Juhatuse töökord vabastab vastutusest

Jürgen Valter 15. oktoober 2007, 00:00

Kui juhatuses on rohkem kui üks inimene, on ülesanded ja ka vastutus nende vahel mingil viisil jagatud.

Ülesannete jagamine on kahtlemata vajalik ja mõistlik, kuid väga tihti on olukord selline, et juhatuse liikmed ei ole ülesannete jagamist teadlikult ja täpselt paika pannud. See on kujunenud kuidagi töö käigus.

Kui aga ilmneb rikkumine ja reaalne kahju, siis võib olla peaaegu võimatu välja selgitada, kes juhatuse liikmetest oma on kohustusi rikkunud ja vastutama peaks. Sellisel juhul vastutavad kõik juhatuse liikmed solidaarselt. Kõige tõenäolisemalt vastutavad kõik juhatuse liikmed isegi siis, kui tegelikult peaks vastutama vaid üks nendest.

Juhatuse pädevus ja ülesanded on väga laiad ning sisuliselt ei ole neid ammendavalt võimalik seadusega reguleerida. Võib väita, et juhatus on vastutav kõige eest, mis äriühing teeb või tegemata jätab. Kui juhatuse liige rikub oma kohustusi ja sellega kaasneb kahju, on juhatuse liige kohustatud sellise kahju hüvitama.

Sellise olukorra vältimiseks on väga soovitav juhatuse liikmete ülesanded ja vastutus selgelt ja võimalikult täpselt reguleerida juhatuse töökorraga. Selleks annab expressis verbis võimaluse ka äriseadustiku (ÄS) 180 lg 8 ja 306 lg 5, mis ütleb, et juhatuse täpsema töökorra võib ette näha põhikirjaga, osanike, aktsionäride, nõukogu või juhatuse otsusega. Töökord võiks olla võimalikult selge ja arusaadav nii juhatuse liikmetele endile kui ka kolmandale isikule.

Selgelt ja täpselt peab välja tooma iga juhatuse liikme vastutusvaldkonnad ning ka need valdkonnad, mis vajavad kõikide või teatud juhatuse liikmete ühist otsust.

Töökorra peamiseks eesmärgiks ning eeliseks ongi see, et mitte ükski valdkond ei jää tähelepanuta ning alati on selge, kes ja mille eest vastutab.

Töökord aitab oma kohustusi mitterikkunud juhatuse liikmetel vabaneda vastutusest (nt ÄS N 187 lg 2 ja N 315 lg 2 alusel), kuivõrd see aitab tõestada, et vastav küsimus ei olnud konkreetse juhatuse liikme pädevuses, seega puudus tema süü selle kohustuse rikkumiseks.

Töökorra sisseseadmine on nii kõikide juhatuse liikmete kui ka omanike ja nõukogu huvides (ka viimastel on soovitav sarnane töökord sisse seada).

Muidugi ei tohi arvata, et kui töökord mõnda küsimust ei reguleeri, siis see lahendamisele ei kuulu - sellisel juhul on see juhatuse ülesanne ning selle eest vastutavad endiselt kõik juhatuse liikmed solidaarselt.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing