Arnold Meri ei tunnistanud täna oma süüd genotsiidis

Annika Matson 20. mai 2008, 15:42

Täna algas genotsiidis ja
tsiviilelanikuvastases ründes süüdistatava Arnold Meri (88) kriminaalasja
arutamine. Protsessiosaliste suurt arvu arvestades toimub kohtuistung Kärdla
kohtumaja asemel Kärdla kultuurikeskuses.

Meri süüdistus genotsiidis (KarS § 90) seisneb tema osalemises 09.-26.03.1949 EK(b)P Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu volinikuna Hiiumaalt tsiviilelanikkonna eluaegsele sundasumisele väljasaatmise operatsiooni ettevalmistamisel ja täideviimisel, millega asetati sotsiaalse grupi liikmed tahtlikult elamistingimustesse, mis põhjustasid grupi täieliku või osalise hävimise ohu, teatas Pärnu Maakohus. Karistusseadustiku kohaselt võib isikut süüdimõistmisel sellise paragrahvi järgi karistada kümne- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega. Osalemise eest okupeeriva riigivõimu esindajana okupeeritud territooriumilt tsiviilelanike ümberasustamises ja neilt vabaduse ebaseaduslikus võtmises süüdistatakse Merit tsiviilelanikuvastases ründes (KarS § 97), mille eest võib süüdimõistmisel karistada kuue- kuni kahekümneaastase vangistusega.

Istungile ilmus 70-st kutsutud kannatanust 28 ja kuuest tunnistajast üks.

Meri kaitsja vandeadvokaat Sven Sillar esitas istungi alguses kaks taotlust. Neist esimene puudutas süüdistatava tervisliku seisundi hindamiseks ekspertiisi määramist, kuna eelmine ekspertiis, mille kohaselt Meri tervislik seisund lubab menetlustoimingutes osaleda ja vastutust kanda, toimus 2004. aastal. Kaitsja sõnul on kopsuvähki põdeva Meri onkoloog andnud arvamuse, et arvestades Meri kõrget iga ja üldseisundit, pole tema pikem transportimine soovitav. Tuginedes onkoloogi otsusele ja arvestades ka 2004. aastal läbi viidud ekspertiisi arvamust Meri tollase tervisliku seisundi kohta, esitaski kaitsja taotluse määrata süüdistatava tervisliku seisundi hindamiseks korduv kohtuarstlik ekspertiis. Teiseks taotles kaitsja istungi läbiviimist väikeste pausidega, arvestades süüdistatava tervislikku seisundit.

Ringkonnaprokurör Sirje Hunt toetas istungipidamises pauside tegemise taotlust, arvestades enamiku kannatanute kõrget vanust ja tervislikku seisundit.

Kohus asus seisukohale, et võtab kordusekspertiisi määramise osas seisukoha menetluse käigus. Istungil tehakse piisavalt vaheaegu, tagamaks nii süüdistatavale kui kannatanutele puhkevõimalusi.

Peale seda avaldas prokurör süüdistusakti, mille kohaselt toimetati Hiiumaalt 25.03.1949 kodudest kinni võetud 251 tsiviilelanikku relvastatud valve all järgmisel hommikul kell 7 Lehtma sadamast väljunud laevaga „Sõmeri“ Paldiski sadamasse ja sealt edasi küüditatavate transpordiks spetsiaalselt kohandatud kaubavagunites eluaegsele sundasumisele selleks eelnevalt määratud kaugesse piirkonda Siberis. Teekonnal ja ümberasustatutena halbadesse elamistingimustesse asetatutena surid neist 43. Teiste hulgas küüditati Meri osalusel kõrges eas raugana (vanem kui 75 eluaastat) 13 isikut, neist 11 surid teel ümberasustamiskohta või sundasumisel Novosibirski oblasti Tatarski rajoonis. Samuti oli Meri osalusel küüditatute hulgas 61 alla 12 aastast last (neist 2 surid väljasaatmiskohas) ja 3 rasedat naist.

Arnold Meri ei tunnistanud oma süüd talle esitatud süüdistuses. Kaitsja lisas, et kohtu alla on antud vale inimene, sest Arnold Meri ei olnud ei genotsiidi ega küüditamise organiseerija, süüdistus on põhjendamata ja tugineb suures osas Arnold Meri enda ütlustel.

Kohus küsis menetlusosaliste arvamust tõendite uurimise järjekorra kohta. Kaitsja palus esmalt läbi vaadata taotlus ekspertiisi määramiseks, prokurör, kes ei olnud vastu ekspertiisi määramisele, palus peale taotluse läbivaatamist jätkata tunnistajate ja kannatanute ärakuulamisega.

Kohus rahuldas kaitsja taotluse ekspertiisi määramiseks ja andis kaitsjale ja prokurörile aega eksperdile täiendavate küsimuste esitamiseks kuni 05. juunini 2008.

Sellega on asja arutamine tänaseks lõppenud ja jätkub peale ekspertiisitulemuste selgumist.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
23. May 2008, 17:58
Otsi:

Ava täpsem otsing