Edgar Savisaare ideed Eesti päästmiseks

Hille Tressum 16. juuni 2008, 14:01

Keskerakond eesotsas Tallinna linnapea ja
erakonna esimehe Edgar Savisaarega pakub välja 12 ideed, kuidas majanduskriisis
ellu jääda ja välja tulla.

Aripaev.ee korraldab homme ka online-intervjuu Mart Laariga, et tema mõtteid Eesti päästmiseks kuulda. Sealt saate teada, mida Laar arvab Savisaare ideedest.

Esimese punktina on Savisaarel välja toodud palgapoliitika. Keskerakonna arvates ei ole palkade külmutamine ja alandamine õige, vahendas erakonna ajaleht Seitse päeva.

Tuleks luua olukord, kus palgatõus oleks minimaalselt võrdne inflatsiooniga st. inimeste reaalsissetulekud ei väheneks. Erakond hoiatab, et kui inimeste reaalne ostujõud langeb, võivad nad lahkuda välismaale, otsides lahendusi kuidas toime tulla oma laenude ja olmekuludega.
Samuti tuleks rõhku pöörata palgakasvu tagamisele eelisarendavates sektorites. Palkade jätkuv kasv tuleks tagada eelkõige neis sektorites, millele loodetakse rajada Eesti rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist eksporditööstust. Keskerakonna arvates peaks palgapoliitikaga panustama keskklassi väljakujunemisele. Sisuliselt tähendaks see reaalpalkade suurenemist ja võlariskide vähenemist majapidamiste eelarvetes ning säästmise kasvu.

Teise punktina toob erakond välja tööjõupoliitika. Erakonna meelest on oluline, et masskoondamiste korral ollakse valmis rakendama abinõusid. Riik peaks välja töötama alternatiivse ettevõtluse soodustamise programmid, mis võimaldaks koondatud inimestel võimalikult kiiresti uus töö leida. Samuti märgitakse ära, et oluline on, et Eesti majandus jõuaks seisu, kus tippspetsialistidele makstavad palgad ja muud tingimused on võrreldavad maailmas tippspetsialistidele makstavate palkade ja muude tingimustega. Erakond peab tähtsaks, et välismaale lahkunud tööjõud tuleks kiiremas korras Eestisse tagasi tuua. Selleks, et välismaale lahkunud inimesed tahaksid Eestisse tagasi tulla peaks parandama töö- ja palgatingimusi ning anda inimestele konkreetne visioon, milliseks ajas jõuab Eesti majandusruum arenenud Euroopaga võrreldavale tasemele.

Kolmanda punktida puudutatakse laenupoliitikat. Erakond on arusaamal, et toomaks Eestit välja tabanud majanduskriisist tuleks esmajärjekorras lõpetada laenuvõtmist õhutav liberaalne majanduspoliitika. Teiseks on vaja kõrvaldada SMS- laenukriiside tekkepõhjused ning reguleerida kiirlaene pakkuvate ettevõtete turg.

Neljandaks toob erakond välja hinnapoliitika punkti. Esmaoluline oleks hinnastabiilsuse tagamine. See tähendab, et tuleb jõuda olukorrani, kus palgatõus ei tooks automaatselt kaasa hinnatõusu- turul peab tagatud olema piisav konkurent, mis piiraks hindade tõstmist. Samuti peab erakond vajalikuks toiduainete hinnatõusu pidurdamist ja nende muutmist inimestele kättesaadavamaks. Erakond pakub välja toiduainetele piirhindade kehtestamise ning munitsipaalpoed, kust inimene saaks osta väiketootja poolt pakutavaid tooteid madalama hinnaga ning sellest võidaks lõppkokkuvõttes ka väiketootja ise.

Viiendana toob erakond välja eluaseme poliitika. Keskerakond pakub välja käivitada riiklik eluasemelaenude tagatissüsteem. Selle raames kataks riik eluasemelaenude tagasimaksmisega raskustesse sattunud laenuvõtjate kohustused panga ees ja muutuks laenuvõtja uueks krediitoriks.

Muuta tuleks ka ettevõtluspoliitikat. Nimelt on oluline tagada olukord, kus Eestisse on huvitatud investeerima investorid, kes tahavad siin piirkonnas toota kõrget lisandväärtust tagavaid tooteid ja teenuseid. Samuti peetakse vajalikuks innovatsiooni igakülgset toetamist.

Maksupoliitika punktis, peetakse oluliseks maksualanduste peatamist ning aktsiisipoliitika ülevaatamist.

Keskerakonna arvates peaks riik endale teavitama mida tähendab eelarve ja eelarvestrateegia. Lõpetada tuleb olukord, kus valitsus ei saa aru eelarve printsiipidest ja eelarve reaalsest rahalisest seisust.

Üheksanda punktina tuuakse välja kohalike omavalitsuste poliitika punkt. Keskerakond pakub välja, et omavalitsused peaksid kasutusele võtma edukate omavalitsuste nt nagu Tallinn, juhtimisprintsiibid.

Samuti peab erakond tähtsaks kodumaise kapitali toetamist, ning transiidi elavdamist. Selle jaoks on aga vaja kohe alustada läbirääkimisi Venemaaga, selgitamaks oma huvitust transiidist. Vajalik oleks ka naabrite, ehk siis Soome ja Läti transiidiettevõtjate Eestisse meelitamine ning transiidi arendamine Hiinaga.

Viimase punktina tõi Keskerakond välja makromajandusliku stabilisatsiooni poliitika muutmise. Nimelt tuleks Euroopa Liidu abi rahasid maksimaalselt kasutada. Majanduse elavnemiseks on oluline kasutusele võtta stabilisatsioonireserv ning muud sihtotstarbelised reservid. Erakond peab vajalikuks riigile vajaliku vara müümise lõpetamist. Samuti peab erakond vajalikuks majanduse edasiminekuks õige suuna saavutamiseks üldrahvaliku diskussiooni ja laialdast mõttevahetust nii majandusekspertide, avaliku sektori ja ettevõtjate vahel. Erakond peab oluliseks ka Eesti usaldusväärsuse taastamist välisinvestorite silmis.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
07. July 2008, 17:42
Otsi:

Ava täpsem otsing