Rae vallavanema avalik kiri Äripäeva peatoimetajale

31. jaanuar 2008, 11:14

Rae valla vallavanem Raivo Uukkivi saatis
Äripäeva peatoimetajale Meelis Mandelile avaliku kirja.

Lugupeetud härra Meelis Mandel.

Esmalt sooviksin Teid isiklikult tänada selle tähelepanu eest, mille osaliseks on saanud Teie juhitavas ajalehes Rae vald ja personaalselt minu isik. Tänu avaldatule oleme veidigi suutnud avalikkuse ette tuua probleeme, millised ühel suure tõmbekeskuse lähedasel omavalitsusel on ja mis vajavad lahendamist seaduse tasemel.

Samas analüüsides Äripäevas 29.01 – 30.01 avaldatud lugusid jääb mulje, et eesmärk on kuskil mujal. Tundub, et tänu sellele eesmärgile on ajakirjanikud kogemata või meelega teinud ridamisi vigu, mida kogenud ja erapooletud ajakirjanikud, kes asja sisuliselt uurivad, ei teeks. Tehtud vigade hulk ja suund jätab jällegi tunde, et need lood on kellegi poolt tellitud ja ka finantseeritud.

Aga vaatame lähemalt. 28.01 ilmus artikkel kinnisvaraarendusest, milles tuli küll välja ka probleemi olemus, kuid seda vaid kõrvalteemana. Peateemaks oli „valla väljapressimine vaestelt arendajatelt”. Vigu loos oli nii, et kubises, esitan mõned, mis ajakirjaniku süvenemise tahet eriti hästi iseloomustavad:

• Rae vallas ei ole keskerakondlik võim, tahame me või ei taha, aga vastutust jagame koos Reformierakonna esindajatega. Esindatus volikogus on reformikatega pooleks 7:7, volikogu esimees on Reformierakonna kohaliku osakonna juht, vallavanem kohaliku Keskerakonna osakonna juht.

• Volikogu liige A. Potter olevat saanud oma planeeringu kehtestatud tänu asjaolule, et ta on Keskerakonna liige. Tegelikkuses volikogu liige A. Potter ei ole Keskerakonna liige (Äripäeva selgitus: Rae vallavalitsuse koduleheküljel on Aadi Potteri nime taha märgitud Eesti Keskerakond. Potter tegutseb volikogus Keskerakonna esindajana). Kuid väidetav kannataja K. Koppel, keda väidetavalt rõhutakse on Keskerakonna liige. Seega selgub, et keskerakondlik vallavalitsus rõhub oma erakonnakaaslast, mis demonstreerib seda, et erakondliku kuuluvuse tõttu kellelegi eelistusi ei tehta.

• A.Tamm andis ajakirjandusele väärinfot, sest tee, mille renoveerimist sooviti, teenindab tema arendusala ja ka läbib seda.

• Kohtuotsusega ei saa ühtegi omavalitsust sundida planeeringut kehtestama. Kohus hindab õigusakti motiveeritust ja otsus saab öelda, et see või teine õigusakt tuleb ümber vaadata näiteks vähese motiveerituse tõttu.

• Agenorile saadetud kirjas selgitati, et volikogu ei nõustunud kehtestama tema detailplaneeringut (millega soovitakse tuua valda 36 uut leibkonda ja kuna arendaja ei soovi osaleda avalikkusele suunatud üritustes osalema) enne vastava lepingu notariaalset vormistamist. Kirjas viidati, et Agenori eelmise arendusega on olnud probleeme ja seega ilma vastava lepinguta ei saa. Öeldi ka, et kui järgmiseks volikogu istungiks lepet allkirjastatud pole, siis vastavalt volikogu suunisele tuleb esitada volikogule mittekehtestamise otsuse eelnõu.

• Väidetakse, et A. Potter vastas eitavalt küsimusele, et kas ta maksis klõmmi. Kuivõrd klõmm on Kesk-Aasia maades tuntud kui pruudiluna, siis seda ükski arendaja Rae vallas maksma ei peagi. Järelikult ei saanud A. Potter ka jaatavalt vastata.

Need vead avaldati, kuigi mitmest nendest me rääkisime ajakirjanikuga rohkem kui pooletunnises telefonikõnes ja hiljem püüdes asju veel selgitada, ka e-kirju vahetades. Vastus oli - leheruum on piiratud ja kõik. Meenutades artikli juures hirm suurt ja täiesti ilmetut pilti suvalisest metsavaheteest, siis leheruumi piiratuses ilmselt küsimust polnud. Või oli siiski?

29.01 ilmus artikkel, milles räägitakse väidetavast lehekähmlusest Rae vallas. Artikli sisu kohta ehk ei olegi midagi öelda, sest sisu sellel lool ju polnudki. Küll aga saab kommenteerida aktsente, millega lugu avaldatud. Jällegi sai ajakirjanikuga pikalt räägitud ja rõhutatud, et vallavalitsusel pole teise lehe ilmumise vastu midagi, samuti kiidetud konkureeriva ajalehe omanikku kui professionaalset ajakirjanikku. Artiklist on see osa kogemata välja jäänud. Samas toonitasin, et kui kuskil midagi avaldatakse, siis tuleb rääkida kogu tõde, mitte osa sellest. Ajakirjanik jättis selle märkuse samuti tähelepanuta ja tundub, et põhjus on selles, et tema endagi stiil on samasugune. Eriti üllatavaks osutus artikli juures olev ÄP kommentaar, milles tsiteeritakse 1Partner kinnisvara Tallinna kontori juhatajat Maret Arge´t. Ma ei oska öelda, kumb eksis – kas tsiteeritav või tsiteerija – kuid tõe huvides pean täpsustama, et 1Partner on avaldanud oma reklaame valla ametlikus lehes juba terve aasta. Konkureerivas lehes vist ainult 2008 jaanuaris. Seega väide, et ta on valinud teise lehe on eksitav. Sellise kodutöö võiks teha korrektselt.

30.01 jätkub eksituste jada. Nii nagu 28.01 artiklis, mis rääkis kinnisvaraarendajate kiusamisest, nii ka artiklis, mis räägib koolide poliitilisest katuserahast, on rõhutamist leidnud, et Rae vallal on keskerakondlik võim. Nagu eelpool juba tõestasin, et nii see ei ole. Ajakirjaniku taset näitab aga see asjaolu, et räägitakse lisaeelarvest eraldatud vahenditest ja omade soosimisest. Paraku unustab ajakirjanik, et alates märtsist ei ole Keskerakond riigis rahajagamise juures. Jälle kodutöö … Kõigele vaatamata on mul heameel, et jagame Rae vallas vastutust koos Reformierakonnaga ja seega mulle väga meeldib, et lisaeelarvest see raha meie koolile eraldati.

Vaatasin huvi pärast jaanuari Äripäevade väljaandeid ja ilmnes, et ca 20 ilmunud lehe kohta on vähemalt 3 vabandamist, mis seotud ajakirjaniku pealiskaudsusega. Lisaks see totaalne apsakas, mis väljendus Savisaarele valede sõnade suhu panemises. Ma ei tea kui paljud on eksimused alla neelanud, küll aga võin seda oletada eelpooltoodud Rae valda puudutavate näidete põhjal. Kas see peabki nii olema? Kas Äripäevast kujundatakse teadlikult järjekordset kollast ajakirjandusväljaannet, mille eripäraks on see, et surmakuulutuste ja telekava asemel avaldatakse vigaste artiklite kõrval börsiuudiseid?

Loodan väga, et see avalik kiri ka Äripäevas avaldamist leiab.

Lugupidamisega ja edaspidiseks edu soovides

Raivo Uukkivi
Keskerakonna ja Reformierakonna sõbralikus koostöös juhitava Rae valla vallavanem

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
31. January 2008, 11:14
Otsi:

Ava täpsem otsing