist, mis aitaks liikmesriikidel jõuda kokkuleppele selles, mida igaüks neist peaks tegema.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
12. December 2006, 17:54
Otsi:

Ava täpsem otsing