Riigikohus tühistas riigikogu juhtidele liisitud Audide hanke

31. märts 2008, 14:23

Riigikohus leidis 26. märtsil, et riigikogu
kantselei mullu suvel AS Reval Autoga sõlmitud nelja Audi kasutusrendileping on
tühine, kuna sellega rikuti riigihangete seadust.

Hankega liisis riigikogu kantselei Reval Autolt Audid riigikogu esimehele Ene Ergmale, aseesimeestele Kristiina Ojulandile ja Jüri Ratasele ning kantselei haldusjuhile Alar Pihlile.

Riigihangete seadus näeb hankelepingute sõlmimiseks ette ranged nõuded, mille rikkumine toob kaasa tehingu tühisuse, teatas Pohla Hallmägi vandeadvokaat Martin Männik.

Riigikohtu halduskolleegium tuvastas, et 2006. aasta 28. augustil riigikogu kantselei ja ASi Reval Auto vahel ASi SEB Ühisliising vahendusel sõlmitud nelja sõiduauto Audi kasutusrendileping on tühine.

Riigikohus leidis, et riigihangete seadus ei näe ette võimalust riigikogu kantseleil riigihankemenetluses tehtud otsuste tagantjärele täiendamiseks ja motiivide lisamiseks.

Riigikohus leidis, et kõik riigikogu kantselei toimingud, mis olid tehtud pärast riigihangete ametilt vaidlustuse esitamise kohta teate saamist, olid tühised. Tühine oli ka hankelepingu sõlmimine ASiga Reval Auto. Kuidas laheneb kohtuotsuse jõustumise tulemusena tekkinud olukord, sõltub sellest, milliseid nõudeid peavad menetlusosalised vajalikuks üksteise vastu esitada.

Riigikohtu lahendiga tekkis olukord, kus riigikogu kantselei, AS Reval Auto ja AS SEB Ühisliising on sõlminud hankelepingu, millel ei ole algusest peale õiguslikke tagajärgi ning kus pooled peavad vastastikku hankelepingu alusel saadu tagastama.

Arvestades, et pooled on täitnud lepingut juba 1,5 aastat, tasunud selle alusel makseid, sõlminud sõidukite kindlustamiseks lepingud ning selle aja jooksul on riigikogu kantselei kasutusse antud sõiduautode väärtus arvatavasti langenud, võib pooltel osutuda raskeks tuvastada lepingu alusel saadud ning tagastamisele kuuluva vara väärtus.

See riigikohtu lahend kinnitab, et riigihanke menetlus on formaliseeritud menetlus, kus pooltel ei ole lubatud suhtuda menetlusnormidesse loovalt. Vead hankemenetluses võivad tuua kaasa hankelepingu tühisuse ning uusi keerulisi vaidlusi.

Formaalsed nõuded muudavad hankelepingu tühiseks:
• Hankelepingut ei tohi sõlmida enne 14 päeva möödumist pakkumise edukaks tunnistamise kohta teate edastamisest.
• Keelatud on hankelepingut sõlmida ajal, mil riigihangete ameti vaidlustuskomisjon vaatab läbi neile saabunud vaidlustust.
• Tühine on hankeleping, mis sõlmitakse pärast hankemenetluse kehtetuks tunnistamise otsuse või riigihangete ameti vaidlustuskomisjoni ettekirjutuse tegemist.
• Tühine on hankeleping, mis on vastuolus vaidlustuskomisjoni otsusega.

Taust
Tallinna ringkonnakohus otsustas Silberauto vaidlustatud nelja Audi riigihanke tühistada juba 24.10.2007.

Silberauto nõukogu esimehe Jüri Ehasalu sõnul rõõmustavad Tallinna ringkonnakohtu otsuse üle kõik ettevõtjad. "Antud kohtulahend näitab ühiskonnale, et Eestis kui õigusriigis kehtivad seadused kõikidele, kaasa arvatud seadusandjale," ütles Ehasalu siis. "Ei ole õiglane, et hankekonkursi ajal muudetakse hanke tingimusi ja konkurssi kaasatakse hiljem kolmas osapool. Seda eriti veel riigikogu kantselei puhul, kes peab näitama riigis kehtivate ja riigikogu enda vastuvõetud seaduste täitmisel eeskuju," lisas Ehasalu.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
31. March 2008, 15:00
Otsi:

Ava täpsem otsing