Valitsus kiitis heaks advokatuuri ettepanekud õigusabi korraldusel

Mariliis Pinn 10. aprill 2008, 10:41

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mis
muudab riigi õigusabi osutamise korraldust nii, et riigi õigusabi osutava
advokaadi määrab advokatuur.

Nende seaduste eesmärgiks on riigi õigusabi korralduse, täpsemalt advokaatide ja nendele tasude määramise põhimõtete muutmine ning seeläbi õigusabi mõistliku kvaliteeti tagava advokaadi kättesaadavuse parandamine vähekindlustatud isikutele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Samuti täiendatakse ja korrastatakse eelnõuga advokatuuri ja advokaadi tegevusega seonduvaid norme laiemalt.

Justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aaviku sõnul on eelnõu eemärgiks parandada mõistlikku kvaliteeti tagava advokaadi kättesaadavust vähekindlustatud isikutele ning muuta riigi õigusabi rahastamise süsteemi, teatas justiitsministeerium.

„Praegu kehtib meil riigi õigusabiga kriminaalasjades süsteem, kus uurijal ja prokuröril on võimalik valida endale sobiv vastaspool,“ selgitas Aavik. „Selline süsteem ei ole aga demokraatlikule õigusriigile kuidagi kohane.“

Käesoleva aastal alguses selgus justiitsministeeriumi siseauditi osakonna läbi viidud auditi tulemusel, et kriminaalasjade puhul on advokaadi valikul oluline roll uurijatel. Uurija peamisteks valikukriteeriumideks on aga advokaadi leidmise ja toimingu läbiviimise kiirus ning vaid vähem kui kümnendik uurijatest lähtub valiku tegemisel advokaadi töö kvaliteedist.

Aaviku hinnangul ei loo praegune süsteem seega abivajajatele vajalikke eeldusi kvaliteetse õigusabi saamiseks, millel võivad aga olla rasked ja pöördumatud tagajärjed isiku põhiõigustele ja -vabadustele.

„Sellest tulenevalt muudetaksegi eelnõuga riigi õigusabi osutajate määramise korraldust nii, et advokaadi määrab ainult advokatuur,“ rõhutas Aavik. „See tähendab, et uurijad ja prokurörid enam advokaatide otsimisega ei tegele ning seega kaob neil ka võimalus endale sobiv vastane valida.“

Ülalviidatud auditi tulemusel selgus samuti, et kehtiv riigi õigusabi rahastamise süsteem ei ole otstarbekas ega soosi riigieelarveliste vahendite mõistlikku kasutamist. Eelnõu kohaselt töötab pärast riigieelarve vastuvõtmist riigi õigusabi tasumäärad välja advokatuuri juhatus, arvestades seejuures riigieelarvest riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite suurust.

„Advokatuuril on olemas vajalik oskusteave, millest lähtuvalt on tal võimalik välja töötada kõige mõistlikumad ja advokaate sõltuvalt asja keerukusest kõige paremini motiveerivad tasumäärad. See muudab riigi õigusabi rahastamise paindlikumaks ning loob eeldused riigi õigusabi osutava advokaadi töö paremaks tasustamiseks,“ ütles Aavik.

Eelnõu töötati välja koostöös advokatuuriga.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. April 2008, 10:39
Otsi:

Ava täpsem otsing